DOXA FORTSÄTTER ATT UTÖKA NÄRVARON PÅ DEN NORDAMERIKANSKA MARKNADEN

Doxa har tecknat ett distributionsavtal med Sky Dental Supply för den nordamerikanska marknaden och erhållit en första order till ett värde om 10 000 USD. Lanseringen av Ceramir® Crown & Bridge i samarbete med Sky Dental Supply sker nu på den stora dentalmässan CDA i Anaheim i Kalifornien, USA. Doxas produkter pryder där framsidan på deras säljbroschyr. Sky Dental Supply är primärt verksamma i Kalifornien och västra USA. Det är en del av USA som Doxa satsar på för att öka våra marknadsandelar. Kännetecknande för Sky Dental Supply är att de i huvudsak marknadsför och säljer produkter som de tror gör skillnad och som de kan växa snabbt med. Sky Dental Supply har också nära relationer med flera av föreläsarna i vårt Key Opinion Leader nätverk (KOL-nätverk). Sky Dental Supply arbetar med försäljning både genom event vid KOL-föreläsningar och på traditionellt sätt som distributör med weborders och kundtjänst.

Sky Dental Supply är en mellanstor aktör som kommer att marknadsföra och sälja Ceramir Crown & Bridge via alla sina försäljningskanaler. Deras ambition är att Ceramir Crown & Bridge skall bli ett av deras flaggskepp. Sky Dental Supply har ett team på 30 personer, varav 14 säljare som aktivt besöker tandläkarkliniker. Doxa har nu tillsammans med dem utarbetat ett flertal kampanjer, events och andra säljaktiviteter till stöd för deras lansering av Ceramir Crown & Bridge.

Sky Dental Supply anser att Ceramir Crown & Bridge är en "one-of-a-kind product, that offers the highest quality".

"Nordamerika är vår huvudmarknad för framtida tillväxt vilket kommer att kräva ökade marknadsandelar. Avtalet med Sky Dental Supply, som är en stark regional distributör i Kalifornien och västra USA, är viktigt för oss i vår målsättning att nå ut till fler nya kunder och öka medvetenheten kring våra unika produkter", säger VD Henrik Nedoh.

Uppsala den 3 maj 2019

För ytterligare information:

Henrik Nedoh VD, på telefon 018-478 2000
E-post: Henrik.nedoh@doxa.se 

Läs mer på webben: www.doxa.se 

Produkten Ceramir: www.ceramir.se 

Kort om Doxa

Doxa är en uppsalabaserad dentalkoncern som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir® Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Koncernen består av moderbolaget Doxa AB (publ) org.nr 556301-7481 med säte i Uppsala, dotterbolaget Doxa Dental AB, org.nr. 556874-2596, med säte i Uppsala och dess dotterbolag Doxa Dental, Inc., med säte i Delaware, USA. Doxa AB är listat på Nasdaq Stockholm First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00; e-mail: certifiedadviser@penser.se).

Nerladdningsbara filer

DELÅRSREDOGÖRELSE KVARTAL 2 APRIL - JUNI, 2019

Andra kvartalet 2019 visade på en fortsatt god försäljning med tillväxt av nettoomsättningen på 26 procent jämfört med samma period 2018.


Ceramir® Crown & Bridge QuikMix är godkänt för försäljning i Japan

Doxas distributör i Japan Hakusui Trading Co. har registrerat Ceramir® Crown & Bridge QuikMix och erhållit godkännande att sälja produkten på den japanska marknaden.Uttalande från styrelsen för Doxa AB (publ) med anledning av Adma Förvaltnings AB offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Doxa AB

Styrelsen för Doxa AB (publ) har enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna i Doxa AB att acceptera Adma Förvaltnings AB:s offentliga uppköpserbjudande.


ADMA FÖRVALTNINGS AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT KONTANTERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I DOXA

Adma Förvaltnings AB ("Adma"), ett av Greg Dingizian helägt bolag, har idag lämnat ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa") att överlåta samtliga sina aktier i Doxa till Adma ("Erbjudandet"). Aktierna är upptagna till handel på Nasdaq First North Stockholm.


Doxa stärker sin position i centrala USA

Doxa har tecknat ett distributionsavtal med Midway Dental Supply för den nordamerikanska marknaden, i en mycket attraktiv del av USA.


Kommuniké från årsstämma 2019 i Doxa AB (publ)

På årsstämman i Doxa AB (publ) i Uppsala den 21 maj 2019 togs följande beslut:


DELÅRSREDOGÖRELSE KVARTAL 1 JANUARI-MARS, 2019

Första kvartalet 2019 visade en stark försäljning med en nettoomsättningstillväxt på 50,2 procent över samma period 2018.

"Tillväxten kom primärt från vår huvudmarknad Nordamerika och från vårt viktiga samarbete med Dentsply Sirona. Det är resultatet av det fokus och de resurser som vi har lagt på att förbättra och utöka samarbetet med våra distributörer. Vi ser att vår nya marknadsstrategi leder oss på rätt väg och våra aktiviteter gentemot distributörer och samarbetspartners kommer nu att intensifieras ytterligare." säger Henrik Nedoh, VD Doxa.


DOXA STÄRKER SIN POSITION I VÄSTRA USA

Doxa har tecknat ett distributionsavtal med Scott's Dental Supply för den nordamerikanska marknaden. En första order till ett värde av 10 000 USD har bekräftats. Scott's Dental Supply är en strategiskt vald partner som jobbar nationellt, men som utgår från nordvästra USA.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär