Firefly Bokslutskommuniké 2016

FÖRBÄTTRAD ORDERINGÅNG FJÄRDE KVARTALET, OFÖRÄNDRAD UTDELNING

Finansiell utveckling oktober - december 2016

Orderingången ökade med 47 % till 52,6 mkr (35,7 mkr)

Orderstocken ökade med 33 % under kvartalet till 35,8 mkr (26,9 mkr)

Omsättningen minskade med 13 % till 44,3 mkr (51,0 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till -0,6 mkr (5,9 mkr)

Resultat per aktie blev -0,08 kr (0,68 kr)

Finansiell utveckling januari - december 2016

Orderingången minskade med 4 % till 170,9 mkr (177,4 mkr)

Orderstocken ökade med 4 % till 35,8 mkr (34,5 mkr)

Omsättningen minskade med 5 % till 169,9 mkr (179,3 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 5,4 mkr (25,1 mkr)

Resultat per aktie blev 0,77 kr (3,20 kr)

Utdelning föreslås med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie


Fortsatt stabil utveckling men tillfällig avsaknad av större order

Finansiell utveckling juli - september 2016

Orderingången minskade med 40 % till 30,6 mkr (50,7 mkr)

Orderstocken minskade med 19 % under kvartalet till 26,9 mkr (33,2 mkr)

Omsättningen minskade med 30 % till 36,3 mkr (51,9 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 0,8 mkr (10,1 mkr)

Resultat per aktie blev 0,12 kr (1,33 kr)

Finansiell utveckling januari - september 2016

Orderingången minskade med 17 % till 118,3 mkr (141,7 mkr)

Orderstocken minskade med 47 % till 26,9 mkr (50,3 mkr)

Omsättningen minskade med 2 % till 125,6 mkr (128,3 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 6,0 mkr (19,2 mkr)

Resultat per aktie blev 0,85 kr (2,51 kr)


Firefly delårsrapport januari - juni 2016

STABIL UTVECKLING TROTS FÖRDRÖJNING AV STÖRRE AVSLUT

Finansiell utveckling april - juni 2016

 • Orderingången minskade med 13 % till 42,0 mkr (48,1 mkr)
 • Orderstocken minskade med 15 % under kvartalet till 33,2 mkr (39,2 mkr)
 • Omsättningen ökade med 14 % till 48,2 mkr (42,3 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,0 mkr (6,0 mkr)
 • Resultat per aktie blev 0,44 kr (0,76 kr)

Finansiell utveckling januari - juni 2016

 • Orderingången minskade med 4 % till 87,7 mkr (91,0 mkr)
 • Orderstocken minskade med 36 % till 33,2 mkr (51,9 mkr)
 • Omsättningen ökade med 17 % till 89,3 mkr (76,4 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 5,2 mkr (9,1 mkr)
 • Resultat per aktie blev 0,73 kr (1,18 kr)

Kommuniké från årsstämma

Vid gårdagens årsstämma i Firefly AB (publ) fastställdes styrelsens förslag till utdelning på 1,20 kr per aktie, totalt 7 201 680 kr och att resterande förfogande stående vinstmedel, 30 589 238 kr, skall överföras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 20 april och utbetalningsdag blir den 25 april.


Firefly delårsrapport januari - mars 2016

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

Finansiell utveckling januari - mars 2016

Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr)

Orderstocken ökade med 14 % under kvartalet till 39,2 mkr (34,5 mkr)

Omsättningen ökade med 21 % till 41,1 mkr (34,1 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 2,2 mkr (3,1 mkr)

Resultat per aktie blev 0,30 kr (0,42 kr)


Årsredovisning 2015

Firefly AB (publ) meddelar härmed att årsredovisningen för räkenskapsåret 2015 har publicerats på bolagets hemsida www.firefly.se


Kallelse till årsstämma i Firefly

Aktieägarna i Firefly AB (publ), org. nr. 556108-6892, kallas härmed till årsstämma den 18 april 2016 kl. 16.00 i bolagets lokaler, Textilgatan 31, 1 tr., Hammarby Sjöstad, Stockholm.


Bokslutskommuniké 2015

 • Orderingången ökade med 38 % till 177,4 mkr (128,8 mkr)
 • Orderstocken minskade med 7 % till 34,5 mkr (36,9 mkr)
 • Omsättningen ökade med 34 % till 179,3 mkr (134,0 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 25,1 mkr (8,1 mkr)
 • Resultat per aktie blev 3,20 kr (1,04 kr)
 • Utdelning föreslås med 1,20 kr (0,60 kr) per aktie

Nya finansiella mål, mål för kapitalstruktur och ny utdelningspolicy

I samband med att Firefly AB avger Bokslutskommuniké för 2015 meddelar bolaget också nya finansiella mål, mål för kapitalstruktur och ny utdelningspolicy.


Delårsrapport FIREFLY januari - september 2015

 • Orderingången ökade med 51 % till 141,7 mkr (93,9 mkr)
 • Orderstocken ökade med 23 % till 50,3 mkr (40,9 mkr)
 • Omsättningen ökade med 36 % till 128,3 mkr (94,4 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 19,2 mkr (3,3 mkr)
 • Resultat per aktie blev 2,51 kr (0,42 kr)

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted