Dignitana närmar sig godkännande i Kina

DigniCap® systemet är nu testat och granskat av CMDE (Center for Medical Device Evaluation) en underenhet inom SFDA och har blivit godkänt. Detta är första steget mot ett formellt regulatoriskt godkännande av SFDA och som när det är klart innebär att DigniCap® systemet kan säljas på den Kinesiska marknaden.
Riktad emission i DignitanaDignitana AB - Teckning av TO2

Dignitana AB genomför under september 2013 ett teckningsoptionsprogram till en kurs om 18 kr/aktie. Teckningsoptionsinnehavare skall äga rätt att, till och med den 30 september 2013, för varje teckningsoption teckna en ny aktie i bolaget. Kursen har som tidigare meddelats sänkts till 18 kronor. Dignitana har valt att anlita Aktieinvest FK AB som emissionsinstitut. För direktregistrerade optioner (som även får denna information brevledes) sker teckning genom att skicka in bifogad anmälningssedel till Aktieinvest FK AB. För förvaltarregistrerade optioner sker teckning via respektive förvaltare.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär