Dignitana och ThermoTek har slutit avtal om kontraktsutveckling och produktion av nästa generations skalpkylningssystem

DigniCap Delta bygger på en avancerad kylteknik som minimerar håravfall vid kemoterapi

Dignitana AB, som tillverkar DigniCap® skalpkylningssystem, inleder ett samarbete med ThermoTek, Inc. för att utveckla DigniCap Delta, en avancerad modell av det FDA-godkända skalpkylningssystemet DigniCap från 2015. Den nya versionen är en mindre och smidigare enhet för behandling av en patient åt gången med en nydesignad, engångskylmössa.
FDA-godkännande för den nya enheten väntas komma under våren 2019.

Samarbetet med ThermoTek avser både kontraktsutveckling och tillverkning av DigniCap Delta. ThermoTek bidrar med över 25 års erfarenhet som branschledande inom framtagandet av medicinteknisk utrustning och ligger bakom prisvinnande spjutspetslösningar för exakt värmereglering och kompressionsbehandlingar.

- Noggrann temperaturkontroll vid skalpkylning är av yttersta vikt för att uppnå ett bra resultat och största möjliga komfort för patienterna. Med över 89 tekniska patent i sitt utbud av medicinteknisk utrustning har ThermoTek en väldokumenterad meritlista som gör att vi tryggt kan erbjuda både patienter och läkare en säker och mycket avancerade lösning för att förhindra håravfall vid kemoterapi med ett nytt, enkelt, användarvänligt kontrollsystem. Eftersom ThermoTek också är baserat i Dallas kan vi snabbt införliva nya idéer och få återkoppling från våra samarbetspartners anläggningar och patienter när vi utvecklar produkten, säger Dignitana AB:s vd William Cronin.

Förutom en förbättrad kylteknik erbjuder DigniCap Delta nya funktioner, till exempel bättre bärbarhet, ett mer användarvänligt gränssnitt, tystare drift och en avancerad, ergonomisk design med snabbare anslutningar, som ökar patientens komfort och användarvänligten för klinikpersonalen.

- Vi är stolta över att samarbeta med Dignitana och kunna erbjuda den senaste generationens teknik för skalpkylningsbehandling. Samarbetet har gett oss möjlighet att använda vår teknik som vi genom åren kan bevisa är effektiv och meningsfull. Det kommer att göra skillnad och hjälpa cancerpatienter över hela världen till en förbättrad livskvalitet. Vi ser fram emot att arbeta med Dignitana under många år och kommer att sträva efter att fortsätta att förbättra metoderna för skalpkylning för att uppnå bästa möjliga resultat för patienterna, säger ThermoTeks vd Sam McSpadden.

Innan skalpkylning lanserades ansågs håravfall vara en oundviklig bieffekt av kemoterapi och det fortsätter att vara en ofta ovälkommen påminnelse om sjukdomen för cancerpatienterna. Man bedömer att 10 till 15 procent av alla kvinnliga patienter tackar nej till föreskriven kemoterapi av rädsla för håravfall. Ökad tillgänglighet till skalpkylning är därför av stor betydelse för cancervården.

Denna information är information som Dignitana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, av ovanstående kontakt, för offentliggörande kl 08.45 den 19 december 2018.

19 december 2018

För mer information kontakta:
William Cronin, vd, Dignitana AB bill.cronin@dignitana.com +1 469-917-5555
Mikael Wahlgren, vice verkställande direktör, Dignitana AB mikael.wahlgren@dignitana.com +46 709 33 72 20

Om Dignitana AB
Dignitana AB är världsledande inom kliniskt avancerad skalpkylning. Företaget tillverkar DigniCap® skalpkylningssystem, en patenterad medicinsk kylanordning som ger cancerpatienter möjligheten att minimera håravfall under kemoterapi. FDA-godkänd sedan 2015, erbjuder DigniCap kontinuerlig kylning med hög effektivitet, säkerhet och acceptabel patientkomfort. Dignitana AB är noterat på Nasdaq First North Stockholm i Sverige med huvudkontor i Lund och verksamheter i Dallas, Texas i USA. Företagets dotterbolag är Dignitana, Inc. i USA och Dignitana Srl i Italien. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare. Läs mer på www.dignitana.se and www.dignicap.com.

Om ThermoTek
ThermoTek har varit branschledande inom medicinteknisk utrustning under 25 år. Med sina innovativa lösningar för exakt värmereglering, kompressionsbehandlingar och ett stort antal tekniska patent fortsätter ThermoTek att flytta fram gränserna med nya och innovativa produkter. Besök www.thermotekusa.com.

Dignitana CEO William Cronin to Speak at Aktiedagen Stockholm

Dignitana AB announces that Chief Executive Officer William Cronin will speak at Aktiedagen Stockholm on 19 March 2019 at 15:00 CET.Dignitana AB Taps oneservice as Service Provider in Europe

Dignitana AB, manufacturer of The DigniCap® Scalp Cooling System, announces today that it has partnered with oneservice, a global provider of specialty technical services, to provide service and maintenance to facilities offering DigniCap in Europe.


Dignitana AB Publishes Year End Report for 2018

Results and financial position

Significant events during the period

  • Sales for the period amounted to 8,772 TSEK, $971 KUSD, an increase of 34 percent compared to the same period in 2017.
  • EBITDA amounted to (2,996) TSEK, ($335) KUSD, a 72 percent improvement compared to the same period in 2017.
  • U.S. annual revenue increased 52 percent over 2017.
  • Contracts for 8 units were placed globally.
  • Contracts were signed for 13 U.S. locations.
  • U.S. fourth quarter revenue increased 18 percent over fourth quarter 2017.
  • On 8 October Dignitana announced that Mr. Greg Dingizian, via his Adma Förvaltnings AB investment vehicle, had accumulated 10.4 percent of the outstanding common shares of the company.
  • On 14 November Dignitana announced the establishment of a clinical trial at Beijing University Cancer Hospital in conjunction with Konica Minolta.
  • In December the company completed rights and directed equity issues providing the Company with approximately SEK 33.8M before issue costs.

Rättelse - sista dag för handel med BTA i Dignitana AB (publ) är idag den 29 januari 2019

Sista dag för handel i Dignitanas betalda tecknade aktier, DIGN BTA, är tisdagen den 29 januari 2019. De nya aktierna beräknas att synas på VP-konton och depåer måndagen den 4 februari 2019.


Amendment - Last day of trading of paid-up shares in Dignitana AB (publ) is today, the 29 of January 2019

The last day of trading in Dignitana's paid-up shares, DIGN BTA, is Tuesday 29 January 2019. The new shares are estimated to be available in VP-accounts and depots Monday 4 February 2019.


Sista dag för handel med BTA i Dignitana AB (publ)

Sista dag för handel i Dignitanas betalda tecknade aktier, DIGN BTA, är onsdagen den 30 januari 2019. De nya aktierna beräknas att synas på VP-konton och depåer måndagen den 4 februari 2019.


Last day of trading of paid-up shares in Dignitana AB (publ)

The last day of trading in Dignitana's paid-up shares, DIGN BTA, is Wednesday 30 January 2019. The new shares are estimated to be available in VP-accounts and depots Monday 4 February 2019.


Dignitana offentliggör utfallet för företrädesemissionen och de riktade emissionerna

Teckningsperioden för Dignitana ABs ("Dignitana" eller "Bolaget") nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare löpte ut den 18 december 2018. Företrädesemissionen omfattades av teckningsförbindelser och garantiåtaganden upp till 100 procent av det totala emissionsbeloppet, som högst kunde uppgå till ca 24,3 MSEK. Utfallet visar att 5 383 686 aktier, motsvarande cirka 93 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter och att 408 917 aktier, motsvarande cirka 7 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Totalt tecknades 1 517 201 aktier utan företrädesrätt innebärande att företrädesemissionen tecknades till ca 119 procent.   Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget ca 24,3 MSEK före emissionskostnader. Emissionsgarantin har inte tagits i anspråk.


Dignitana Announces the Outcome of the Rights Issue and the Directed Issues

The subscription period for Dignitana AB's ("Dignitana" or "the Company") rights issue with preferential right for the Company's shareholders ended on 18 December 2018. The rights issue was covered by subscription commitments and guarantees up to 100 percent of the total amount in the Issue, corresponding to approximately SEK 24.3M. 5,383,686 shares, corresponding to 93 percent of the rights issue, was subscribed for with subscription rights and 408,917 shares, corresponding to approximately 7 percent of the rights issue, was subscribed for without subscription rights. In total, 1,517,201 shares were subscribed for without subscription right, implying that the rights issue was subscribed for to approximately 119 percent and the Company will receive approximately SEK 24.3M before issue costs. There will be no need to utilize the guarantee obligations that have been provided. 


Dignitana och ThermoTek har slutit avtal om kontraktsutveckling och produktion av nästa generations skalpkylningssystem

DigniCap Delta bygger på en avancerad kylteknik som minimerar håravfall vid kemoterapi

Dignitana AB, som tillverkar DigniCap® skalpkylningssystem, inleder ett samarbete med ThermoTek, Inc. för att utveckla DigniCap Delta, en avancerad modell av det FDA-godkända skalpkylningssystemet DigniCap från 2015. Den nya versionen är en mindre och smidigare enhet för behandling av en patient åt gången med en nydesignad, engångskylmössa.
FDA-godkännande för den nya enheten väntas komma under våren 2019.


Dignitana Partners with ThermoTek to Develop Next Generation in Scalp Cooling

DigniCap Delta brings advanced cooling technology to minimize hair loss from chemotherapy 

Dignitana AB, manufacturer of The DigniCap® Scalp Cooling System, has partnered with ThermoTek, Inc. to develop the DigniCap Delta, an advanced model of the 2015 FDA-cleared DigniCap Scalp Cooling System, featuring a new single-patient use cap design and a smaller, more streamlined single-patient machine. U.S. Food and Drug Adminstration clearance for the new device is anticipated in spring 2019.


Dignitana kompletterar den tidigare aviserade riktade emissionen med ytterligare en riktad emission

Styrelsen i Dignitana AB (publ) har idag beslutat, pga stort intresse, komplettera den tidigare aviserade riktade emissionen, genom att emittera ytterligare 540 000 aktier till ett belopp om 2,3 MSEK. Sammantaget innebär detta att de riktade emissionerna omfattar totalt 9,5 MSEK.


Dignitana complements the previously announced directed rights issue - decides on an additional directed rights issue

The Board of Directors of Dignitana AB (publ) has decided today, as a result of a large investor interest, to complement the previously announced directed rights issue by emitting 540,000 additional shares to an amount of approximately SEK 2.3M. In total this implies that the directed rights issues comprise a total of SEK 9.5M.


Dignitana offentliggör Informations-Memorandum

Styrelsen i Dignitana AB (publ) offentliggör härmed ett Informations-Memorandum med anledning av förestående företrädesemission. Memorandumet finns nu tillgängligt på bolagets hemsida, www.dignitana.se.


Dignitana AB Publishes Information Memorandum

The Board of Directors of Dignitana AB (publ) hereby publishes an Information Memorandum on the announced rights issue. The Information Memorandum is attached here and is published today on the Company's webpage,www.dignitana.com.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: