Bokslutskommuniké 2018

Intäkter för perioden uppgick till 10 877 tkr (5 608*).

Resultat före skatt för perioden uppgick till -52 tkr (-2 341*).

Resultatet för perioden uppgick till 508 tkr (-3 383*).

Resultat per aktie 0,8 kr (-6,5*).

Koncernen hade per 2018-12-31 likvida medel om 6 562 tkr.

Koncernens eget kapital per 2018-12-31 om 8 567 tkr ger en soliditet på 5,4 %.

*Bolaget bildades den 8 februari och var vilande fram till och med den 21 juni 2017.

15 mars 2019

För ytterligare information, vänlig kontakta:
Oskar Wigsén, VD
Tel: +46 (0)8 402 53 82
oskar.wigsen@paretosec.com

Om Fibernät i Mellansverige
Fibernät i Mellansverige AB äger sedan juni 2017 fem fibernät i Eskilstuna, Strängnäs, Salem, Haninge och Södertälje, som förser ca 11 000 hushåll i Mälardalen med internetuppkoppling. Fibernät i Mellansverige AB hyr ut näten i sin helhet till Stadsnätsbolaget Sverige AB, som även driver och underhåller näten. Fibernät i Mellansverige AB förvaltas av Pareto Business Management AB.

Bokslutskommuniké 2018


Halvårsrapport 2018Halvårsrapport 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär