Fram Skandinavien AB (publ) offentliggör delårsrapport 2018-07-01 till 2018-09-30

Sammanfattning av delårsrapport

Kvartalet

  • Stark tillväxt under tredje kvartalet för hela koncernen - omsättningen i Venture Building närapå tredubblas jämfört med Q2 2018. Koncernens omsättning under tredje kvartalet 2018 uppgick till 4 689 TSEK (2 981 TSEK), vilket motsvarar en organisk tillväxttakt om 68,4% (motsvarar en rapporterad ökning om 57,3%). Affärsområdet Venture Building växte sammantaget sin omsättning med 178,8% jämfört med andra kvartalet 2018. Per tidigt Q4, är redan fem ventures intäktsgenererande (Carmudi Vietnam, SmartBuddy Vietnam, SmartBuddy Sri Lanka, Nordic Coder och Lasluz.com). Vidare fortsatte Standing Teams att växa sin omsättning stadigt och lönsamt - främst drivet av nya kunder och projekt, samt expansion av befintliga kunders utvecklingsteam.

  • Intäkterna i affärsområdet Venture Building accelererar kraftfullt. Idag innehåller gruppen två distinkta affärsområden - det stadigt lönsamma och kassaflödesgenerande Standing Teams samt Venture Building där gruppen investerar större delen av sitt kapital i nya ventures med framtida starka kassaflöden och signifikant värdeökningspotential. Investeringarna i affärsområdet Venture Building drar av naturliga skäl ned gruppens rapporterade konsoliderade EBIT (som under kvartalet uppgick till -1 892 TSEK), eftersom alla ventures befinner sig i en tidig uppbyggnadsfas med investeringsbehov. Samtliga av bolagen inom affärsområdet Venture Building har mindre än 12 månaders historik inom Fram^. Av naturliga kronologiska skäl är Carmudi Vietnam det venture som genererar majoriteten av intäkterna inom affärsområdet, men även SmartBuddy Vietnam har accelererat signifikant i omsättning under det tredje kvartalet. Slutligen har även Smartbuddy Sri Lanka, Nordic Coder och Lasluz.com börjat generera intäkter tidigt under kvartal fyra. Omsättningen i affärsområdet under det tredje kvartalet uppgick till 276 TSEK.

  • Två nya ventures under kvartalet. I enlighet med den lanseringsplan som kommunicerades i samband med börsnoteringen under hösten 2017 initierades ytterligare två ventures under det tredje kvartalet 2018. Det första bolaget som initierades under kvartalet var en digital plattform för låneförmedling till småföretagare i Vietnam (arbetsnamn "Credito") samt en geografisk expansion av "Benepay" till Sri Lanka genom förvärv.

  • Fortsatt hög tillväxt i Standing Teams. Omsättningen i Standing Teams under tredje kvartalet uppgick till 4 413 TSEK (2 981 TSEK), vilket motsvarar en tillväxttakt om 48,0% jämfört med samma period föregående år.

  • Mycket stark lönsamhet i affärsområdet Standing Teams. EBIT uppgick till 1 185 TSEK, vilket motsvarar en EBIT-marginal på 26,9%. Den starka lönsamheten är ett resultat av inflöde av nya kunder samt bättre utnyttjande av de overhead-investeringar som gjordes under andra kvartalet inom bland annat sälj, rekrytering och HR för att stärka organisationen och möjliggöra fortsatt tillväxt framöver.

    Rapporten i sin helhet finns på Fram^s hemsida www.corporate.wearefram.com samt bifogad i detta pressmeddelande.

Stockholm den 24 oktober 2018

Max Bergman

VD, Fram Skandinavien AB

För ytterligare information, vänligen kontakta
Max Bergman, VD
Telefon: +84-120 724 6216
E-post: max.bergman@wearefram.com

Stefan Di Rolfo, vVD & Investor Relations ansvarig
Telefon: +46 8 124 00 425
E-post: stefan.dirolfo@wearefram.com

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB, 08-5030 1550

Denna information är sådan som Fram Skandinavien AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2018 kl. 08:00 CET

Kort om Fram^

Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden - företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Venture Building samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 60 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt.
Fram byter likviditetsgarant
Fram^ expanderar den digitala utbildningsplattformen, Lasluz, till Thailand

Investeringskommittén i Fram Skandinavien AB ("Fram^") har under en tid utvärderat expansion av existerande affärsmodeller till nya marknader i Sydostasien och har idag beslutat att expandera Lasluz till Thailand. Lasluz är en affärsmodell som matchar unga elever med marknadens bästa privatlärare inom både akademiska och praktiska ämnen. Eftersom många grundläggande strukturer i utbildningsmarknaden i Thailand till stor del liknar de i Vietnam, ser Fram^ starka fundament för en geografisk expansion in i landet. Produkter och processer som idag används på den vietnamesiska marknaden kommer att kunna nyttjas i expansionen till Thailand.


Fram^ operational investor newsletter, H1 2019

(To see the full newsletter with pictures please click on the link at the bottom of this letter or please visit our website https://investors.wearefram.com/#press_releases) 

It has been an intense year so far with a range of new ventures ramping up to full speed and a broad lineup of talents from almost 10 countries joining. It is never easy to preserve tight-knitted company culture in a fast-growing organization, but to date we feel the fram^ culture has been well-preserved even during this period of rapid expansion. We have had a lot of activity in both of our main business areas, Standing Teams and Venture Building, but also on the group level. In February the group completed a ca. 40 MSEK fundraising (169 percent subscribed). During the spring, we also added Niklas Berglund, Group CFO, to our senior management team. On top of all this, during last month,  we had the privilege of hosting a discussion forum on Swedish-Vietnamese company building with Her Royal Highness (HRH) Crown Princess Victoria and HRH Prince Daniel of Sweden in the fram^ offices in Ho Chi Minh City. Shortly thereafter we hurried to Stockholm to host our 2019 AGM, which turned out well-attended.


INVESTERINGSKOMMITTÉN I FRAM^ HAR FATTAT BESLUT OM ATT STARTA EN DIGITAL MARKNADSPLATS FÖR BRÖLLOP SAMT BRÖLLOPSRELATERADE PRODUKTER OCH TJÄNSTER I VIETNAM

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^") inleder nu arbetet med att bygga en onlineplatform för bröllopsrelaterade produkter och tjänster i Vietnam (ett s.k. online marketplace).


Kommuniké från årsstämma i Fram Skandinavien AB (publ) den 17 maj 2019

Idag, den 17 maj 2019, hölls årsstämma i Fram Skandinavien AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär