FRAM^S DOTTERBOLAG, CARMUDI VIETNAM, INGÅR AVTAL OM ATT FÖRVÄVA SAMTLIGA TILLGÅNGAR I OTOS - EN AV VIETNAMS LEDANDE SITER FÖR FÖRMEDLING AV BILANNONSER OCH BILNYHETER

Fram^s helägda dotterbolag, Car Classifieds Vietnam S.C.Sp, som i sin tur äger 95% av aktierna i det vietnamesiska bolaget Car Classifieds Ltd ("Carmudi Vietnam"), har idag tecknat avtal om att förvärva samtliga tillgångar i Vietnamesiska Otos JSC ("Otos"), m.h.a. betalning i form av nya aktier i Carmudi Vietnam. Otos driver idag bilannonssiter under domänen Otos.vn. Sammanslagningen innebär att de båda firmorna kommer att fortsätta gemensam aktivitet inom bolaget Carmudi Vietnam.Kallelse till årsstämma i Fram Skandinavien

Aktieägarna i Fram Skandinavien AB (publ), org.nr 556760-2692 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 11 maj 2018 kl. 09.30 på Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32, 753 20 Uppsala.


Notice to annual general meeting in Fram Skandinavien

Shareholders of Fram Skandinavien AB (publ), reg. no. 556760-2692 (the "Company"), are hereby invited to attend the annual general meeting to be held on Friday 11 May 2018, 9.30 am CET at the Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32, 753 20 Uppsala.


Investeringskommittén i Fram^ har fattat investeringsbeslut om att starta ett digitalt utbildningsbolag ("Scandinavian Coder Academy") i Vietnam för IT- Ingenjörer

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^" eller "Bolaget") inleder nu arbetet med att bygga en utbildningsakademi med syfte att vidareutbilda vietnamesiska topptalanger inom mer specialiserade ämnesområden för arbete med internationella kunder och/eller arbetsgivare. Intäktsströmmarna består bl.a. av tuition fees samt rekryteringsavgifter från framtida arbetsgivare till studenterna. Scandinavian Coder Academy kan komma att ha Fram^ som en framtida kund, men framförallt byggs bolaget för att attrahera talangfulla studenter samt externa tredjepartskunder.


INVESTERINGSKOMMITTÉN I FRAM^ HAR FATTAT INVESTERINGSBESLUT OM ATT EXPANDERA ONLINE MARKETPLACE FÖR FÖRSÄKRINGAR & FINANSIELLA KONSUMENTPRODUKTER ("SmartBuddy") TILL SRI LANKA

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^" eller "Bolaget") inleder nu arbetet med att expandera SmartBuddy från Vietnam till Sri Lanka. Under första kvartalet av 2018 har viktiga framsteg gjorts och utvecklingsarbetet fortgått enligt plan med SmartBuddy i Vietnam. Konceptet står nu på en bas som kan exporteras. Investeringen är ett första exempel på den regionala expansion som möjliggjorts genom bolagets riktade nyemission.


Fram^ har genomfört riktad nyemission av aktier om 20 MSEK för snabbare geografisk expansion i Sydostasien

Fram Skandinavien AB (publ) ("Fram^" eller "Bolaget") har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på extra bolagsstämma den 15 september 2017, beslutat om en riktad kontantemission om 444 444 B-aktier till en teckningskurs om 45 SEK per aktie till kvalificerade långsik-tiga aktieägare. Emissionen har fulltecknats.


Sammanfattning av delårsrapport

Tillväxttakt och lönsamhet ökar


Välkommen till investerarträff i Fram Skandinavien

Kom och träffa Fram Skandinavien AB's grundare och styrelseordförande, Christopher Brinkeborn Beselin, när han berättar om bolagets resa, hur bolaget avser att utveckla "Venture buildern" samt de bolag som redan startas inom den (bl.a. Carmudi.vn som är en motsvarighet till Blocket Bil med fokus på Vietnams ca 100 miljoner konsumenter).


Fram^ slutför förvärvet av Carmudi Vietnam

I enlighet med pressmeddelande den 17 november 2017 meddelas nu att förvärvet av Carmudi Vietnam har genomförts enligt plan.


Investeringskommittén i Fram^ har fattat investeringsbeslut om att starta en online marketplace för försäkring & finansiella konsumentprodukter i fjärde kvartalet av 2017

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^" eller "Bolaget") inleder arbetet med att bygga en online marketplace i Vietnam som kommer att förmedla främst försäkrings- och finansiella produkter riktade mot konsumenter. Affärsmodellen uppfyller de strikta kriterier som investeringskommittén upprättat och blir efter förvärvet av Carmudi Vietnam Fram^s andra investering under fjärde kvartalet.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär