Delårsrapport Q1 2020

Perioden 1 januari - 31 mars 2020

  • Hyresintäkterna uppgick till 1 775 TEUR
  • Driftnettot uppgick till 1 522 TEUR, vilket resulterade i en överskottsgrad på 85,7 %
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 107 TEUR
  • Periodens resultat uppgick till 996 TEUR, motsvarande 0,17 EUR per aktie  
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 9 211 TEUR
  • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2020-03-31 till 130 000 TEUR
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 5,0 ggr
  • Belåningsgraden uppgick till 60,0 %
  • EPRA NAV per aktie uppgick till 10,1 EUR

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sara Williamson, IR kontakt, Fleming Properties AB (publ)

+46 (0) 8 402 53 94

sara.williamson@paretosec.com

Robin Englén, verkställande direktör, Fleming Properties AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84

robin.englen@paretosec.com

Fleming Properties AB (publ) i korthet

Fleming Properties AB är ett svenskt holdingbolag som genom dotterbolag äger ett modernt kontorskomplex i centrala Helsingfors. De moderna kontorsfastigheterna är nyligen totalrenoverade och omfattar en uthyrningsbar area om ca 41 000 kvm och 498 parkeringsplatser, varav är ca 89 % av arean och parkeringsplatserna är uthyrt till SOK. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 14 oktober 2019.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Fleming Properties AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 maj 2020.

För mer information gällande Fleming Properties AB (publ), vänligen besök www.flemingproperties.se och www.spotlightstockmarket.com

Delårsrapport Q1 2020


Interim report Q1 2020


Revisionsberättelse 2019


Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Year-end report 2019


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted