KVARTALSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2018

STABIL UTVECKLING

Finansiell utveckling juli - september 2018

Orderingången ökade med 6 % till 47,9 mkr (45,0 mkr)

Orderstocken minskade med 21 % under kvartalet till 48,1 mkr (60,6 mkr)

Omsättningen ökade med 6 % till 60,0 mkr (56,6 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 7,9 mkr (8,2 mkr)

Resultat per aktie blev 1,00 kr (1,05 kr)


Finansiell utveckling januari - september 2018

Orderingången ökade med 10 % till 169,5 mkr (153,8 mkr)

Orderstocken ökade med 21 % till 48,1 mkr jämfört med samma period föregående år (39,8 mkr)

Omsättningen ökade med 9 % till 165,2 mkr (151,2 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 16,2 mkr (12,2 mkr)

Resultat per aktie blev 2,14 kr (1,58 kr)

Viktiga händelser under tredje kvartalet

Inga viktiga händelser har inträffat under kvartalet.

VD har ordet

Årets tredje kvartal var för Firefly en relativt lugn period med stabil försäljning. Många mindre och medelstora order, jämt fördelade på de geografiska marknader där vi är aktiva, bidrog till en tillväxt av orderingången med 6 % jämfört med föregående år. I absoluta tal gav det den näst bästa orderingången för ett tredje kvartal någonsin.

De resurser vi de senaste åren investerat i marknadsbearbetning och produktutveckling ger nu synliga resultat i det att vi under längre tidsperioder kontinuerligt erhåller order från större koncerner som vill skydda sina maskiner och processer på global basis. Trenden har varit speciellt tydlig hos våra kunder inom tissue-, board- och återvinningsindustrin och bidrar till ett något jämnare orderflöde än Firefly historiskt kunnat uppvisa.

Vi ser en positiv trend i den underliggande efterfrågan från flera större marknader så som Latinamerika, Nordamerika, Europa och Asien. Relativt många projekt, även större sådana, är planerade för beslut under det närmaste halvåret. Dock finns det en tendens till fördröjning av besluten på grund av osäkerheten kring bland annat framtida tullar, handelsavtal och sanktioner.

Fireflys resultat det fjärde kvartalet kommer därför till stor del vara beroende på när kunderna fattar beslut om att investera och när de vill och kan ta emot våra leveranser. Vi kommer också att fortsätta bygga vår organisation, främst genom att anställa fler säljare och serviceingenjörer. Baserat på den fortsatt goda efterfrågan och en välfylld orderbok ser jag med tillförsikt på avslutningen av året.

Lennart Jansson
VD

Informationstillfällen

Bolaget kommer att avge följande rapporter:

Bokslutskommuniké                   20 februari 2019
Delårsrapport kvartal 1                 9 maj 2019
Årsstämma                                   9 maj 2019 kl. 16.00 

Stockholm den 14 november 2018

FIREFLY AB (publ)

Styrelsen och Verkställande direktören

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76 eller ordföranden Erik Mitteregger, tfn 070-600 44 84.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, www.mangold.se

Denna information är sådan information som Firefly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2018 kl. 8.00.

Om Firefly AB

Firefly är en global aktör som erbjuder innovativa brandskyddslösningar baserade på högkvalitativa egenutvecklade produkter och tjänster till kunder inom industri och infrasystem. Bolaget har över 45 års erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier. Firefly har två affärsområden; Industri-applikationer och Infrasystem. Till affärsområdet Industriapplikationer hör kundanpassade system, som övervakar industriella tillverkningsprocesser inom bland annat träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle samt processer i värmekraftverk. Affärsområdet Infrasystem omfattar system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. Fireflys aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet FIRE och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

KVARTALSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2018

STABIL UTVECKLING

Finansiell utveckling juli - september 2018

Orderingången ökade med 6 % till 47,9 mkr (45,0 mkr)

Orderstocken minskade med 21 % under kvartalet till 48,1 mkr (60,6 mkr)

Omsättningen ökade med 6 % till 60,0 mkr (56,6 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 7,9 mkr (8,2 mkr)

Resultat per aktie blev 1,00 kr (1,05 kr)


FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2018

REKORDHÖG ORDERINGÅNG OCH ETT BRA RESULTAT

Finansiell utveckling april - juni 2018

Orderingången ökade med 27 % till 65,3 mkr (51,6 mkr)

Orderstocken ökade med 36 % under kvartalet till 60,6 mkr (44,6 mkr)

Omsättningen minskade med 2 % till 49,9 mkr (50,8 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 2,4 mkr (2,0 mkr)

Resultat per aktie blev 0,32 kr (0,28 kr)KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA

Vid gårdagens årsstämma i Firefly AB (publ) fastställdes styrelsens förslag till utdelning på 1,40 kr per aktie, totalt 8 401 960 kr och att resterande förfogande stående vinstmedel, 29 992 913 kr, skall överföras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 4 maj och utbetalningsdag blir den 9 maj.


DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2018

STABIL INLEDNING PÅ ÅRET

Finansiell utveckling januari - mars 2018

 • Orderingången minskade med 2 % till 56,3 mkr (57,2 mkr)
 • Orderstocken ökade med 3 % under kvartalet till 44,6 mkr (43,5 mkr)
 • Omsättningen ökade med 26 % till 55,3 mkr (43,8 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 5,9 mkr (2,0 mkr)
 • Resultat per aktie blev 0,82 kr (0,25 kr)

Årsredovisning 2017


Kallelse till årsstämma i Firefly AB (publ)

Aktieägarna i Firefly AB (publ), org. nr. 556108-6892, kallas härmed till årsstämma den 2 maj 2018 kl. 16.00 i bolagets lokaler, Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad, Stockholm.


Bokslutskommuniké 2017

STARK AVSLUTNING PÅ ÅRET, HÖJD UTDELNING FÖRESLÅS

Finansiell utveckling oktober - december 2017

 • Orderingången ökade med 15 % till 60,6 mkr (52,6 mkr)
 • Orderstocken ökade med 9 % under kvartalet till 43,5 mkr (39,8 mkr)
 • Omsättningen ökade med 28 % till 56,5 mkr (44,3 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 6,1 mkr (-0,6 mkr)
 • Resultat per aktie 0,76 kr (-0,08 kr)

Finansiell utveckling januari - december 2017

 • Orderingången ökade med 25 % till 214,4 mkr (170,9 mkr)
 • Orderstocken ökade med 22 % till 43,5 mkr jämfört med föregående år (35,8 mkr)
 • Omsättningen ökade med 22 % till 207,7 mkr (169,9 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 18,3 mkr (5,4 mkr)
 • Resultat per aktie 2,34 kr (0,77 kr)
 • Utdelning föreslås med 1,40 kr per aktie (1,20 kr)

Delårsrapport januari - september 2017

Kraftig förbättring av omsättning och resultat

Finansiell utveckling juli - september 2017

 • Orderingången ökade med 47 % till 45,0 mkr (30,6 mkr)
 • Orderstocken minskade med 22 % under kvartalet till 39,8 mkr (51,2 mkr)
 • Omsättningen ökade med 56 % till 56,6 mkr (36,3 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 8,2 mkr (0,8 mkr)
 • Resultat per aktie 1,05 kr (0,12 kr)

Finansiell utveckling januari - september 2017

 • Orderingången ökade med 30 % till 153,8 mkr (118,3 mkr)
 • Orderstocken ökade med 48 % till 39,8 mkr jämfört med föregående år (26,9 mkr)
 • Omsättningen ökade med 20 % till 151,2 mkr (125,6 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 12,2 mkr (6,0 mkr)
 • Resultat per aktie 1,58 kr (0,85 kr)

Delårsrapport januari - juni 2017

FORTSATT GOD TILLVÄXT I ORDERINGÅNGEN

Finansiell utveckling april - juni 2017
Orderingången ökade med 23 % till 51,6 mkr (42,0 mkr)
Orderstocken ökade med 1 % under kvartalet till 51,2 mkr (50,6 mkr)
Omsättningen ökade med 5 % till 50,8 mkr (48,2 mkr)
Rörelseresultatet uppgick till 2,0 mkr (3,0 mkr)
Resultat per aktie blev 0,28 kr (0,44 kr)

Finansiell utveckling januari - juni 2017
Orderingången ökade med 24 % till 108,8 mkr (87,7 mkr)
Orderstocken ökade med 54 % till 51,2 mkr jämfört med föregående år (33,2 mkr)
Omsättningen ökade med 6 % till 94,6 mkr (89,3 mkr)
Rörelseresultatet uppgick till 4,0 mkr (5,2 mkr)
Resultat per aktie blev 0,53 kr (0,73 kr)


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: