Fram Skandinavien AB (publ) offentliggör delårsrapport april till juni 2019

Sammanfattning av kvartalet

Gruppens nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 6 499 TSEK vilket motsvarar en ökning om +99% jämfört med samma period föregående år. De totala intäkterna för kvartalet uppgick till 8 281 TSEK, där de övriga rörelseintäkterna var 1 782 TSEK som ett resultat av en förstärkt USD.

I enlighet med plan belastas resultatet av hög akvititet och investeringstakt inom Venture Building. Under andra kvartalet uppgick de totala rörelsekostnaderna till 13,7 MSEK, vilket resulterade i att koncernens rörelseresultat blev -5,4 MSEK. De ökade kostnaderna är framförallt resultatet av 11 parallella bolagsbyggen inom Venture Building - i linje med plan.

Intäktsprognosen för 2019E har reviderats och gruppens intäkter för helåret 2019E väntas uppgå till 25-40 MSEK exklusive eventuella företagsförvärv. Under 2020E väntas intäkterna att öka till 50-100 MSEK exklusive förvärv.

Arbetet med att hitta möjliga förvärvsobjekt har fortsatt och intensifierats under kvartalet. Ledningsgruppen, med stöd av investeringskommittén, har tillsammans analyserat över 20 stycken möjliga förvärvsobjekt i både Nordeuropa och Sydostasien. Arbetet med att hitta möjliga förvärvsobjekt fortsätter i hög takt under kommande period.

Under andra kvartalet beslutades det att, i enlighet med tidigare kommunicerad plan, starta två nya ventures. Efter en analys av den vietnamesiska bröllopsmarknaden beslutades det att starta en marknadsplats med fokus på bröllop online. Det andra bolaget som annonserades under kvartalet var en geografisk expansion av Lasluz till Thailand.

Fram^ är fortsatt välkapitaliserat och kassan per 30 juni uppgår till 63,3 MSEK. De likvida tillgångarna möjliggör fortsatta investeringar inom Venture Building samt möjliga förvärv.

Rapporten i sin helhet finns på Fram^s hemsida investors.wearefram.com samt bifogad i detta pressmeddelande.

Denna information är sådan som Fram Skandinavien AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 juli 2019 kl. 08:00 CEST.

Stockholm den 25 juli 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta
Max Bergman, VD
Telefon: +84-70 724 6216
E-post: max.bergman@wearefram.com

Niklas Berglund, CFO & Investor Relations ansvarig
Telefon: +46 72 509 31 17
E-post: niklas.berglund@wearefram.com

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB, 08-5030 1550, ca@mangold.se 

Kort om Fram^
Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden - företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Venture Building samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 75 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey & Company, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt.Fram byter likviditetsgarant
Fram^ expanderar den digitala utbildningsplattformen, Lasluz, till Thailand

Investeringskommittén i Fram Skandinavien AB ("Fram^") har under en tid utvärderat expansion av existerande affärsmodeller till nya marknader i Sydostasien och har idag beslutat att expandera Lasluz till Thailand. Lasluz är en affärsmodell som matchar unga elever med marknadens bästa privatlärare inom både akademiska och praktiska ämnen. Eftersom många grundläggande strukturer i utbildningsmarknaden i Thailand till stor del liknar de i Vietnam, ser Fram^ starka fundament för en geografisk expansion in i landet. Produkter och processer som idag används på den vietnamesiska marknaden kommer att kunna nyttjas i expansionen till Thailand.


Fram^ operational investor newsletter, H1 2019

(To see the full newsletter with pictures please click on the link at the bottom of this letter or please visit our website https://investors.wearefram.com/#press_releases) 

It has been an intense year so far with a range of new ventures ramping up to full speed and a broad lineup of talents from almost 10 countries joining. It is never easy to preserve tight-knitted company culture in a fast-growing organization, but to date we feel the fram^ culture has been well-preserved even during this period of rapid expansion. We have had a lot of activity in both of our main business areas, Standing Teams and Venture Building, but also on the group level. In February the group completed a ca. 40 MSEK fundraising (169 percent subscribed). During the spring, we also added Niklas Berglund, Group CFO, to our senior management team. On top of all this, during last month,  we had the privilege of hosting a discussion forum on Swedish-Vietnamese company building with Her Royal Highness (HRH) Crown Princess Victoria and HRH Prince Daniel of Sweden in the fram^ offices in Ho Chi Minh City. Shortly thereafter we hurried to Stockholm to host our 2019 AGM, which turned out well-attended.


INVESTERINGSKOMMITTÉN I FRAM^ HAR FATTAT BESLUT OM ATT STARTA EN DIGITAL MARKNADSPLATS FÖR BRÖLLOP SAMT BRÖLLOPSRELATERADE PRODUKTER OCH TJÄNSTER I VIETNAM

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^") inleder nu arbetet med att bygga en onlineplatform för bröllopsrelaterade produkter och tjänster i Vietnam (ett s.k. online marketplace).


Kommuniké från årsstämma i Fram Skandinavien AB (publ) den 17 maj 2019

Idag, den 17 maj 2019, hölls årsstämma i Fram Skandinavien AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär