Riktad emission finansierar fortsatt tillväxt i Indokina

ExeoTech har genomfört en riktad emission om totalt 225 miljoner aktier till kurs 0,004 kr, vilket motsvarar slutkursen på NGM-MTF per den 21 augusti 2018. Emissionen tillför cirka 0,9 MSEK. Emissionen genomförs för att ytterligare stärka ExeoTechs satsning i Indokina och ExeoTechs största investering i regionen, La Petite Epicerie Saigion Ltd, där ExeoTech idag äger 52 % och IndoKina Ventures AB (publ) ytterligare 8 %.

La Petite Epicerie Saigon's omsättning har i år ökat med cirka 41 % t o m juli. Tillväxttakten ökar kontinuerligt. I juli ökade försäljningen av tropisk torkad frukt med cirka 52 %, Bolagets viktigaste produkt, som därmed för första gången stod för mer än 80 % av Bolagets försäljning. Produktionskapaciteten för tropisk torkad frukt har redan utökats vid ett antal tillfällen men för att kunna fortsätta växa inom tropisk torkad frukt behöver Bolaget investera i ytterligare torkugnar samt förpackningslinje. Bolaget avser även göra investeringar i en avskild produktions- och förpackningslinje för att kunna hantera nöt baserade produkter och då framförallt cashew nötter där Vietnam är en av världens mest framstående odlare.

ExeoTech har därför med övriga delägare i La Petite Epicerie Saigon, de två grundarna, kommit överens om att ägarna nu tillför Bolaget kapital för att möjliggöra nödvändiga investeringar. Kapitalet tillförs Bolaget genom inlåning från ägarna och där ExeoTech åtagit sig att låna in cirka 100 KUSD. Detta finansieras genom den nu genomförda riktade emissionen.

I en kommentar säger ExeoTechs verkställande direktör Jesper Birgemo, "Vi ser en mycket stor potential för vår satsning i regionen och speciellt för La Petite Epicerie Saigon. Vår finansiella historia begränsar fortsatt vår tillgång till extern lånefinansiering och all tillväxt och investeringar måste fortsatt finansieras med eget kapital."

KALMAR, SVERIGE, 23 augusti 2018

För mer information kontakta:
Jesper Birgemo, VD/CEO, jesper.birgemo@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 070-895 39 34

Om ExeoTech Invest
ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)



Exeotech Invest (ETIN) har ingått ett avtal, avsikstförklaring/LOI

I en pressrelease den 9 oktober 2019 meddelade den nya styrelsen, vald den 4 oktober 2019 följande:

"Det absolut viktigaste arbetet i bolaget är att hitta en långsiktig partner med tydlig tillväxtpotential och en stark resultat- och balansräkning som kan skapa ett "nytt" mycket stabilt och långsiktigt bolag".


ExeoTech handlas på OTC-listan den 14 februari 2020

BQ Broker startar handel i ExeoTechs aktie. ExeoTech har tidigare varit listad på NGM Nordic MTF.


ExeoTech Invest börjar handlas på beQuoteds OTC-lista och förhandlingar har inletts med en eventuell samarbetspartner.

Exeotech Invest AB har slutit ett avtal med beQuoted om handel i bolagets aktier på OTC-listan. Första dag för handel blir fredagen den 14 februari 2020.



Kallelse till bolagsstämma 2019

Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536-0954, kallas härmed till bolagsstämma fredagen den 27 december 2019, Nybrogatan Business Center, Nybrogatan 34, lokal Skeppet, Stockholm. Registrering till fortsatta stämman börjar kl. 09.30.



Kallelse till bolagsstämma 2019

Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536-0954, kallas härmed till bolagsstämma fredagen den 22 november 2019 kl. 10.00, c/o IndoKina Ventures, Engelbrektsplan 2 0,5 tr, 114 34 Stockholm. Registrering till fortsatta stämman börjar kl. 09.30.



Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted