Dicot AB receive approximately 7.6 MSEK through the warrants of series TO1 2019

Press release: Uppsala, October 19, 2020. Dicot AB ("Dicot" or the "Company") announce the outcome regarding exercising of warrants of series TO1 2019 for the subscription of new shares. In total, 2,894,950 warrants were exercised, corresponding to approximately 37.2 percent of the total number of warrants of series TO1 2019 issued, for the subscription of 5,326,701 shares at a price of SEK 1.42 per shares. Through the subscription of shares using warrants Dicot will receive approximately 7.6 MSEK, before issuing costs.

Background

During the third quarter of 2019 Dicot carried out a right's issue of units, consisting of 1 share and 1 warrant, free of charge, of series TO1 2019. The subscription period for the warrants lasted from October 1 up until October 15, 2020. After the adjustment of the warrants of series TO1 2019 that was communicated on September 29, in accordance with the terms for the warrants regarding subscription price and amount of shares that one warrant entitled the owner to, the subscription price for new shares through exercising of warrants was set to SEK 1.42 per share.

Exercised warrants have been replaced with interim shares (IS) until the issue has been registered at the Swedish Companies Registration Office. The interim shares will be transformed into ordinary shares within approximately 3 weeks.

Complete terms for the warrants are available on the Company's website: https://www.dicot.se/investerare-media/teckningsoptioner-20192020/.  

Number of shares and share capital

Through the exercising of the warrants the number of shares of Dicot is increased with 5,326,701 shares, from 38,341,697 to 43,668,398 shares. The share capital is increased by SEK 665,857.625, from SEK 4,792,712 to SEK 5,458,549.75.

For the existing shareholders that did not exercise any warrants of series TO1 2019 the dilution amounts to approximately 12.2 percent.

Advisers

Mangold Fondkommission is the financial adviser, and Advokatfirman Lindahl is the legal adviser, for Dicot regarding the warrants.

For questions regarding the warrants, please contact:

Mangold Fondkommission AB

Tel: +46 8 5030 1595

E-mail: emissioner@mangold.se

For additional information, please contact:

Göran Beijer, CEO

Tel: +46 70-663 60 09

E-mail: goran.beijer@dicot.se

Dicot AB in brief

Dicot is a pharmaceutical company focused on drug discovery and the development of novel lifestyle drugs to enrich patients' lives. The Company develops and manufactures medicines for the treatment of erectile dysfunction and premature ejaculation. The Company's lead drug candidate, Libiguin®, for the treatment of sexual dysfunctions, is in a stage of pre-clinical development. Dicot is listed on the Spotlight Stock Market and has approximately 1,600 shareholders. For more information see www.dicot.se.

This information is such that Dicot AB is required to make public in accordance with the EU's Market Abuse Regulation (MAR). The information was made public by the Company's contact person above on October 19, 2020.

Nerladdningsbara filer


Korrigerad Version: Dicot AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

(Föregående pressmeddelande som skickades ut kl 08.45 har uppdaterats, MAR-etikett är borttagen då ärendet inte är av insiderkaraktär. Inget annat skiljer sig från föregående pressmeddelande.)

Styrelsen för Dicot AB (publ), org.nr 559006-3490 ("Bolaget") har beslutat att kalla till extra bolagsstämma tisdagen den 9 februari 2021.

Bolagets valberedning föreslår inför bolagsstämman att adjungerande styrelseledamoten Eva Sjökvist Saers väljs till ny styrelseledamot och styrelseordförande samt att arvodet för styrelseordföranden justeras. Närmare detaljer beträffande förslagen till extra bolagsstämma framgår av kallelsen som redovisas nedan.


Dicot AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen för Dicot AB (publ), org.nr 559006-3490 ("Bolaget") har beslutat att kalla till extra bolagsstämma tisdagen den 9 februari 2021.

Bolagets valberedning föreslår inför bolagsstämman att adjungerande styrelseledamoten Eva Sjökvist Saers väljs till ny styrelseledamot och styrelseordförande samt att arvodet för styrelseordföranden justeras. Närmare detaljer beträffande förslagen till extra bolagsstämma framgår av kallelsen som redovisas nedan.


Dicots valberedning inför årsstämman 2021

Pressmeddelande: Uppsala, 24 november 2020. I enighet med beslut vid årsstämman för Dicot AB (publ) den 26 maj 2020 har en valberedning utsetts inför årsstämma den 25 maj 2021.


Dicot AB delårsrapport januari - september 2020

Pressmeddelande: Uppsala, 23 november 2020. Dicot ABs (publ) delårsrapport för januari - september 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.dicot.se.


Summary of Interim Report January - September 2020, Dicot AB

Press release: Uppsala, November 23, 2020. A summary of the Interim report January - September 2020, for Dicot AB (publ) is now avalible on the company webbsite www.dicot.se .


Eva Sjökvist Saers adjungeras till Dicots styrelse

Pressmeddelande: Uppsala, 19 november 2020. Styrelsen i Dicot har beslutat att adjungera Eva Sjökvist Saers till sitt arbete. Eva kommer också att bli föreslagen som ny ordinarie ledamot vid kommande bolagsstämma. Samtidigt har styrelseledamot Jarl Wikberg tillkännagivit att han på egen begäran och av personliga skäl avgår från Dicots styrelse.


Stora framsteg i produktionen av Dicots läkemedelskandidat

Pressmeddelande: Uppsala, 18 november 2020. Dicot har producerat sin andra storskaliga batch av läkemedelssubstans för Libiguin®. Produktionen har effektiviserats avsevärt vilket innebär att det producerats 2,5 gånger så mycket läkemedelsubstans från samma mängd växtråvara jämfört med föregående batch.


Significant progress in the production of Dicot's drug candidate

Press release: Uppsala, November 18, 2020. Dicot has produced its second large-scale batch of the drug substance for Libiguin®. The production has improved significantly, which means that 2.5 times as much drug substance has been produced from the same amount of plant raw material compared to previously batch.Agreement for liquidity providing terminated

Uppsala, October 27, 2020. The agreement with Mangold Fondkommission to act as the liquidity provider for Dicot AB's share has been terminated. The assignment will end on October 29, 2020. The share has a good spread and the liquidity providing is no longer needed. No new liquidity guarantor replaces the previous commitment as the need no longer exists.


Dicot AB tillförs cirka 7,6 MSEK genom teckningsoptionerna av serie TO1 2019

Pressmeddelande: Uppsala, 19 oktober 2020. Dicot AB ("Dicot" eller "Bolaget") meddelar utfallet från nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 2019. Totalt nyttjades 2 894 950 teckningsoptioner, motsvarande cirka 37,2 procent av utstående teckningsoptioner, för teckning av 5 326 701 aktier till teckningskursen om 1,42 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna tillförs Dicot därmed cirka 7,6 MSEK före emissionskostnader.


Dicot AB receive approximately 7.6 MSEK through the warrants of series TO1 2019

Press release: Uppsala, October 19, 2020. Dicot AB ("Dicot" or the "Company") announce the outcome regarding exercising of warrants of series TO1 2019 for the subscription of new shares. In total, 2,894,950 warrants were exercised, corresponding to approximately 37.2 percent of the total number of warrants of series TO1 2019 issued, for the subscription of 5,326,701 shares at a price of SEK 1.42 per shares. Through the subscription of shares using warrants Dicot will receive approximately 7.6 MSEK, before issuing costs.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted