Investeringskommittén i Fram^ har fattat investeringsbeslut om att starta ett digitalt utbildningsbolag ("Scandinavian Coder Academy") i Vietnam för IT- Ingenjörer

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^" eller "Bolaget") inleder nu arbetet med att bygga en utbildningsakademi med syfte att vidareutbilda vietnamesiska topptalanger inom mer specialiserade ämnesområden för arbete med internationella kunder och/eller arbetsgivare. Intäktsströmmarna består bl.a. av tuition fees samt rekryteringsavgifter från framtida arbetsgivare till studenterna. Scandinavian Coder Academy kan komma att ha Fram^ som en framtida kund, men framförallt byggs bolaget för att attrahera talangfulla studenter samt externa tredjepartskunder.


INVESTERINGSKOMMITTÉN I FRAM^ HAR FATTAT INVESTERINGSBESLUT OM ATT EXPANDERA ONLINE MARKETPLACE FÖR FÖRSÄKRINGAR & FINANSIELLA KONSUMENTPRODUKTER ("SmartBuddy") TILL SRI LANKA

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^" eller "Bolaget") inleder nu arbetet med att expandera SmartBuddy från Vietnam till Sri Lanka. Under första kvartalet av 2018 har viktiga framsteg gjorts och utvecklingsarbetet fortgått enligt plan med SmartBuddy i Vietnam. Konceptet står nu på en bas som kan exporteras. Investeringen är ett första exempel på den regionala expansion som möjliggjorts genom bolagets riktade nyemission.


Fram^ har genomfört riktad nyemission av aktier om 20 MSEK för snabbare geografisk expansion i Sydostasien

Fram Skandinavien AB (publ) ("Fram^" eller "Bolaget") har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på extra bolagsstämma den 15 september 2017, beslutat om en riktad kontantemission om 444 444 B-aktier till en teckningskurs om 45 SEK per aktie till kvalificerade långsik-tiga aktieägare. Emissionen har fulltecknats.


Sammanfattning av delårsrapport

Tillväxttakt och lönsamhet ökar


Välkommen till investerarträff i Fram Skandinavien

Kom och träffa Fram Skandinavien AB's grundare och styrelseordförande, Christopher Brinkeborn Beselin, när han berättar om bolagets resa, hur bolaget avser att utveckla "Venture buildern" samt de bolag som redan startas inom den (bl.a. Carmudi.vn som är en motsvarighet till Blocket Bil med fokus på Vietnams ca 100 miljoner konsumenter).


Fram^ slutför förvärvet av Carmudi Vietnam

I enlighet med pressmeddelande den 17 november 2017 meddelas nu att förvärvet av Carmudi Vietnam har genomförts enligt plan.


Investeringskommittén i Fram^ har fattat investeringsbeslut om att starta en online marketplace för försäkring & finansiella konsumentprodukter i fjärde kvartalet av 2017

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^" eller "Bolaget") inleder arbetet med att bygga en online marketplace i Vietnam som kommer att förmedla främst försäkrings- och finansiella produkter riktade mot konsumenter. Affärsmodellen uppfyller de strikta kriterier som investeringskommittén upprättat och blir efter förvärvet av Carmudi Vietnam Fram^s andra investering under fjärde kvartalet.


Fram^ ingår avtal om förvärv ledande vietnamesisk car classifieds platform, Carmudi Vietnam

  • FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^" eller "Bolaget") tecknar inom ramen för affärsområdet Venture Building avtal med Car Classifieds Frontier S.C.Sp ("Carmudi Group") om att förvärva samtliga aktier i Car Classifieds Vietnam S.C.Sp, som i sin tur äger 95% av aktierna i det vietnamesiska bolaget, Car Classifieds Ltd ("Carmudi Vietnam"). Resterande 5% av bolaget ägs av en privatperson i Vietnam.
  • Köpeskillingen uppgår till 50 000 USD (ca. 418 000 SEK), exklusive transaktionskostnader och finansieras genom erläggande av kontant likvid.
  • Affären ger Fram^ bland annat rättigheterna till varumärket Carmudi i Vietnam, domänen carmudi.vn, dess befintliga trafik, upparbetade kundrelationer, samt en första licens att bedriva e-handel i form av "marketplace" i Vietnam. Carmudi.vn hade under september 2017 ca 1,1 miljoner organiska pageviews.
  • Affären är villkorad av att säljaren konverterar alla de lån som givits till Car Classifieds Vietnam S.C.Sp samt Carmudi Vietnam till eget kapital, vilket innebär att Carmudi Vietnam blir skuldfritt vid tillträdet. Konverteringen förväntas slutföras inom 30 - 60 dagar. Tillträde sker 2017-11-17.

Fram^ tecknar samarbetsavtal med 3top om att utveckla sydkoreanska Lottes e-handelsplattform

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^" eller "Bolaget") tecknar inom ramen för affärsområdet Standing Teams ett avtal värt cirka 6 968 900 000 VND (motsvarande cirka 2 509 TSEK1, eller ca 31 % av Fram^s rapporterade helårsomsättning för 2016).


Fram Skandinavien AB (publ) offentliggör delårsrapport 2017-01-01 till 2017-09-30

Sammanfattning av delårsrapport

Fördubblad tillväxttakt och kraftigt ökande lönsamhet

Kvartalet

  • Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 2 981 TSEK (2 025 TSEK) motsvarande en tillväxt om 47%.
  • EBIT för det tredje kvartalet uppgick till 817 TSEK (128 TSEK) före jämförelsestörande poster vilket motsvarar en EBIT-marginal på över 27%. Detta framförallt drivet av högre beläggningsgrad på overhead-resurser samt övrigt förbättrad lönsamhet i Standing Teams.
  • Arbetet med affärsområdet Venture Building fortsätter enligt plan och efter en intensiv period för både ledningsgrupp och investeringskommittén förväntar sig Bolaget kunna publicera första venture-lanseringen under det fjärde kvartalet.

Perioden januari till september

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 7 912 TSEK (5 843), en ökning med 35 % jämfört med samma period föregående år.
  • Den starka lönsamhetsutvecklingen i kvartal 3 lyfter lönsamheten för hela niomånadersperioden tillbaka till en bit över 12% EBIT-marginal (12,2%) före jämförelsestörande poster.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär