Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) offentliggör notering av kapital- och vinstandelslån på NGM

Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ), org.nr. 559169-5464 (Fonden) offentliggör notering av kapital- och vinstandelslån på listan Structured Products SE. Handeln med kontraktet startar den 23 september 2019.

Den första emission av vinstandelslånet genomfördes den 2 september 2019. Nästkommande emission sker den 1 oktober 2019. Emissionsinstitut för Fonden är Mangold Fondkommission AB. Instrumentet kommer att vara registrerat på Euroclear.

Stockholm den 23 september 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lindblad, VD Fastighetsräntefonden Tessin AB,
Tel: 073-9997570,
bengt.lindblad@alfakraft.se
www.fastighetsrantefonden.se

Om Fastighetsräntefonden
Fonden vänder sig till privatpersoner och företag som önskar investera i en fond som erbjuder kort- till medelfristig direktutlåning till företag och andra associationsformer med säkerhet i fastighet. Målet är att uppnå en god riskjusterad avkastning utan direkt korrelation till aktie-, obligation- och råvarumarknader. Fonden skiljer sig från de flesta andra räntefonder då den framförallt investerar via direktutlåning av sina medel till juridiska personer mot säkerhet i fastighet. Fonden är en alternativ investeringsfond som bildades som ett aktiebolag. Fonden regleras av aktiebolagslagen och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden ska över tid tillämpa en riskspridningsstrategi i sin portföljsammansättning genom att sprida lånen över bland annat diverse fastighetstyper, löptider, avkastningsnivåer och geografisk anknytning. Fondens mål är att uppnå en hög riskjusterad avkastning, med en nettoavkastning på ca 6-8 procent per år.

Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 102,46 för maj 2020 samt uppdaterad Informationsbroschyr och villkor för kapital- och vinstandelslån

Stockholm 3 juni 2020 - Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån. Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Growth Market NGM AB (NGM).


Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) -Offentliggör Slutgiltiga villkor för emission 10 2020

Stockholm den 13 maj 2020 - Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjuds teckna Vinstandelslån. Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX), som är en del av Nordic Groth Market NGM AB (NGM).


Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 101,94 för april 2020

Stockholm 7 maj 2020 - Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån. Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Growth Market NGM AB (NGM).

Fonden offentliggör NAV-kurs för april 2020. Fondens NAV-kurs är satt till 101,94

(NAV kursen anges i procent av nominellt belopp)


Stockholm den 16 april 2020 - Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjuds teckna Vinstandelslån.

Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX), som är en del av Nordic Groth Market NGM AB (NGM).


Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 101,42 för mars 2020 och hur COVID-19 har påverkat NAV-kursen.

Stockholm 6 april 2020 - Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån. Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Growth Market NGM AB (NGM).

Fonden offentliggör NAV-kurs för mars 2020. Fondens NAV-kurs är satt till 101,42

(NAV kursen anges i procent av nominellt belopp)


Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) -Publicerar årsredovisning för 2019

Stockholm den 27 mars 2020 - Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjuds teckna Vinstandelslån.

Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX), som är en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).


Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) -Offentliggör Slutgiltiga villkor för emission 8 2020

Stockholm den 12 mars 2020 - Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjuds teckna Vinstandelslån.

Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX), som är en del av Nordic Groth Market NGM AB (NGM).Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) -Offentliggör Slutgiltiga villkor för emission 7 2020

Stockholm den 17 februari 2020 - Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjuds teckna Vinstandelslån. Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX), som är en del av Nordic Groth Market NGM AB (NGM).Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär