Fram^ ingår avtal om förvärv ledande vietnamesisk car classifieds platform, Carmudi Vietnam

  • FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^" eller "Bolaget") tecknar inom ramen för affärsområdet Venture Building avtal med Car Classifieds Frontier S.C.Sp ("Carmudi Group") om att förvärva samtliga aktier i Car Classifieds Vietnam S.C.Sp, som i sin tur äger 95% av aktierna i det vietnamesiska bolaget, Car Classifieds Ltd ("Carmudi Vietnam"). Resterande 5% av bolaget ägs av en privatperson i Vietnam.
  • Köpeskillingen uppgår till 50 000 USD (ca. 418 000 SEK), exklusive transaktionskostnader och finansieras genom erläggande av kontant likvid.
  • Affären ger Fram^ bland annat rättigheterna till varumärket Carmudi i Vietnam, domänen carmudi.vn, dess befintliga trafik, upparbetade kundrelationer, samt en första licens att bedriva e-handel i form av "marketplace" i Vietnam. Carmudi.vn hade under september 2017 ca 1,1 miljoner organiska pageviews.
  • Affären är villkorad av att säljaren konverterar alla de lån som givits till Car Classifieds Vietnam S.C.Sp samt Carmudi Vietnam till eget kapital, vilket innebär att Carmudi Vietnam blir skuldfritt vid tillträdet. Konverteringen förväntas slutföras inom 30 - 60 dagar. Tillträde sker 2017-11-17.

Kort om Carmudi Vietnam
Carmudi Vietnam grundades 2014 och har sedan dess upparbetat en position som en av de ledande förmedlarna av bilannonser online i Vietnam. På carmudi.vn söker och publicerar köpare och säljare annonser för bilförsäljning (liknande svenska Blocket.se). Intäkter kommer framförallt från annonsavgifter samt annonsutrymme på hemsidan. Totalt har de tidigare ägarna sedan starten investerat ca. 15,1 MSEK i Carmudi Vietnam. Under perioden, januari - september 2017 hade bolaget en omsättning om 4,268 mdVND (motsvarande ca. 1,57 MSEK), men har ännu ej nått lönsamhet (förlusten för Jan-Sep 2017 uppgick till -11,429 mdVND, motsvarande ca. -4,2 MSEK). Under helåret 2016 omsatte Carmudi Vietnam 3,851 mdVND (motsvarande ca. 1,4 MSEK) och gjorde en förlust efter skatt på -11,511 mdVND (motsvarande ca. -4,3 MSEK). Affärens påverkan på Fram^s resultat förväntas emellertid vara liten under 2018 eftersom Fram^ får möjlighet att bygga om bolagets kostnadsstruktur helt från grunden då bolagets samtliga tidigare anställda, samt övriga signifikanta kostnadsåtaganden, redan sagts upp av de tidigare ägarna. Inom 12 månader från tillträdet bedömer Fram^ att Carmudi Vietnam kan drivas på ca. ¼ av tidigare kostnadsbas samtidigt som man ska kunna överträffa tidigare försäljningsnivå per månad.

I och med transaktionen kommer Fram^ även att tillsätta Toni Tong som ny VD & Founder för Carmudi Vietnam. Toni Tong är vietnames och kommer närmast från den internationella färgkoncernen Tambour där han var Head of Strategy & Marketing. Dessförinnan arbetade Toni Tong 5 år på konsultfirman McKinsey & Company i Vietnam och har en MBA från Central European University samt en ingenjörsutbildning från National University of Singapore.

"Fram^ ser stort värde i det varumärke, kundbas samt trafik som Carmudis tidigare ägare investerat och byggt upp under åren i Vietnam. Förvärvet blir därför en viktig positionering i en av landets snabbast växande konsumentmarknader. Den lokala bilindustrin har de senaste tre åren vuxit med ca. 35 - 55% per år - detta är inklusive den traditionella offline-försäljningen, online växer naturligtvis mångdubbelt fortare. Fram^ får också i och med denna affär en möjlighet att bygga om och förbättra både kostnadsstruktur och IT-platform från grunden samt initiera ett gradvis skifte mot en mer lönsam affärsmodell. Carmudi har goda chanser att bli marknadsledande inom bilförmedling och försäljning online till Vietnams ca. 100 miljoner invånare." säger Max Bergman, VD, Fram^.

"Den här affären är mycket spännande och blir det officiella startskottet för affärsområdet Venture Building där vi får möjlighet att ta över ett ledande varumärke i en av de snabbast växande konsumentvertikalerna i Vietnam. Fram^ utnyttjar här sina kärnstyrkor inom rekrytering, IT, marknadsföring samt nitiska strävan efter lönsamhet. Formatet på affären ger oss också en möjlighet att bygga om verksamheten och kostnadsstrukturen från grunden.", säger Christopher Brinkeborn Beselin, Styrelseordförande, Fram^.

Stockholm den 17 november 2017 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Max Bergman, VD
Telefon: +84 120 724 6216
E-post: max.bergman@wearefram.com

Stefan Di Rolfo, vVD & CFO
Telefon: +46 8 124 00 425
E-post: stefan.dirolfo@wearefram.com

Denna information är sådan som Fram Skandinavien AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 november 2017 kl. 08:30 CET.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08-5030 1550.

Kort om Fram^
Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden - företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Venture Building samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 60 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt

Nerladdningsbara filer


Kommuniké från årsstämma i Fram Skandinavien AB (publ) den 14 maj 2020

Idag, den 14 maj 2020, hölls årsstämma i Fram Skandinavien AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FRAM SKANDINAVIEN AB (PUBL)

Aktieägarna i Fram Skandinavien AB (publ), org.nr 556760-2692 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 14 maj 2020 kl. 10.00 i Advokatfirman Schjødts lokaler på Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman påbörjas 09:45.
INBJUDAN TILL 2020 KAPITALMARKNADSDAG

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^", "Bolaget") har med anledning av det nya året det stora nöjet att bjuda in investerare, analytiker och media att delta i vår virtuella kapitalmarknadsdag kl 08.00 svensk tid den 16:e mars 2020. Presentationen kommer att hållas via video från Ho Chi Minh City, Vietnam, med att fokus på operationell uppdatering av dotterbolagen inom affärsområdet Venture Building. Däreutöver kommer även Q&A-session hållas, baserat på de frågor som skickats in till Bolaget på förhand (senast den 28 februari 2020).


Fram Skandinavien AB (publ) offentliggör resultatet för det fjärde kvartalet före förväntat rapportdatum eftersom rapporten sammanställdes snabbare än enligt planerat tidsschema.

För helåret 2019 har Fram^ utvecklats enligt plan och de icke-reviderade intäkterna uppgick till ca. 35 MSEK och omsättningen uppgick till ca. 29 MSEK, vilket motsvarar en tillväxttakt om +86% respektive +66%.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted