Årsredovisning 2015

Firefly AB (publ) meddelar härmed att årsredovisningen för räkenskapsåret 2015 har publicerats på bolagets hemsida www.firefly.se


Kallelse till årsstämma i Firefly

Aktieägarna i Firefly AB (publ), org. nr. 556108-6892, kallas härmed till årsstämma den 18 april 2016 kl. 16.00 i bolagets lokaler, Textilgatan 31, 1 tr., Hammarby Sjöstad, Stockholm.


Bokslutskommuniké 2015

 • Orderingången ökade med 38 % till 177,4 mkr (128,8 mkr)
 • Orderstocken minskade med 7 % till 34,5 mkr (36,9 mkr)
 • Omsättningen ökade med 34 % till 179,3 mkr (134,0 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 25,1 mkr (8,1 mkr)
 • Resultat per aktie blev 3,20 kr (1,04 kr)
 • Utdelning föreslås med 1,20 kr (0,60 kr) per aktie

Nya finansiella mål, mål för kapitalstruktur och ny utdelningspolicy

I samband med att Firefly AB avger Bokslutskommuniké för 2015 meddelar bolaget också nya finansiella mål, mål för kapitalstruktur och ny utdelningspolicy.


Delårsrapport FIREFLY januari - september 2015

 • Orderingången ökade med 51 % till 141,7 mkr (93,9 mkr)
 • Orderstocken ökade med 23 % till 50,3 mkr (40,9 mkr)
 • Omsättningen ökade med 36 % till 128,3 mkr (94,4 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 19,2 mkr (3,3 mkr)
 • Resultat per aktie blev 2,51 kr (0,42 kr)

Delårsrapport FIREFLY januari - juni 2015

- Orderingången ökade med 40% till 91,0 mkr (64,9 mkr)
- Orderstocken ökade med 26% till 51,9 mkr (41,1 mkr)
- Omsättningen ökade med 20% till 76,4 mkr (63,8 mkr)
- Rörelseresultatet uppgick till 9,1 mkr (2,8 mkr)
- Resultat per aktie blev 1,18 kr (0,36 kr)


Kommuniké från årsstämma i Firefly

Vid gårdagens årsstämma i Firefly AB (publ) fastställdes styrelsens förslag till utdelning på 0,60 kr per aktie, totalt 3 600 840 kr och att resterande förfogande stående vinstmedel, 21 891 693 kr, skall överföras i ny räkning.

Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 29 april och utbetalningsdag blir den 5 maj.


Delårsrapport FIREFLY januari - mars 2015

- Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr)
- Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr)
- Omsättningen ökade med 4 % till 34,1 mkr (32,7 mkr)
- Rörelseresultatet uppgick till 3,1 mkr (2,8 mkr)
- Resultat per aktie blev 0,42 kr (0,36 kr)


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär