Affärsidé

Eolus Vind projekterar, uppför och förvaltar vindkraftsanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare.

Verksamhet

Eolus är en av marknadens ledande vindkraftsaktörer. Eolus ska skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi och erbjuda såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.

Verksamheten bedrivs inom de tre segmenten projektering, elproduktion samt drift och förvaltning. Eolus huvudidé är att i segmentet projektering realisera projekt främst genom försäljning av nyckelfärdiga drifttagna anläggningar till en bred kundbas av investerare. Affärsmodellen innefattar även att delar av projektportföljen realiseras genom försäljning av projekträttigheter avseende tillståndsgivna projekt och projekt under utveckling. Eolus bedriver även elproduktion från egna vindkraftsanläggningar. I syfte att löpande utveckla och förnya vindkraftportföljen för elproduktion kan nya vindkraftverk uppföras och befintliga avyttras till kunder som vill investera i anläggningar som redan är i drift. Inom det tredje segmentet, drift och förvaltning, erbjuder Eolus ett komplett koncept för drift och förvaltning av vindkraftsanläggningar. Verksamhetens mål är att ge ägare av vindkraftsanläggningar ett bekymmersfritt ägande och säkerställa största möjliga driftnetto från anläggningarna över tid.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted