Eolus tecknar avtal med Veidekke om entreprenadarbeten för Kråktorpet och Nylandsbergen

Eolus har tecknat avtal med Veidekke rörande entreprenadarbeten för vindparkerna Kråktorpet och Nylandsbergen. Avtalet är en totalentreprenad för vindparkerna omfattande sammanlagt 232 MW.


Eolus lägger order på 74 vindkraftverk med effekt på 279 MW hos Vestas

Eolus har tecknat avtal med Vestas om leverans av 74 vindkraftverk av modell V136 omfattande 279 MW till fyra vindparker i Sverige. Vindkraftverken ska uppföras i vindparkerna Kråktorpet, Nylandsbergen, Sötterfällan och Anneberg.


Eolus säljer 232 MW vindkraft till Aquila Capital

Eolus har tecknat avtal med Aquila Capital avseende försäljning av vindparkerna Kråktorpet och Nylandsbergen bestående av 61 vindkraftverk med en total installerad effekt om 232 MW. Den preliminära köpeskillingen för vindparkerna uppgår till 264 MEUR.


Eolus säljer 47 MW vindkraft till KGAL

Eolus har tecknat avtal med KGAL, en tyska kapitalförvaltare, avseende försäljning av två vindparker i södra Sverige med en installerad effekt om 46,8 MW. Den preliminära köpeskillingen för vindparkerna uppgår till 57,7 MEUR.


Kallelse till årsstämma i Eolus Vind

Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 27 januari 2018 kl. 15.00 i Kulturhuset i Hässleholm, med adress Vattugatan 18 (100 meter från järnvägsstationen).


Eolus Vind offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret september 2016 - augusti 2017

Eolus Vind AB (publ) offentliggör härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2016 - 31 augusti 2017.


Bokslutskommuniké 2016 / 2017

Verksamhetsårets fjärde kvartal 1 juni 2017 - 31 augusti 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 281,4 (58,3) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 28,2 (-6,0) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 18,3 (-6,0) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 13,0 (-5,3) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,52 (-0,20) SEK per aktie.
 • Under perioden togs 9 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 19,4 (0,0) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 12,8 (4,7) vindkraftverk med en total effekt om 23,9 (6,1) MW till kunder.
 • Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 9,9 (17,7) GWh med en genomsnittlig intäkt på 362 (363) SEK/MWh.
 • I augusti färdigställdes och överlämnades vindparkerna Gunillaberg och Lunna i Jönköpings respektive Askersunds kommuner till KGAL och Täppeshusen i Höganäs kommun till andelsinvesterare. Totalt omfattar de två vindparkerna som avyttrats till KGAL 7 vindkraftverk av modell Vestas V100 2,2 MW med en sammanlagd effekt om 15,4 MW medan Täppeshusen består av 2 Vestas V100 2,0 MW vindkraftverk.

Vindparkerna Gunillaberg och Lunna har överlämnats till KGAL

Eolus har färdigställt vindparkerna Gunillaberg och Lunna i Jönköpings respektive Askersunds kommuner. Samtliga villkor i det avtal Eolus träffat med den tyska kapitalförvaltaren KGAL avseende överlåtelse av vindparkerna omfattande 15,4 MW är nu uppfyllda och köparen har tillträtt anläggningarna.


Valberedning för Eolus Vind AB utsedd

Valberedningen består av följande ledamöter:
Hans-Göran Stennert, styrelseordförande i Eolus Vind AB.
Ingvar Svantesson, utsedd av Domneåns Kraftaktiebolag.
Hans Gydell, utsedd av Hans-Göran Stennert.
Hans Johansson, utsedd av Åke Johansson.


Eolus Vind delårsrapport 1 september 2016 - 31 maj 2017

Verksamhetsårets tredje kvartal 1 mars 2017 - 31 maj 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 9,3 (158,0) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -7,3 (-11,7) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -7,8 (-13,8) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,7 (-11,1) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,22 (-0,43) SEK per aktie.
 • Under perioden togs 0 (7) nya vindkraftverk med en total effekt om 0,0 (14,6) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 0,0 (5,8) vindkraftverk med en total effekt om 0,0 (11,9) MW till kunder.
 • Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 11,6 (20,8) GWh med en genomsnittlig intäkt på 407 (362) SEK/MWh.
 • I mars uppfylldes samtliga villkor i förvärvsavtalet av 60 procent av Wind Wall Development LLC och Eolus dotterbolag Eolus North America har tillträtt sin andel av bolaget.
 • I maj ingick Eolus avtal om att avyttra vindpark Jenåsen till Munich Re för en köpesumma om 106 MEUR. Byggnation av parken som består av 23 Vestas V126 3,45 MW vindkraftverk pågår och parken beräknas vara färdigställd under sommaren 2018 då Eolus kommer att resultatavräkna affären. Parken omfattas av ett elhandelsavtal som Eolus tecknade med Google i december 2015. Som en del av affären kommer Eolus för en engångssumma om 9 MEUR att förvärva rätten till 96 procent av de elcertifikat parken kommer att producera under de 15 år den är berättigad till certifikat.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: