Ferroamp levererar mobilt batterilager till Vattenfall

Ferroamp Elektronik AB har idag driftsatt ett mobilt batterilager för elfordon i samband med Ski Tour 2020 med start i Östersund. Vattenfall Network Solutions har beställt batterilagret av Ferroamp som under det senaste året utvecklat den till en nyckelfärdig lösning.

Det mobila batterilagret är en containerbaserad lösning för att möjliggöra snabbladdning av elfordon utan att överbelasta elnätet eller för användning vid tillfälliga event där en traditionell installation är allt för kostsam. Batterilagret innehåller 700 kWh batterier som laddas från elnätet med den effekt som finns tillgänglig. På utsidan sitter fyra snabbladdare och fyra destinationsladdare så upp till åtta fordon kan laddas samtidigt utan att elnätet överbelastas.

Under Ski Tour 2020 i Östersund kommer batterilagret användas bland annat för att ladda elektriska snöskotrar och fyrhjulingar som används för spårpreparering och andra arbeten under tävlingarna.

Ferroamp har utvecklat batterilagret i samarbete med Vattenfall och Ctek E-mobility. Ferroamps EnergyHub system med komponenter för inkoppling mot elnät, batterier och laddelektronik för bilar har integrerats med Ctek E-mobilitys laddstationer.

Björn Jernström, VD för Ferroamp: "Vi ser en stor potential för liknande laddlösningar med energilager för att möta det ökade effektbehovet som en växande elfordonsflotta medför. Ferroamps modulära EnergyHub platform möjliggör även att liknande mobila lösningar kan byggas för olika tillämpningar som effekthantering i elnät, frekvensreglering eller reservkraft."

Jesper Karpsen, vice president i Vattenfall Network Solution: "Med en mobil battericontainer med integrerade laddstationer kan vi erbjuda nya lösningar för snabbladdning av elfordon. Traditionella lösningar är ofta kostsamma eller tar för lång tid så denna lösning gör det möjligt att driftsätta och ladda mycket snabbare. Vår funktionslösning Power-as-a-service, där vi tar ansvar för ägandet och förvaltningen, underlättar elektrifieringen av fordonsflottan. Det är en viktig komponent i vår strategi att göra det möjligt att ha ett fossilfritt liv inom en generation."

Kontakt:
Björn Jernström, VD och grundare av Ferroamp, telefon 070-930 89 82.
För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com eller www.vattenfalleldistribution.se

Om Ferroamp Elektronik
Ferroamp Elektronik AB (publ), grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom clean-tech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad EnergyHub med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid - Powershare. Kunder är idag framförallt fastighetsbolag, energikonsulter och elkraftbolag. Ferroamp har erhållit flera framstående internationella miljöpriser. Huvudkontoret ligger i Spånga utanför Stockholm.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser (e-post ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50).

Om Vattenfall:
Vattenfall är ett europeiskt energiföretag med cirka 20 000 anställda. I mer än 100 år har vi elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vattenfall har utvecklat en strategi vars syfte är att "Power Climate Smarter Living" och göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Detta åtagande gentemot våra kunder, intressenter och anställda ger inte bara en tydlig inriktning, engagemang och fokus utan även avsevärda affärsmöjligheter.

Ferroamp vinner Intersolar Award

Ferroamps nya generation av solsträngsoptimerare har utsetts till vinnare i Intersolar Award, den globala solenergibranschens mest prestigefyllda utmärkelse.


Ferroamp och CTEK lanserar ny integrationslösning för Chargestorm Connected och EnergyHub

Nu släpps en efterlängtad integration mellan laddboxen Chargestorm Connected från CTEK och EnergyHub från Ferroamp - ett system för att integrera solel, energilagring och elbilsladdning.Ferroamp finalist i Intersolar Award

Ferroamps nya generation av solsträngsoptimerare har utsetts till finalist i Intersolar Award, den globala solenergibranschens mest prestigefyllda utmärkelse.


Olof Heyman ny styrelseledamot i Ferroamp

Olof Heyman valdes in i Ferroamp Elektronik AB styrelse vid Årsstämman.


Kommuniké från Årsstämma i Ferroamp Elektronik AB

Vid årsstämman i Ferroamp Elektronik AB (publ) (Bolaget) som hölls den 14 maj 2020 kl 13:00 i Stockholm fattades i huvudsak följande beslut:


Delårsrapport januari-mars 2020

Den pågående Coronapandemin och bedömning av dess effekter kommenteras under avsnittet VD

  • Nettoomsättning uppgick till 16 619 (5 953) KSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 163 (-9 340) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,85 (-1,51) SEK

Ferroamp publicerar Årsredovisning

Ferroamps årsredovisning är nu publicerad, under rådande omständigheter till följd av Covid-19 väljer vi att publiceras VD-ordet i sin helhet nedan. Årsredovisningen finns tillgänglig på www.investor.ferroamp.com/finansiella-rapporter/


Ferroamp och Integrate Renewables förlänger och fördjupar samarbete

Ferroamp Elektronik AB och Integrate Renewables har ingått ett fördjupat samarbete för att bredare adressera den norska marknaden för innovativa energilösningar.


Kallelse till Årsstämma 2020 Ferroamp Elektronik AB

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i Ferroamp Elektronik AB, 556805-7029, torsdagen den 14 maj 2020 kl 13:00 i bolagets lokaler på Domnarvsgatan 16 i Spånga. Registreringen öppnar kl 12:00.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted