Bokslutskommuniké 2017-02-08 - 2017-12-31

Nyckeltal för koncernen för perioden 1 juli 2017 till 31 december 2017:

 • Hyresintäkter uppgick till 5 344 tkr.
 • Förvaltningsresultat för perioden uppgick till 3 648 tkr.
 • Resultat för perioden uppgick till 1 289 tkr.
 • Belåningsgrad 91 %.
 • Koncernen hade per 2017-12-31 likvida medel om 9 296 tkr.
 • Koncernens eget kapital per 2017-12-31 om 8 059 tkr motsvarar en soliditet på SEK 5 %.

Nyckeltal för koncernen för perioden 8 februari 2017 till 31 december 2017

 • Hyresintäkter uppgick till 5 608 tkr.
 • Förvaltningsresultat för perioden uppgick till -2 342 tkr.
 • Resultat för perioden uppgick till -3 383 tkr.
 • Belåningsgrad 91 %.
 • Koncernen hade per 2017-12-31 likvida medel om 9 296 tkr.
 • Koncernens eget kapital per 2017-12-31 om 8 059 tkr motsvarar en soliditet på SEK 5 %.

För komplett rapport, se nedan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joachim Carlsson, VD +46 8 402 53 92, joachim.carlsson@paretosec.com

Om Fibernät i Mellansverige
Fibernät i Mellansverige AB äger sedan juni 2017 fem fibernät i Eskilstuna, Strängnäs, Salem, Haninge och Södertälje, som förser ca 10 000 hushåll i Mälardalen med internetuppkoppling. Fibernät i Mellansverige AB hyr ut näten i sin helhet till Stadsnätsbolaget Sverige AB, som även driver och underhåller näten. Fibernät i Mellansverige AB förvaltas av Pareto Business Management AB.

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport januari - juni 2019

Intäkter för perioden uppgick till 5 561 tkr (5 438).

Resultat före skatt för perioden uppgick till 154 tkr (-39).

Resultatet för perioden uppgick till -1 tkr (-194).

Resultat per aktie -0,0 kr (-0,3).

Koncernen hade per 2019-06-30 likvida medel om 6 618 tkr.

Koncernens eget kapital per 2018-12-31 om 8 566 tkr ger en soliditet på 5,6 %.


Stadsnätsbolaget Sverige AB har påkallat sin köpoption

Information till aktieägarna och obligationsinnehavarna i Fibernät i Mellansverige AB (publ) med anledning av att Stadsnätsbolaget Sverige AB har påkallat sin köpoption för att förvärva samtliga aktier i Stadsnätsbolaget Mälardalen AB


Kallelse till årsstämma i Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Aktieägarna i Fibernät i Mellansverige AB (publ), org. nr. 559104-6676 kallas härmed till årsstämma måndagen den 15 april 2019 klockan 10.30 i Pareto Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm.

Kallelse till årsstämma i Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Aktieägarna i Fibernät i Mellansverige AB (publ), org. nr. 559104-6676 kallas härmed till årsstämma fredagen den 27 april 2018 klockan 12.00 i Pareto Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm.


Bokslutskommuniké 2017-02-08 - 2017-12-31

Nyckeltal för koncernen för perioden 1 juli 2017 till 31 december 2017:

 • Hyresintäkter uppgick till 5 344 tkr.
 • Förvaltningsresultat för perioden uppgick till 3 648 tkr.
 • Resultat för perioden uppgick till 1 289 tkr.
 • Belåningsgrad 91 %.
 • Koncernen hade per 2017-12-31 likvida medel om 9 296 tkr.
 • Koncernens eget kapital per 2017-12-31 om 8 059 tkr motsvarar en soliditet på SEK 5 %.


Fibernät i Mellansverige offentliggör bolagsbeskrivning och har ansökt om notering av sina obligationer på Nasdaq First North

Fibernät i Mellansverige AB (publ) ("Bolaget") offentliggör en bolagsbeskrivning och har ansökt om notering av sina obligationer på Nasdaq First North Bond Market ("Nasdaq First North").


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär