MÅNADSBREV - OKTOBER 2018

  • Nettoomsättningen i september justerat för avyttrade och stängda verksamheter ökade med 7 %  jämfört med motsvarande period 2017.
  • LPES Group där bl.a. LPES Foods, LPES och Österhagen ingår, fortsätter att växa och uppnådde i september en tillväxt på 2 %. Fortsatt god tillväxt för den vietnamesiska verksamheten samt Österhagen hölls tillbaka av en svagare utveckling för LPES Foods.
  • Nettoomsättning för årets nio första månader justerat för avyttrade och stängda verksamheter ökade med cirka 12 % jämfört med motsvarande period 2017.
  • Nettoomsättning i september uppgick till cirka 3,1 MSEK (f.å. cirka 3,3 MSEK), 5 % lägre än motsvarande period 2017.
  • Med undantag för LPES Foods uppnåddes i september positivt resultat på EBIT-nivå.
  • Målet för 2018 kvarstår fortsatt om en nettoomsättning om cirka 65 MSEK. Detta förutsätter dock att LPES Foods svagare utvecklingen i september endast var tillfällig.

ExeoTech Invest - Nettoomsättning 2018

                                                             2018                 2017               Förändring

             
(KSEK)  sept  Y-T-D sept Y-T-D sept Y-T-D
LPES Group (1)  2455,4 15769,7 2418,0 10875,1 2% 45%
ExeoTech Ventures (2) 673,0 4229,5 874,9 9707,1 -23% -56% 
Oak Event (3)  - - 8,9 1606,4 0%  0% 
Totalt  3128,4 19999,2 3301,8 22188,6 -5% -10%
Bidrag avyttrade verksamheter  - - 383,4 4345,8    
Kvarvarande verksamheter  3128,4 19999,2 2918,4 17842,8 7% 12%
Andel av omsättningsmål 2018 (4)  4,8% 30,8%         

(1) I LPES Group ingår LPES Foods, LPE Saigon, LPES Trading, LPE Int Ltd och Österhagenprodukter
(2) I EV ingår fr.o.m jan 2018 endast rådgivnings och investeringsverksamhet.
(3) Verksamheten i Oak Event avvecklades under 2017.
(4) Omsättningsmål för 2018 är cirka 65 MSEK

Kalmar den 8 oktober 2018

KONTAKTINFORMATION
Jesper Birgemo, VD 070 - 895 39 34, jesper.birgemo@exeotech.se

ALLMÄN INFORMATION

ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel. Visionen är att skapa en snabbväxande, lönsam och kassaflödespositiv företagsgrupp med en stabil bas i livsmedelssektorn som möjliggör mer opportunistiska investeringar i andra sektorer och att denna kombination säkerställer en kontinuerligt konkurrenskraftig avkastning. Målet är att kontinuerligt uppnå en konkurrenskraftig avkastning. Med konkurrenskraftig avkastning avses en genomsnittlig absolut totalavkastning, d v s tillväxt i substansvärde med hänsyn till utdelningar, om minst 10 % per år, över en konjunkturcykel. ExeoTech skall dela ut minst 50 % av uppnådd avkastning i samband med avyttringar.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN).


Exeotech Invest (ETIN) har ingått ett avtal, avsikstförklaring/LOI

I en pressrelease den 9 oktober 2019 meddelade den nya styrelsen, vald den 4 oktober 2019 följande:

"Det absolut viktigaste arbetet i bolaget är att hitta en långsiktig partner med tydlig tillväxtpotential och en stark resultat- och balansräkning som kan skapa ett "nytt" mycket stabilt och långsiktigt bolag".


ExeoTech handlas på OTC-listan den 14 februari 2020

BQ Broker startar handel i ExeoTechs aktie. ExeoTech har tidigare varit listad på NGM Nordic MTF.


ExeoTech Invest börjar handlas på beQuoteds OTC-lista och förhandlingar har inletts med en eventuell samarbetspartner.

Exeotech Invest AB har slutit ett avtal med beQuoted om handel i bolagets aktier på OTC-listan. Första dag för handel blir fredagen den 14 februari 2020.Kallelse till bolagsstämma 2019

Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536-0954, kallas härmed till bolagsstämma fredagen den 27 december 2019, Nybrogatan Business Center, Nybrogatan 34, lokal Skeppet, Stockholm. Registrering till fortsatta stämman börjar kl. 09.30.Kallelse till bolagsstämma 2019

Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536-0954, kallas härmed till bolagsstämma fredagen den 22 november 2019 kl. 10.00, c/o IndoKina Ventures, Engelbrektsplan 2 0,5 tr, 114 34 Stockholm. Registrering till fortsatta stämman börjar kl. 09.30.Nya styrelsens första avsiktsförklaring i Exeotech

Styrelsen meddelade i pressrelease den 4 oktober 2019 att återkomma med en med en avsiktsförklaring för Bolaget.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted