Bokslutskommuniké 2017

STARK AVSLUTNING PÅ ÅRET, HÖJD UTDELNING FÖRESLÅS

Finansiell utveckling oktober - december 2017

 • Orderingången ökade med 15 % till 60,6 mkr (52,6 mkr)
 • Orderstocken ökade med 9 % under kvartalet till 43,5 mkr (39,8 mkr)
 • Omsättningen ökade med 28 % till 56,5 mkr (44,3 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 6,1 mkr (-0,6 mkr)
 • Resultat per aktie 0,76 kr (-0,08 kr)

Finansiell utveckling januari - december 2017

 • Orderingången ökade med 25 % till 214,4 mkr (170,9 mkr)
 • Orderstocken ökade med 22 % till 43,5 mkr jämfört med föregående år (35,8 mkr)
 • Omsättningen ökade med 22 % till 207,7 mkr (169,9 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 18,3 mkr (5,4 mkr)
 • Resultat per aktie 2,34 kr (0,77 kr)
 • Utdelning föreslås med 1,40 kr per aktie (1,20 kr)

Delårsrapport januari - september 2017

Kraftig förbättring av omsättning och resultat

Finansiell utveckling juli - september 2017

 • Orderingången ökade med 47 % till 45,0 mkr (30,6 mkr)
 • Orderstocken minskade med 22 % under kvartalet till 39,8 mkr (51,2 mkr)
 • Omsättningen ökade med 56 % till 56,6 mkr (36,3 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 8,2 mkr (0,8 mkr)
 • Resultat per aktie 1,05 kr (0,12 kr)

Finansiell utveckling januari - september 2017

 • Orderingången ökade med 30 % till 153,8 mkr (118,3 mkr)
 • Orderstocken ökade med 48 % till 39,8 mkr jämfört med föregående år (26,9 mkr)
 • Omsättningen ökade med 20 % till 151,2 mkr (125,6 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 12,2 mkr (6,0 mkr)
 • Resultat per aktie 1,58 kr (0,85 kr)

Delårsrapport januari - juni 2017

FORTSATT GOD TILLVÄXT I ORDERINGÅNGEN

Finansiell utveckling april - juni 2017
Orderingången ökade med 23 % till 51,6 mkr (42,0 mkr)
Orderstocken ökade med 1 % under kvartalet till 51,2 mkr (50,6 mkr)
Omsättningen ökade med 5 % till 50,8 mkr (48,2 mkr)
Rörelseresultatet uppgick till 2,0 mkr (3,0 mkr)
Resultat per aktie blev 0,28 kr (0,44 kr)

Finansiell utveckling januari - juni 2017
Orderingången ökade med 24 % till 108,8 mkr (87,7 mkr)
Orderstocken ökade med 54 % till 51,2 mkr jämfört med föregående år (33,2 mkr)
Omsättningen ökade med 6 % till 94,6 mkr (89,3 mkr)
Rörelseresultatet uppgick till 4,0 mkr (5,2 mkr)
Resultat per aktie blev 0,53 kr (0,73 kr)


Kommuniké från årsstämma

Vid gårdagens årsstämma i Firefly AB (publ) fastställdes styrelsens förslag till utdelning på 1,20 kr per aktie, totalt 7 201 680 kr och att resterande förfogande stående vinstmedel, 27 938 496 kr, skall överföras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 12 maj och utbetalningsdag blir den 17 maj.


Delårsrapport januari - mars 2017

BRA INLEDNING PÅ ÅRET

Finansiell utveckling januari - mars 2017

Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr)

Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet till 50,6 mkr (35,8 mkr)

Omsättningen ökade med 7 % till 43,8 mkr (41,1 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 2,0 mkr (2,2 mkr)

Resultat per aktie blev 0,25 kr (0,30 kr)


Firefly Årsredovisning 2016

Firefly AB (publ) meddelar härmed att årsredovisningen för räkenskapsåret 2016 har publicerats på bolagets hemsida www.firefly.se.


Kallelse till årsstämma i Firefly

Aktieägarna i Firefly AB (publ), org. nr. 556108-6892, kallas härmed till årsstämma den 10 maj 2017 kl. 16.00 i bolagets lokaler, Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad, Stockholm.


Firefly Bokslutskommuniké 2016

FÖRBÄTTRAD ORDERINGÅNG FJÄRDE KVARTALET, OFÖRÄNDRAD UTDELNING

Finansiell utveckling oktober - december 2016

Orderingången ökade med 47 % till 52,6 mkr (35,7 mkr)

Orderstocken ökade med 33 % under kvartalet till 35,8 mkr (26,9 mkr)

Omsättningen minskade med 13 % till 44,3 mkr (51,0 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till -0,6 mkr (5,9 mkr)

Resultat per aktie blev -0,08 kr (0,68 kr)

Finansiell utveckling januari - december 2016

Orderingången minskade med 4 % till 170,9 mkr (177,4 mkr)

Orderstocken ökade med 4 % till 35,8 mkr (34,5 mkr)

Omsättningen minskade med 5 % till 169,9 mkr (179,3 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 5,4 mkr (25,1 mkr)

Resultat per aktie blev 0,77 kr (3,20 kr)

Utdelning föreslås med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie


Fortsatt stabil utveckling men tillfällig avsaknad av större order

Finansiell utveckling juli - september 2016

Orderingången minskade med 40 % till 30,6 mkr (50,7 mkr)

Orderstocken minskade med 19 % under kvartalet till 26,9 mkr (33,2 mkr)

Omsättningen minskade med 30 % till 36,3 mkr (51,9 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 0,8 mkr (10,1 mkr)

Resultat per aktie blev 0,12 kr (1,33 kr)

Finansiell utveckling januari - september 2016

Orderingången minskade med 17 % till 118,3 mkr (141,7 mkr)

Orderstocken minskade med 47 % till 26,9 mkr (50,3 mkr)

Omsättningen minskade med 2 % till 125,6 mkr (128,3 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 6,0 mkr (19,2 mkr)

Resultat per aktie blev 0,85 kr (2,51 kr)


Firefly delårsrapport januari - juni 2016

STABIL UTVECKLING TROTS FÖRDRÖJNING AV STÖRRE AVSLUT

Finansiell utveckling april - juni 2016

 • Orderingången minskade med 13 % till 42,0 mkr (48,1 mkr)
 • Orderstocken minskade med 15 % under kvartalet till 33,2 mkr (39,2 mkr)
 • Omsättningen ökade med 14 % till 48,2 mkr (42,3 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,0 mkr (6,0 mkr)
 • Resultat per aktie blev 0,44 kr (0,76 kr)

Finansiell utveckling januari - juni 2016

 • Orderingången minskade med 4 % till 87,7 mkr (91,0 mkr)
 • Orderstocken minskade med 36 % till 33,2 mkr (51,9 mkr)
 • Omsättningen ökade med 17 % till 89,3 mkr (76,4 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 5,2 mkr (9,1 mkr)
 • Resultat per aktie blev 0,73 kr (1,18 kr)

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: