Fram Skandinavien AB bokslutskommuniké 2018

Sammanfattning av delårsrapport

Fortsatt tillväxt under årets fjärde kvartal. Venture Building närapå tredubblar omsättningen jämfört med föregående kvartal. Koncernens omsättning uppgick under fjärde kvartalet till 5 483 TSEK (4 210 TSEK), vilket motsvarar en tillväxt om 30%. Omsättningen i affärsområdet Venture Building ökade med 187% Jämfört med föregående kvartal, till 791 TSEK. Under kvartalet genererade följande fem ventures intäkter: Carmudi Vietnam, SmartBuddy Vietnam, SmartBuddy Sri Lanka, Nordic Coder samt Lasluz.

Stark lönsamhet i Standing Teams med 20,8% EBITmarginal. Affärsområdet Standing Teams uppvisade god lönsamhet under årets sista kvartal som effekt av tillväxt under god kostnadsdisciplin.

Intäkterna i affärsområdet Venture Building närapå tredubblas för andra kvartalet i följd. Den goda tillväxten i Frams ventures fortsatte under årets sista kvartal och intäkterna närapå tredubblades för andra kvartalet i rad och uppgick till 791 TSEK. Affärsmodellen Venture Building syftar till att lansera beprövade affärsmodeller i Sydostasien och hitintills har de lanserade ventures utvecklats enligt plan och samtidigt påvisat ett accelererande tempo av nya individuella tillväxtmöjligheter att vidareutveckla framgent. Med anledning av att existerande ventures är i en uppbyggnadsfas med fokus på tillväxt så påverkas gruppens lönsamhet negativt (EBIT for Venture Building under fjärde kvartalet uppgick till -4 518 TSEK). Framförallt härrör investeringarna till ökade personalkostnader som en naturlig följd av utbyggnaden av personalstyrkan hos etablerade ventures samt nyrekrytering till ännu icke intäktsgenererande ventures.

Två nya ventures initierades under kvartalet enligt plan. I linje med lanseringsplanen initierades två nya ventures under kvartalet. Under fjärde kvartalet signerades ett term sheet om övertagande av DOOL (www.diaconline.vn) som är en ledande bostadsplattform i Vietnam. Bostadsmarknaden har vuxit kraftigt i Vietnam under de senaste åren och DOOL är att Jämföra med svenska Hemnet. Den andra affärsmodellen, Wowmelo (www.wowmelo.com), som initierades var en "pay later" betalningsplattform riktat till e-handlare i Vietnam (likt svenska Klarna).

Offentliggörande av offensiv kapitalanskaffning om 40 MSEK. Under december månad kommunicerade Fram en kapitalanskaffning om 40 MSEK. Kapitalanskaffningen allokeras enbart till Frams utökade expansionskassa och möjliggör därmed att bättre ta tillvara på möjligheter och det över förväntan accelererande tempot bland våra ventures.

Rapporten i sin helhet finns på Fram^s hemsida investors.wearefram.com samt bifogad i detta pressmeddelande.

Stockholm den 31 januari 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta
Max Bergman, VD
Telefon: +84 7 0 724 6216
E-post: max.bergman@wearefram.com

Stefan Di Rolfo, vVD & Investor Relations ansvarig
Telefon: +46 8 124 00 425
E-post: stefan.dirolfo@wearefram.com 

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB, 08-5030 1550 

Denna information är sådan som Fram Skandinavien AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari 2019 kl. 08:00 CET

Kort om Fram^
Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden - företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Venture Building samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 60 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey & Company, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt.Fram byter likviditetsgarant
Fram^ expanderar den digitala utbildningsplattformen, Lasluz, till Thailand

Investeringskommittén i Fram Skandinavien AB ("Fram^") har under en tid utvärderat expansion av existerande affärsmodeller till nya marknader i Sydostasien och har idag beslutat att expandera Lasluz till Thailand. Lasluz är en affärsmodell som matchar unga elever med marknadens bästa privatlärare inom både akademiska och praktiska ämnen. Eftersom många grundläggande strukturer i utbildningsmarknaden i Thailand till stor del liknar de i Vietnam, ser Fram^ starka fundament för en geografisk expansion in i landet. Produkter och processer som idag används på den vietnamesiska marknaden kommer att kunna nyttjas i expansionen till Thailand.


Fram^ operational investor newsletter, H1 2019

(To see the full newsletter with pictures please click on the link at the bottom of this letter or please visit our website https://investors.wearefram.com/#press_releases) 

It has been an intense year so far with a range of new ventures ramping up to full speed and a broad lineup of talents from almost 10 countries joining. It is never easy to preserve tight-knitted company culture in a fast-growing organization, but to date we feel the fram^ culture has been well-preserved even during this period of rapid expansion. We have had a lot of activity in both of our main business areas, Standing Teams and Venture Building, but also on the group level. In February the group completed a ca. 40 MSEK fundraising (169 percent subscribed). During the spring, we also added Niklas Berglund, Group CFO, to our senior management team. On top of all this, during last month,  we had the privilege of hosting a discussion forum on Swedish-Vietnamese company building with Her Royal Highness (HRH) Crown Princess Victoria and HRH Prince Daniel of Sweden in the fram^ offices in Ho Chi Minh City. Shortly thereafter we hurried to Stockholm to host our 2019 AGM, which turned out well-attended.


INVESTERINGSKOMMITTÉN I FRAM^ HAR FATTAT BESLUT OM ATT STARTA EN DIGITAL MARKNADSPLATS FÖR BRÖLLOP SAMT BRÖLLOPSRELATERADE PRODUKTER OCH TJÄNSTER I VIETNAM

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^") inleder nu arbetet med att bygga en onlineplatform för bröllopsrelaterade produkter och tjänster i Vietnam (ett s.k. online marketplace).


Kommuniké från årsstämma i Fram Skandinavien AB (publ) den 17 maj 2019

Idag, den 17 maj 2019, hölls årsstämma i Fram Skandinavien AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär