Rättelse: Felaktig MAR-klassificering i tidigare pressmeddelande

Dignitana AB issues a rättelse i pressmeddelande "Dignitana AB publicerar årsredovisningen för 2018." Rättelsen avser att pressmeddelandet var felaktigt klassat som MAR och innehöll därför stycket som följer:


Correction: Incorrect MAR Classification in previous press release

Dignitana AB issues a correction in press release "Dignitana AB publishes the annual report for 2018." The correction means that the press release was incorrectly classified as MAR and therefore contained the paragraph as follows:


Dignitana AB publicerar årsredovisningen för 2018

Lund, Sweden - 12 April 2019 - Dignitana AB offentliggör härmed årsredovisningen avseende 2018. Årsredovisningen finns som bilaga till detta pressmeddelande samt går att ladda ner från hemsidan, www.dignitana.se. Det går även att beställa en utskriven version via investorrelations@dignitana.com.


Dignitana AB Publishes Annual Report for 2018

Lund, Sweden - 12 April 2019 - Dignitana AB hereby publishes the annual report for 2018. The Annual Report is attached to this press release and will be posted today on the Dignitana website. You can also order a printed version via investorrelations@dignitana.com.


Dignitana AB Receives CE Marking for Next Generation DigniCap Delta to Reduce Hair Loss from Chemotherapy

Dignitana AB (publ), manufacturer of The DigniCap® Scalp Cooling System, today announced receiving CE Marking approval for European sales of DigniCap Delta, the next generation scalp cooling device. An advanced and redesigned model of the 2015 FDA-cleared DigniCap Scalp Cooling System, DigniCap Delta features a new single patient use cap system consisting of a flexible Cooling Wrap and an adjustable Thermal Cap to optimize scalp cooling outcomes and ease-of-use for patients and nurses. The streamlined DigniCap Delta is 54 percent smaller than the current model and the intuitive interface provides up to 80 percent reduction in nursing time per patient infusion versus the existing device.


Dignitana CEO William Cronin to Speak at Aktiedagen Stockholm

Dignitana AB announces that Chief Executive Officer William Cronin will speak at Aktiedagen Stockholm on 19 March 2019 at 15:00 CET.Dignitana AB Taps oneservice as Service Provider in Europe

Dignitana AB, manufacturer of The DigniCap® Scalp Cooling System, announces today that it has partnered with oneservice, a global provider of specialty technical services, to provide service and maintenance to facilities offering DigniCap in Europe.


Dignitana AB Publishes Year End Report for 2018

Results and financial position

Significant events during the period

  • Sales for the period amounted to 8,772 TSEK, $971 KUSD, an increase of 34 percent compared to the same period in 2017.
  • EBITDA amounted to (2,996) TSEK, ($335) KUSD, a 72 percent improvement compared to the same period in 2017.
  • U.S. annual revenue increased 52 percent over 2017.
  • Contracts for 8 units were placed globally.
  • Contracts were signed for 13 U.S. locations.
  • U.S. fourth quarter revenue increased 18 percent over fourth quarter 2017.
  • On 8 October Dignitana announced that Mr. Greg Dingizian, via his Adma Förvaltnings AB investment vehicle, had accumulated 10.4 percent of the outstanding common shares of the company.
  • On 14 November Dignitana announced the establishment of a clinical trial at Beijing University Cancer Hospital in conjunction with Konica Minolta.
  • In December the company completed rights and directed equity issues providing the Company with approximately SEK 33.8M before issue costs.

Rättelse - sista dag för handel med BTA i Dignitana AB (publ) är idag den 29 januari 2019

Sista dag för handel i Dignitanas betalda tecknade aktier, DIGN BTA, är tisdagen den 29 januari 2019. De nya aktierna beräknas att synas på VP-konton och depåer måndagen den 4 februari 2019.


Amendment - Last day of trading of paid-up shares in Dignitana AB (publ) is today, the 29 of January 2019

The last day of trading in Dignitana's paid-up shares, DIGN BTA, is Tuesday 29 January 2019. The new shares are estimated to be available in VP-accounts and depots Monday 4 February 2019.


Sista dag för handel med BTA i Dignitana AB (publ)

Sista dag för handel i Dignitanas betalda tecknade aktier, DIGN BTA, är onsdagen den 30 januari 2019. De nya aktierna beräknas att synas på VP-konton och depåer måndagen den 4 februari 2019.


Last day of trading of paid-up shares in Dignitana AB (publ)

The last day of trading in Dignitana's paid-up shares, DIGN BTA, is Wednesday 30 January 2019. The new shares are estimated to be available in VP-accounts and depots Monday 4 February 2019.


Dignitana offentliggör utfallet för företrädesemissionen och de riktade emissionerna

Teckningsperioden för Dignitana ABs ("Dignitana" eller "Bolaget") nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare löpte ut den 18 december 2018. Företrädesemissionen omfattades av teckningsförbindelser och garantiåtaganden upp till 100 procent av det totala emissionsbeloppet, som högst kunde uppgå till ca 24,3 MSEK. Utfallet visar att 5 383 686 aktier, motsvarande cirka 93 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter och att 408 917 aktier, motsvarande cirka 7 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Totalt tecknades 1 517 201 aktier utan företrädesrätt innebärande att företrädesemissionen tecknades till ca 119 procent.   Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget ca 24,3 MSEK före emissionskostnader. Emissionsgarantin har inte tagits i anspråk.


Dignitana Announces the Outcome of the Rights Issue and the Directed Issues

The subscription period for Dignitana AB's ("Dignitana" or "the Company") rights issue with preferential right for the Company's shareholders ended on 18 December 2018. The rights issue was covered by subscription commitments and guarantees up to 100 percent of the total amount in the Issue, corresponding to approximately SEK 24.3M. 5,383,686 shares, corresponding to 93 percent of the rights issue, was subscribed for with subscription rights and 408,917 shares, corresponding to approximately 7 percent of the rights issue, was subscribed for without subscription rights. In total, 1,517,201 shares were subscribed for without subscription right, implying that the rights issue was subscribed for to approximately 119 percent and the Company will receive approximately SEK 24.3M before issue costs. There will be no need to utilize the guarantee obligations that have been provided. 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär