Dignitana växer i Italien och startar dotterbolag

Dignitana AB registrerade idag Dignitana Srl (Società a responsabilità limitata) i Italien. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Dignitana AB och kommer att fungera under ledning av Dignitana AB. Registreringen av Dignitana Srl möjliggör för Dignitana att tillhandahålla hårbottenkylning tjänster till sjukvårdsenheter i hela Italien. Härigenom kan Dingitana möta det ökande antalet ansökningar om hårbottenkylning tjänster vid nya medicinska centra. Dignitana kan nu som en konsekvens av registreringen av det italienska dotterbolaget nu också tecknat nya kontrakt avseende tre skalpkylningsmaskiner som nu ska installeras i Italien.   

"Vi är glada att vi nu har registrerat Dignitana Srl. Det är Dignitana AB:s senaste dotterbolag och vi ser fram emot den positiva inverkan det kommer ha att på service, kvalitet och effektivitet som vi erbjuder våra kunder ", säger William Cronin, VD för Dignitana AB. "Vår fortsatta expansion på den internationella marknaden gör det möjligt för oss att erbjuda den senaste patientcentrerade tekniken till en ständigt växande befolkning, medan vi uppmärksammar en av de mest fruktade biverkningarna av dagens mest avancerade behandlingsalternativ."

Hittills har håravfall ansetts vara en oundviklig bieffekt av kemoterapi och fortsätter att fungera som en ovälkommen påminnelse om sjukdomen hos cancerpatienter och deras vårdgivare. Uppskattningsvis avstår 10 till 15 procent av patienterna föreskriven kemoterapi av rädsla för att förlora håret. Erbjuds patienten hårbottenkylning i ökad omfattning leder det till stora avancemang inom cancervårdsområdet.

Enligt Världshälsoorganisationen rapporteras mer än 3,7 miljoner nya fall av cancer över hela Europa varje år. Det utgör den näst högsta dödsorsaken. För varje 100 000 italiensk invånare diagnostiseras mer än 278 cancer, enligt World Cancer Research Fund. Bröstcancer fortsätter att vara den vanligaste diagnosen bland europeiska kvinnor, med Italien som nummer 12 bland de 20 största länderna med flest bröstcancerdiagnoser.

Lund den 20 juli 2018

För mer information kontakta:
William Cronin, CEO, Dignitana AB bill.cronin@dignitana.com     +1 469-917-5555
Mikael Wahlgren, vice verkställande direktör, Dignitana AB mikael.wahlgren@dignitana.com   +46 709 33 72 20

Denna information är sådan information som Dignitana AB är skyldig att offentliggöra enligt EU: s marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2018 kl 08.00 CET.

Om Dignitana AB 
Dignitana AB är världsledande inom kliniskt avancerad hårbottenkylteknik. Företaget tillverkar DigniCap® Cooling System, en patenterad medicinsk kylanordning som ger cancerpatienter möjligheten att minimera håravfall under kemoterapi. FDA godkänd sedan 2015, erbjuder DigniCap kontinuerlig kylning med hög effektivitet, säkerhet och acceptabel patientkomfort. Dignitana AB är noterat på Nasdaq First North Stockholm i Sverige med huvudkontor i Lund och verksamheter i Dallas, Texas i USA. Företagets dotterbolag är Dignitana, Inc. i USA och Dignitana Srl i Italien. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare. Läs mer på www.dignitana.se and www.dignicap.com.  

Kommuniké från Dignitana AB årsstämma 2019

Dignitana AB, tillverkare av Dignicap®scalp Cooling system, höll idag årsstämma i bolagets lokaler på traktorgränden 3 i Lund. Stämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och aktieägare lagt fram. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattats. 


Communication from the Dignitana AB Annual General Meeting 2019

Dignitana AB, manufacturer of The DigniCap® Scalp Cooling System, has today held an Annual General Meeting at the company's premises at Traktorgränden 3 in Lund. In all the proposed cases, the AGM resolved in accordance with the Board's proposal. Below is a summary of the decisions taken. 


Dignitana AB Publishes Q1 2019 Interim Report

Results and financial position

Significant events during the period

  • Sales and other income for the period amounted to 10,106 TSEK, $1,102 KUSD, an increase of 69 percent compared to the same period in 2018 and a15 percent quarter over quarter growth compared to fourth quarter 2018.
  • EBITDA amounted to (2,799) TSEK, ($305) KUSD, a 59 percent improvement compared to the same period in 2018.
  • Contracts were signed for 22 locations globally, bringing the total number of sites in the U.S. to 125 in 29 states at the close of first quarter.
  • Dignitana announced receipt of CE Marking approval for European sales of the new DigniCap Delta device.
  • As a result of the rights and directed equity issues in December, Dignitana now has 48,599,155 shares registered at Swedish Companies Registration Office.
  • Dignitana announced a partnership with oneservice GmbH, a global provider of specialty technical services, to provide service and maintenance to facilities offering DigniCap in Europe.

Dignitana Leadership Efforts Prompt Landmark Legislation

Dignitana AB (publ)manufacturer of The DigniCap® Scalp Cooling System, announces that HB3984, the bill providing coverage for scalp cooling that the company initiated in February with Texas State legislators, was passed in the Texas House of Representatives on Friday. The Bill now moves to the Senate where it will be introduced by Sen. Angela Paxton. Once passed in the Senate, the Bill then requires approval by Texas Governor Greg Abbott before being signed into law.


Kallelse till årsstämma i Dignitana AB (publ)

Aktieägarna i Dignitana AB (publ), 556730-5346("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdag den 15 maj 2019 kl. 9.00 i Bolagets lokaler, Traktorgränden 3, i Lund.


Notice of Annual General Meeting of Dignitana AB (publ)

Aktieägarna i Dignitana AB (publ), 556730-5346("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdag den 15 maj 2019 kl. 9.00 i Bolagets lokaler, Traktorgränden 3, i Lund.


Rättelse: Felaktig MAR-klassificering i tidigare pressmeddelande

Dignitana AB issues a rättelse i pressmeddelande "Dignitana AB publicerar årsredovisningen för 2018." Rättelsen avser att pressmeddelandet var felaktigt klassat som MAR och innehöll därför stycket som följer:


Correction: Incorrect MAR Classification in previous press release

Dignitana AB issues a correction in press release "Dignitana AB publishes the annual report for 2018." The correction means that the press release was incorrectly classified as MAR and therefore contained the paragraph as follows:


Dignitana AB publicerar årsredovisningen för 2018

Lund, Sweden - 12 April 2019 - Dignitana AB offentliggör härmed årsredovisningen avseende 2018. Årsredovisningen finns som bilaga till detta pressmeddelande samt går att ladda ner från hemsidan, www.dignitana.se. Det går även att beställa en utskriven version via investorrelations@dignitana.com.


Dignitana AB Publishes Annual Report for 2018

Lund, Sweden - 12 April 2019 - Dignitana AB hereby publishes the annual report for 2018. The Annual Report is attached to this press release and will be posted today on the Dignitana website. You can also order a printed version via investorrelations@dignitana.com.


Dignitana AB Receives CE Marking for Next Generation DigniCap Delta to Reduce Hair Loss from Chemotherapy

Dignitana AB (publ), manufacturer of The DigniCap® Scalp Cooling System, today announced receiving CE Marking approval for European sales of DigniCap Delta, the next generation scalp cooling device. An advanced and redesigned model of the 2015 FDA-cleared DigniCap Scalp Cooling System, DigniCap Delta features a new single patient use cap system consisting of a flexible Cooling Wrap and an adjustable Thermal Cap to optimize scalp cooling outcomes and ease-of-use for patients and nurses. The streamlined DigniCap Delta is 54 percent smaller than the current model and the intuitive interface provides up to 80 percent reduction in nursing time per patient infusion versus the existing device.


Dignitana CEO William Cronin to Speak at Aktiedagen Stockholm

Dignitana AB announces that Chief Executive Officer William Cronin will speak at Aktiedagen Stockholm on 19 March 2019 at 15:00 CET.Dignitana AB Taps oneservice as Service Provider in Europe

Dignitana AB, manufacturer of The DigniCap® Scalp Cooling System, announces today that it has partnered with oneservice, a global provider of specialty technical services, to provide service and maintenance to facilities offering DigniCap in Europe.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär