Fram Skandinavien AB (publ) offentliggör delårsrapport april till juni 2019

Sammanfattning av kvartalet

Gruppens nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 6 499 TSEK vilket motsvarar en ökning om +99% jämfört med samma period föregående år. De totala intäkterna för kvartalet uppgick till 8 281 TSEK, där de övriga rörelseintäkterna var 1 782 TSEK som ett resultat av en förstärkt USD.

I enlighet med plan belastas resultatet av hög akvititet och investeringstakt inom Venture Building. Under andra kvartalet uppgick de totala rörelsekostnaderna till 13,7 MSEK, vilket resulterade i att koncernens rörelseresultat blev -5,4 MSEK. De ökade kostnaderna är framförallt resultatet av 11 parallella bolagsbyggen inom Venture Building - i linje med plan.

Intäktsprognosen för 2019E har reviderats och gruppens intäkter för helåret 2019E väntas uppgå till 25-40 MSEK exklusive eventuella företagsförvärv. Under 2020E väntas intäkterna att öka till 50-100 MSEK exklusive förvärv.

Arbetet med att hitta möjliga förvärvsobjekt har fortsatt och intensifierats under kvartalet. Ledningsgruppen, med stöd av investeringskommittén, har tillsammans analyserat över 20 stycken möjliga förvärvsobjekt i både Nordeuropa och Sydostasien. Arbetet med att hitta möjliga förvärvsobjekt fortsätter i hög takt under kommande period.

Under andra kvartalet beslutades det att, i enlighet med tidigare kommunicerad plan, starta två nya ventures. Efter en analys av den vietnamesiska bröllopsmarknaden beslutades det att starta en marknadsplats med fokus på bröllop online. Det andra bolaget som annonserades under kvartalet var en geografisk expansion av Lasluz till Thailand.

Fram^ är fortsatt välkapitaliserat och kassan per 30 juni uppgår till 63,3 MSEK. De likvida tillgångarna möjliggör fortsatta investeringar inom Venture Building samt möjliga förvärv.

Rapporten i sin helhet finns på Fram^s hemsida investors.wearefram.com samt bifogad i detta pressmeddelande.

Denna information är sådan som Fram Skandinavien AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 juli 2019 kl. 08:00 CEST.

Stockholm den 25 juli 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta
Max Bergman, VD
Telefon: +84-70 724 6216
E-post: max.bergman@wearefram.com

Niklas Berglund, CFO & Investor Relations ansvarig
Telefon: +46 72 509 31 17
E-post: niklas.berglund@wearefram.com

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB, 08-5030 1550, ca@mangold.se 

Kort om Fram^
Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden - företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Venture Building samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 75 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey & Company, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt.

INBJUDAN TILL 2020 KAPITALMARKNADSDAG

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^", "Bolaget") har med anledning av det nya året det stora nöjet att bjuda in investerare, analytiker och media att delta i vår virtuella kapitalmarknadsdag kl 08.00 svensk tid den 16:e mars 2020. Presentationen kommer att hållas via video från Ho Chi Minh City, Vietnam, med att fokus på operationell uppdatering av dotterbolagen inom affärsområdet Venture Building. Däreutöver kommer även Q&A-session hållas, baserat på de frågor som skickats in till Bolaget på förhand (senast den 28 februari 2020).


Fram Skandinavien AB (publ) offentliggör resultatet för det fjärde kvartalet före förväntat rapportdatum eftersom rapporten sammanställdes snabbare än enligt planerat tidsschema.

För helåret 2019 har Fram^ utvecklats enligt plan och de icke-reviderade intäkterna uppgick till ca. 35 MSEK och omsättningen uppgick till ca. 29 MSEK, vilket motsvarar en tillväxttakt om +86% respektive +66%.Fram byter likviditetsgarant
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär