Dignitana kompletterar den tidigare aviserade riktade emissionen med ytterligare en riktad emission

Styrelsen i Dignitana AB (publ) har idag beslutat, pga stort intresse, komplettera den tidigare aviserade riktade emissionen, genom att emittera ytterligare 540 000 aktier till ett belopp om 2,3 MSEK. Sammantaget innebär detta att de riktade emissionerna omfattar totalt 9,5 MSEK.


Dignitana complements the previously announced directed rights issue - decides on an additional directed rights issue

The Board of Directors of Dignitana AB (publ) has decided today, as a result of a large investor interest, to complement the previously announced directed rights issue by emitting 540,000 additional shares to an amount of approximately SEK 2.3M. In total this implies that the directed rights issues comprise a total of SEK 9.5M.


Dignitana offentliggör Informations-Memorandum

Styrelsen i Dignitana AB (publ) offentliggör härmed ett Informations-Memorandum med anledning av förestående företrädesemission. Memorandumet finns nu tillgängligt på bolagets hemsida, www.dignitana.se.


Dignitana AB Publishes Information Memorandum

The Board of Directors of Dignitana AB (publ) hereby publishes an Information Memorandum on the announced rights issue. The Information Memorandum is attached here and is published today on the Company's webpage,www.dignitana.com.


Dignitana AB Publishes Q3 Interim Report

Results and financial position

Significant events during the period

 • Sales for the period amounted to 10,293 TSEK, $1,150 KUSD, an increase of 125 percent compared to the same period in 2017 and an increase of 14 percent compared to the second quarter 2018.
 • EBITDA amounted to (3,459) TSEK, ($386 KUSD), a 56 percent improvement compared to the same period in 2017.
 • 6 units were sold to facilities in countries outside the U.S.
 • Contracts for 7 locations in the U.S. were signed.
 • Third quarter treatment revenue in the U.S. increased over second quarter 2018.
 • In July Dignitana AB registered a new wholly-owned subsidiary, Dignitana S.r.l (Società a responsabilità limitata), as a new Italian entity to facilitate contracting with public health facilities in Italy.

Significant events after the period

 • Contracts for 10 locations in the U.S. have been signed since 30 September.
 • 8 units sold outside the U.S. since 1 October 2018.
 • On 8 October Dignitana announced that Mr. Greg Dingizian, via his Adma Förvaltnings AB investment vehicle, has accumulated a 4,200,000 share position in the company. The share purchases of Adma Förvaltnings AB represent 10.4 percent of the outstanding common shares of the company.
 • An agreement has been reached with Konica-Minolta and Beijing University Cancer Hospital to perform a limited usage trial of the DigniCap device to evaluate efficacy when compared to manual gel caps. The trial is scheduled to begin during the fourth quarter 2018.

The company has announced a combination of a directed equity and rights issue to obtain 30 MSEK. This transaction is scheduled to be completed by mid-December.


Dignitana genomför företrädesemission och riktad nyemission

Dignitana AB (publ) genomför nyemissioner om cirka 31,6 MSEK fördelat på en riktad nyemission om ca 5.8 MSEK, en fullt garanterad företrädesemission om 24,3 MSEK samt ytterligare en riktad emission genom kvittning av garantiersättning om cirka 1,4 MSEK


Dignitana Announces Rights Issue and Directed Equity Issue

Dignitana AB to carry out new issues of approximately SEK 31.6M in a directed issue of approximately SEK 5.8M, a fully guaranteed rights issue of SEK 24.3M with preferential right for existing shareholders and another directed rights issue offsetting the guarantee fee of approximately SEK 1.4M.


Dignitana AB publicerar delårsrapport för Q2 2018

Väsentliga händelser under perioden

 •  Försäljningen under perioden uppgick till 9 022 tkr (1 041 USD), en ökning med 54 procent jämfört med samma period 2017 och en ökning med 51 procent jämfört med första kvartalet 2018.  
 •  EBITDA uppgick till -2 701 tkr, -312 KUSD, en förbättring med 69 procent jämfört med samma period 2017.  
 •  Dignitana ingick sitt första leasingavtal utanför USA - avtalet rör DigniCap-enheter till 3 kliniker i Spanien.  
 •  9 DigniCap-enheter såldes till vårdinrättningar i länder utanför USA.  
 •  Avtal har ingåtts för 10 DigniCap-enheter på 6 kliniker i USA.  
 •  Behandlingsintäkterna från klinikerna i USA har ökat med 21 procent, jämfört med det första kvartalet 2018.  
 •  Dignitana tar över ansvaret från Sysmex för alla installerade DigniCap-enheter i Europa. Enheterna finns på totalt 70 kliniker i 11 länder. 
 •  Flytten av verksamheten från Lund i Sverige till Dallas i USA var genomförd i april, två månader tidigare än planerat. Dignitana AB:s huvudkontor fortsätter att ha sitt säte i Lund.  
 •  I juni avslog American Medical Association (USA:s läkarförbund) företagets ansökan att få en unik CPT-kod (Current Procedural Terminology) för skalpkylningsenheter. Koden skulle inneburit en förenkling för patienten att få ersättning från försäkringsbolagen. Avsaknaden av en unik CPT-kod har inte haft någon inverkan på Dignitanas försäljning.  
 • Årets bolagsstämma hölls den 24 april 2018 i Lund. Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag på samtliga punkter.
 • Thomas Kelly, William Cronin, Ingrid Atteryd Heiman och Mikael Wahlgren omvaldes som styrelseledamöter vid bolagsstämman den 24 april 2018 med Thomas Kelly som styrelseordförande

Dignitana AB Publishes Interim Report for Q2 2018

Results and financial position

Significant events during the period

 • Sales for the period amounted to 9,022 TSEK, $1,041 KUSD, an increase of 54 percent compared to the same period in 2017 and a 51 percent increase over the first quarter 2018.
 • EBITDA amounted to (2,701) TSEK, ($312 KUSD), a 69 percent improvement compared to the same period in 2017.
 • Dignitana initiated its first direct-to-customer leased unit transaction outside of the U.S. for 3 locations in Spain.
 • 9 units were sold to facilities in countries outside the U.S.
 • Contracts for 6 locations in the U.S. were signed representing 10 machines.
 • Treatment revenue from U.S. sites showed a 21 percent increase over first quarter 2018.
 • Transfer of management of all European installations of DigniCap from Sysmex to Dignitana representing 70 locations in 11 countries.
 • Transition of operations from Lund, Sweden to the U.S. was successfully completed in April, two months ahead of schedule. Dignitana AB headquarters remain in Lund.
 • In June the company's application for a unique Current Procedural Terminology (CPT) Code for scalp cooling devices was not approved by the American Medical Association. This code would have helped U.S. patients process insurance claims more simply but does not have any material effect on sales potential at this time.
 • The Annual General Meeting was held 24 April 2018 in Lund. In all the proposed cases the AGM resolved in accordance with the Board's proposals.
 • Thomas Kelly, William Cronin, Ingrid Atteryd Heiman, and Mikael Wahlgren were re-elected to the Board of Directors at the Annual General Meeting 24 April 2018 with Thomas Kelly as Chairman.

Dignitana AB Publishes Interim Report for Q2 2018

Solid progress and growth


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: