Ny ledning utsedd för La Petite Epicerie Saigon

La Petite Epicerie Saigon Ltd (tillverkar och säljer sylt, honung, torkad frukt och te framförallt för de lokala marknaderna Vietnam och Kambodja), som ägs till cirka 60 % av ExeoTech via dotterbolagen LPES Group AB och IndoKina Ventures AB har utsett en ny ledning. Fredrik Nygren, ordförande i ExeoTech och sedan tidigare styrelsemedlem i La Petite Epicerie Saigon Ltd, har utsetts till ny VD. Samtidigt har nuvarande VD och bolagets grundare Xavier Bocquillet utsetts till Senior Advisor med ansvar för nya marknader och produkter. Xavier kommer fortsatt arbeta heltid med La Petite Epicerie Saigon Ltd, där han fortsatt äger 30 %, och ingå i Bolagets styrelse.

Samtidigt har Olivier Grave tillträtt som ny CFO. Olivier har erfarenhet av både i Frankrike och Vietnam och kommer närmaste från en CFO tjänst hos ett mindre leasingbolag i Frankrike. Vidare så har Cedric Guillet tillträtt som säljchef. Cedric kommer närmast från Vietnams ledande gourmet butiks- och grossistkedja där han varit produktchef för ett antal kända internationella varumärken i Vietnam.

I en kommentar säger Fredrik Nygren, ny VD för La Petite Epicerie Saigon "Bolaget har under en lång tid upplevt exceptionell tillväxt, något som förväntas fortsätta under lång tid framöver. Vi gör nu en kraftfull satsning på Bolaget inte bara finansiellt utan även organisatoriskt och den nya lednings främsta uppgift blir därför att säkerställa att strukturen, både för organisation och produktion, är optimal för att långsiktigt hantera fortsatt mycket starkt tillväxt."

KALMAR, SVERIGE, 19 april 2018

För mer information kontakta:
Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@exeotech.se
Jesper Birgemo, VD/CEO, jesper.birgemo@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 070-895 39 34

Om ExeoTech Invest

ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

Kallelse till årsstämma 2018

Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536-0954, kallas härmed till årsstämma fredagen den 8 juni 2018 kl. 10.00 på Norra Vägen 18, 392 34 Kalmar. Registrering till årsstämman börjar kl. 09.00.


Månadsbrev - maj 2018

· Nettoomsättningen i april justerat för avyttrade och stängda verksamheter ökade med cirka 19 % jämfört med motsvarande period 2017.

· Nettoomsättning för första årets första fyra månader justerat för avyttrade och stängda verksamheter ökade med cirka 29 % jämfört med motsvarande period 2017.

· Nettoomsättning i april uppgick till cirka 2,3 MSEK (f.å. cirka 2,5 MSEK), en minskning med cirka 6 % jämfört med motsvarande period 2017.

· LPES Group där bl.a. LPES Foods och LPES ingår, uppnådde i april en tillväxt på 57 %.

· För EV minskade omsättningen med cirka 48 % då Sameffekt inte längre ingår.

· Målet för befintliga verksamheter är att nå en nettoomsättning om cirka 65 MSEK kvarstår intakt.


Ny styrelse och VD utsedd i IndoKina Ventures

IndoKina Ventures AB, dotterbolag till ExeoTech, ett investeringsbolag fokuserat på mindre onoterade bolag i Vietnam och Kambodja exponerad mot växande privatkonsumtion, växande turism men även export, har vid en extra bolagsstämma utsett ny styrelse och VD.


IndoKina Ventures deltar i ny finansieringsrunda för portföljbolag

IndoKina Ventures AB, dotterbolag till ExeoTech, ett investeringsbolag fokuserat på mindre onoterade bolag i Vietnam och Kambodja exponerad mot växande privatkonsumtion, växande turism men även export, har beslutat delta i en ny finansieringsrunda för HB May Co. Ltd ("HB May"), ett mindre Vietnambaserat snabbväxande konfektionsföretag.


Ny ledning utsedd för La Petite Epicerie Saigon

La Petite Epicerie Saigon Ltd (tillverkar och säljer sylt, honung, torkad frukt och te framförallt för de lokala marknaderna Vietnam och Kambodja), som ägs till cirka 60 % av ExeoTech via dotterbolagen LPES Group AB och IndoKina Ventures AB har utsett en ny ledning. Fredrik Nygren, ordförande i ExeoTech och sedan tidigare styrelsemedlem i La Petite Epicerie Saigon Ltd, har utsetts till ny VD. Samtidigt har nuvarande VD och bolagets grundare Xavier Bocquillet utsetts till Senior Advisor med ansvar för nya marknader och produkter. Xavier kommer fortsatt arbeta heltid med La Petite Epicerie Saigon Ltd, där han fortsatt äger 30 %, och ingå i Bolagets styrelse.


IndoKina Ventures genomför riktad emission inför inofficiell notering

IndoKina Ventures AB, dotterbolag till ExeoTech, är ett investeringsbolag fokuserat på mindre onoterade bolag i Vietnam och Kambodja exponerad mot växande privatkonsumtion, växande turism men även export, har som förberedelse inför att inom kort ansöka om att notera IndoKina Ventures på BeQuoteds OTC-lista, en inofficiell elektronisk handelsplats som möjliggör direkt handel via nätmäklare och banker, genomfört en riktad emission om cirka 1 MSEK till en handfull externa investerare. Efter emissionen uppgår ExeoTechs ägande i IndoKina Ventures till 57 % av kapitalet och 88 % av rösterna.


MÅNADSBREV - APRIL 2018

 • Nettoomsättningen i mars justerat för avyttrade och stängda verksamheter ökade med cirka 39 % jämfört med motsvarande period 2017.
 • Nettoomsättning för första kvartalet justerat för avyttrade och stängda verksamheter ökade med cirka 60 % jämfört med motsvarande period 2017.
 • Nettoomsättning i mars uppgick till cirka 2,4 MSEK (f.å. cirka 2,4 MSEK), en minskning med cirka 2 % jämfört med motsvarande period 2017.
 • LPES Group där bl.a. LPES Foods och LPES ingår, uppnådde i mars en tillväxt på 64 %, trots att det kalla vädret i Sverige haft en negativ inverkan på den svenska verksamheten.
 • För EV minskade omsättningen med cirka 37 % då Sameffekt inte längre ingår.
 • Målet för befintliga verksamheter är att nå en nettoomsättning om cirka 65 MSEK
 • kvarstår intakt. 


Månadsbrev - mars 2018

 • Nettoomsättning i februari uppgick till cirka 2,02 MSEK (f.å. cirka 1,77 MSEK), en ökning med cirka 14 % jämfört med motsvarande period 2017.
 • Justerat för avyttrade och stängda verksamheter, ökade nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter med cirka 73 % jämfört med motsvarande period 2017.
 • EFV där bl.a. LPES Foods och LPES ingår, uppnådde i februari en tillväxt på 96 %, trots att nyårsfirandet i Vietnam, Têt, mer än halverade antalet affärsdagar för LPES.
 • EV omsättning minskade med 29 % då Sameffekt inte längre inkluderas.
 • Målet för befintliga verksamheter är att nå en nettoomsättning om cirka 65 MSEK kvarstår intakt. 

Bokslutskommuniké för 2017

 • Nettoomsättning Q4 var 10,6 MSEK (3,1 MSEK) och för året 32,4 MSEK (8,4 MSEK).
 • EBITDA Q4 var 0,8 MSEK (-2,4 MSEK) och -7,2 MSEK (-10,8 MSEK) för året.
 • EBIT Q4 var 0,2 MSEK (-2,5 MSEK) och -9,6 MSEK (-11,8 MSEK) för året.
 • EBT Q4 var -0,1 MSEK (-3,0 MSEK) och -11,3 MSEK (-8,6 MSEK) för året.
 • Kassaflödet i den löpande verksamheten Q4 var 0,5 MSEK (-3,9 MSEK) och för året -8,8 MSEK (-8,2 MSEK).
 • Likvida medel uppgick till 0,6 MSEK (0,6 MSEK) och räntebärande skulder till 0,2 MSEK (0,2 MSEK).
 • Koncernens eget kapital var vid årsskiftet 17,6 MSEK (16,9 MSEK) och soliditeten 52 % (64 %).
 • EPS för helåret uppgår till -0,011 SEK (-0,027 SEK) och JEK per aktie till 0,013 SEK (0,024 SEK).
 • För 2018 är målsättningen att nå en omsättning om 65 MSEK och EBITDA om minst 4 MSEK samt positivt EBT och kassaflöde i den löpande verksamheten.

Tidigare försäljning av Sameffekt annullerat, ny försäljning genomförd

ExeoTech Invest AB (publ). ExeoTech Ventures, helägt dotterbolag till ExeoTech Invest, har idag parallellt annullerat tidigare avtal avseende försäljning av Sameffekt till Freitag Wikman Holding AB, delägt av Sameffekts VD, och samtidigt ingått nytt avtal om försäljning med en ny extern köpare av Sameffekt. Överenskommet pris uppgår till 3 MSEK, vilket är något lägre än vid tidigare avtalad försäljning och ger motsvarande kassatillskott. Bokföringsmässig reavinst uppgår till cirka 1,6 MSEK och investeringen i Sameffekt har med detta gett en årsavkastning om 49 %.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: