Årsredovisning 2018

Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för Doxa AB (publ) finns i sin helhet i bifogad fil samt på bolagets hemsida från och med den 12 april 2019.

Uppsala den 12 april 2019

För ytterligare information:
Henrik Nedoh, VD.  E-post: henrik.nedoh@doxa.se 

Läs mer på webben: www.doxa.se
Produkten Ceramir®: www.ceramir.se 

KORT OM DOXA
Doxa är en uppsalabaserad dentalkoncern som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir® Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Koncernen består av moderbolaget Doxa AB (publ) org.nr 556301-7481 med säte i Uppsala, dotterbolaget Doxa Dental AB,  org.nr. 556874-2596, med säte i Uppsala och dess dotterbolag Doxa Dental, Inc., med säte i Delaware, USA.  Doxa AB är listat på Nasdaq Stockholm First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00; e-mail: certifiedadviser@penser.se).

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär