Fibernät i Mellansverige AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2018

Intäkter för perioden uppgick till 10 877 tkr (5 608*).

Resultat före skatt för perioden uppgick till -52 tkr (-2 341*).

Resultatet för perioden uppgick till 508 tkr (-3 383*).

Resultat per aktie 0,8 kr (-6,5*).

Koncernen hade per 2018-12-31 likvida medel om 6 562 tkr.

Koncernens eget kapital per 2018-12-31 om 8 567 tkr ger en soliditet på 5,4 %.

*Bolaget bildades den 8 februari och var vilande fram till och med den 21 juni 2017.

15 mars 2019

För ytterligare information, vänlig kontakta:
Oskar Wigsén, VD
Tel: +46 (0)8 402 53 82
oskar.wigsen@paretosec.com

Om Fibernät i Mellansverige
Fibernät i Mellansverige AB äger sedan juni 2017 fem fibernät i Eskilstuna, Strängnäs, Salem, Haninge och Södertälje, som förser ca 11 000 hushåll i Mälardalen med internetuppkoppling. Fibernät i Mellansverige AB hyr ut näten i sin helhet till Stadsnätsbolaget Sverige AB, som även driver och underhåller näten. Fibernät i Mellansverige AB förvaltas av Pareto Business Management AB.

Stadsnätsbolaget Sverige AB har påkallat sin köpoption

Information till aktieägarna och obligationsinnehavarna i Fibernät i Mellansverige AB (publ) med anledning av att Stadsnätsbolaget Sverige AB har påkallat sin köpoption för att förvärva samtliga aktier i Stadsnätsbolaget Mälardalen AB


Kallelse till årsstämma i Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Aktieägarna i Fibernät i Mellansverige AB (publ), org. nr. 559104-6676 kallas härmed till årsstämma måndagen den 15 april 2019 klockan 10.30 i Pareto Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm.

Kallelse till årsstämma i Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Aktieägarna i Fibernät i Mellansverige AB (publ), org. nr. 559104-6676 kallas härmed till årsstämma fredagen den 27 april 2018 klockan 12.00 i Pareto Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm.


Bokslutskommuniké 2017-02-08 - 2017-12-31

Nyckeltal för koncernen för perioden 1 juli 2017 till 31 december 2017:

  • Hyresintäkter uppgick till 5 344 tkr.
  • Förvaltningsresultat för perioden uppgick till 3 648 tkr.
  • Resultat för perioden uppgick till 1 289 tkr.
  • Belåningsgrad 91 %.
  • Koncernen hade per 2017-12-31 likvida medel om 9 296 tkr.
  • Koncernens eget kapital per 2017-12-31 om 8 059 tkr motsvarar en soliditet på SEK 5 %.


Fibernät i Mellansverige offentliggör bolagsbeskrivning och har ansökt om notering av sina obligationer på Nasdaq First North

Fibernät i Mellansverige AB (publ) ("Bolaget") offentliggör en bolagsbeskrivning och har ansökt om notering av sina obligationer på Nasdaq First North Bond Market ("Nasdaq First North").


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär