Fram^ ingår avtal om förvärv ledande vietnamesisk car classifieds platform, Carmudi Vietnam

  • FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^" eller "Bolaget") tecknar inom ramen för affärsområdet Venture Building avtal med Car Classifieds Frontier S.C.Sp ("Carmudi Group") om att förvärva samtliga aktier i Car Classifieds Vietnam S.C.Sp, som i sin tur äger 95% av aktierna i det vietnamesiska bolaget, Car Classifieds Ltd ("Carmudi Vietnam"). Resterande 5% av bolaget ägs av en privatperson i Vietnam.
  • Köpeskillingen uppgår till 50 000 USD (ca. 418 000 SEK), exklusive transaktionskostnader och finansieras genom erläggande av kontant likvid.
  • Affären ger Fram^ bland annat rättigheterna till varumärket Carmudi i Vietnam, domänen carmudi.vn, dess befintliga trafik, upparbetade kundrelationer, samt en första licens att bedriva e-handel i form av "marketplace" i Vietnam. Carmudi.vn hade under september 2017 ca 1,1 miljoner organiska pageviews.
  • Affären är villkorad av att säljaren konverterar alla de lån som givits till Car Classifieds Vietnam S.C.Sp samt Carmudi Vietnam till eget kapital, vilket innebär att Carmudi Vietnam blir skuldfritt vid tillträdet. Konverteringen förväntas slutföras inom 30 - 60 dagar. Tillträde sker 2017-11-17.

Kort om Carmudi Vietnam
Carmudi Vietnam grundades 2014 och har sedan dess upparbetat en position som en av de ledande förmedlarna av bilannonser online i Vietnam. På carmudi.vn söker och publicerar köpare och säljare annonser för bilförsäljning (liknande svenska Blocket.se). Intäkter kommer framförallt från annonsavgifter samt annonsutrymme på hemsidan. Totalt har de tidigare ägarna sedan starten investerat ca. 15,1 MSEK i Carmudi Vietnam. Under perioden, januari - september 2017 hade bolaget en omsättning om 4,268 mdVND (motsvarande ca. 1,57 MSEK), men har ännu ej nått lönsamhet (förlusten för Jan-Sep 2017 uppgick till -11,429 mdVND, motsvarande ca. -4,2 MSEK). Under helåret 2016 omsatte Carmudi Vietnam 3,851 mdVND (motsvarande ca. 1,4 MSEK) och gjorde en förlust efter skatt på -11,511 mdVND (motsvarande ca. -4,3 MSEK). Affärens påverkan på Fram^s resultat förväntas emellertid vara liten under 2018 eftersom Fram^ får möjlighet att bygga om bolagets kostnadsstruktur helt från grunden då bolagets samtliga tidigare anställda, samt övriga signifikanta kostnadsåtaganden, redan sagts upp av de tidigare ägarna. Inom 12 månader från tillträdet bedömer Fram^ att Carmudi Vietnam kan drivas på ca. ¼ av tidigare kostnadsbas samtidigt som man ska kunna överträffa tidigare försäljningsnivå per månad.

I och med transaktionen kommer Fram^ även att tillsätta Toni Tong som ny VD & Founder för Carmudi Vietnam. Toni Tong är vietnames och kommer närmast från den internationella färgkoncernen Tambour där han var Head of Strategy & Marketing. Dessförinnan arbetade Toni Tong 5 år på konsultfirman McKinsey & Company i Vietnam och har en MBA från Central European University samt en ingenjörsutbildning från National University of Singapore.

"Fram^ ser stort värde i det varumärke, kundbas samt trafik som Carmudis tidigare ägare investerat och byggt upp under åren i Vietnam. Förvärvet blir därför en viktig positionering i en av landets snabbast växande konsumentmarknader. Den lokala bilindustrin har de senaste tre åren vuxit med ca. 35 - 55% per år - detta är inklusive den traditionella offline-försäljningen, online växer naturligtvis mångdubbelt fortare. Fram^ får också i och med denna affär en möjlighet att bygga om och förbättra både kostnadsstruktur och IT-platform från grunden samt initiera ett gradvis skifte mot en mer lönsam affärsmodell. Carmudi har goda chanser att bli marknadsledande inom bilförmedling och försäljning online till Vietnams ca. 100 miljoner invånare." säger Max Bergman, VD, Fram^.

"Den här affären är mycket spännande och blir det officiella startskottet för affärsområdet Venture Building där vi får möjlighet att ta över ett ledande varumärke i en av de snabbast växande konsumentvertikalerna i Vietnam. Fram^ utnyttjar här sina kärnstyrkor inom rekrytering, IT, marknadsföring samt nitiska strävan efter lönsamhet. Formatet på affären ger oss också en möjlighet att bygga om verksamheten och kostnadsstrukturen från grunden.", säger Christopher Brinkeborn Beselin, Styrelseordförande, Fram^.

Stockholm den 17 november 2017 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Max Bergman, VD
Telefon: +84 120 724 6216
E-post: max.bergman@wearefram.com

Stefan Di Rolfo, vVD & CFO
Telefon: +46 8 124 00 425
E-post: stefan.dirolfo@wearefram.com

Denna information är sådan som Fram Skandinavien AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 november 2017 kl. 08:30 CET.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08-5030 1550.

Kort om Fram^
Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden - företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Venture Building samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 60 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt

Nerladdningsbara filer

Fram byter likviditetsgarant
Fram^ expanderar den digitala utbildningsplattformen, Lasluz, till Thailand

Investeringskommittén i Fram Skandinavien AB ("Fram^") har under en tid utvärderat expansion av existerande affärsmodeller till nya marknader i Sydostasien och har idag beslutat att expandera Lasluz till Thailand. Lasluz är en affärsmodell som matchar unga elever med marknadens bästa privatlärare inom både akademiska och praktiska ämnen. Eftersom många grundläggande strukturer i utbildningsmarknaden i Thailand till stor del liknar de i Vietnam, ser Fram^ starka fundament för en geografisk expansion in i landet. Produkter och processer som idag används på den vietnamesiska marknaden kommer att kunna nyttjas i expansionen till Thailand.


Fram^ operational investor newsletter, H1 2019

(To see the full newsletter with pictures please click on the link at the bottom of this letter or please visit our website https://investors.wearefram.com/#press_releases) 

It has been an intense year so far with a range of new ventures ramping up to full speed and a broad lineup of talents from almost 10 countries joining. It is never easy to preserve tight-knitted company culture in a fast-growing organization, but to date we feel the fram^ culture has been well-preserved even during this period of rapid expansion. We have had a lot of activity in both of our main business areas, Standing Teams and Venture Building, but also on the group level. In February the group completed a ca. 40 MSEK fundraising (169 percent subscribed). During the spring, we also added Niklas Berglund, Group CFO, to our senior management team. On top of all this, during last month,  we had the privilege of hosting a discussion forum on Swedish-Vietnamese company building with Her Royal Highness (HRH) Crown Princess Victoria and HRH Prince Daniel of Sweden in the fram^ offices in Ho Chi Minh City. Shortly thereafter we hurried to Stockholm to host our 2019 AGM, which turned out well-attended.


INVESTERINGSKOMMITTÉN I FRAM^ HAR FATTAT BESLUT OM ATT STARTA EN DIGITAL MARKNADSPLATS FÖR BRÖLLOP SAMT BRÖLLOPSRELATERADE PRODUKTER OCH TJÄNSTER I VIETNAM

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^") inleder nu arbetet med att bygga en onlineplatform för bröllopsrelaterade produkter och tjänster i Vietnam (ett s.k. online marketplace).


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär