Delårsrapport juli - september 2017

Perioden juli till september

 • Rörelseresultatet uppgick till -1 878 (-1 433) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -2 366 (-863) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,01) SEK
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,07 (0,15) SEK
 • Delta Environmental Projects tecknar operatörsavtal i Antique, sydvästra Filippinerna
 • Bolaget erhåller en intresseanmälan från Gallant Venture Ltd för 360 000 MT (ton) avseende Indonesien

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

 • Delta Environmental Projects tecknar entreprenörsavtal med Mega Metro Pacific Ventures Corporation
 • Delta Environmental Projects påbörjar produktionen i Antique
 • Delta Environmental Projects företrädesemission 49% övertecknad
 • Förberedelser inför slutavtal och leverans till kunden Gallant Ventures har nyligen genomförts i samarbete med vår agent Peninsula Reach.

VD har ordet

Vi gläder oss åt att den företrädesemissionen som genomfördes i september/oktober övertecknades med 49 %. Det kapital som tagits in används till att starta upp produktionen i Antique, Filipinerna, där vår nya produktionsanläggning är framtagen för Gallant Venture. De har tidigare tecknat en "Intresseanmälan om förvärv av sand från Filippinerna" av Delta Environmental Projects för en första order på 360 000 MT (ton) och vi arbetar nu på att genomföra denna.

Produktionsstarten går enligt plan och vi bygger samtidigt upp infrastrukturen i Antique, som t.ex. vägar och en dieseldepå.  Vi är nu redo att visa kunden Gallant Venture att vi kan producera de efterfrågade volymerna.

I slutet av november genomförde vi förhandlingar med vår agent Peninsula Reach, som gick bra. De närmaste veckorna kommer vi att slutförhandla med Gallant Venture med förhoppning om att skriva ett leveransavtal i början av nästa år. Det bör därefter inte dröja länge förrän den första leveransen går.

Det är roligt att se att vi har kommit så långt under de senaste månaderna.

Christian Bönnelyche
Verkställande Direktör

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 29 november 2017

Christian Bönnelyche          Håkan Gustafsson          Cornelio Casido          Lennart Eliasson
Verkställande direktör          Styrelseordförande        Styrelseledamot          Styrelseledamot
och styrelseledamot

För ytterligare information kontakta

Håkan Gustafsson, styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70 268 00 35.

Christian Bönnelyche, VD, christian.bonnelyche@deltaminerals.se, mobil+46-76 866 31 61

Bolagets verksamhet

Delta Environmental Projects är ett bolag som äger avtal till rättigheter, att med miljövinster för regionen, utvinna mineraler och byggmaterialprodukter i Filippinerna.

I områden där Bolaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och påverkar allvarligt lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floderna används som transportleder och genom borttagande av sandmaterial kan vattenvägar förbättras t ex genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför mycket positiv till det arbete som Delta Environmental Projects avser utföra. Bolaget har genom koncession rätt att vederlagsfritt ta upp flodmaterial. Företaget betalar skatt och avgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Ur flodmaterialet kommer det att utvinnas bla fyllnads- (reclamation sand) och byggmaterialsand.

Delta Environmental Projects kundkontakter under 2017 har lett till en modifiering av företagets strategi. Tidigare var Aparri bolagets produktionsanläggning i norra Filippinerna.

Nyckelfaktorn är kundmarknadernas geografiska läge. Därför förhandlar vi om ett antal produktionsanläggningar i norra och södra Filippinerna med goda lägen för potentiella kunder. Produktkvalitet, inklusive kemiska analyser och logistik/utlastning är också viktiga för potentiella produktionsanläggningar.


Delårsrapport för perioden januari - juni 2020

Perioden januari - juni 2020

 • Rörelseresultatet uppgick till 206 (-647) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -157 (-883) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,000 (-0,002) SEK
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,001 (0,002) SEK
 • Aparri - förberedelser och förhandlingar för försäljning till Hong Kong
 • Bolaget träffade i juni avtal avseende leveranser till Indien.

Bolagsstämmokommuniké - årsstämma

Stockholm 22 juni, 2020 - Bolagsstämmokommuniké från årsstämma 17 juni 2020


Kallelse till årsstämma för Delta Environmental Projects AB

Kallelse till årsstämma
Delta Environmental Projects AB (publ) kallar härmed till årsstämma, klockan 10.00 onsdagen den 17 juni 2020 på Birger Jarl Conference, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm.


Bokslutskommuniké år 2019

Perioden juli - december 2019

 • Rörelseresultatet uppgick till -633 (-412) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -32 (-2546) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,002 (-0,025) SEK
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,001 (0,009) SEK
 • Delta är nu inne i en slutförhandling för leverans av sand till Indien.

Delta Minerals publicerar halvårsrapport (juli-december 2019) den 6 mars 2020

Delta Minerals publicerar halvårsrapport (juli-december 2019) den 6 mars 2020


Delårsrapport för perioden januari-juni 2019

Perioden januari-juni 2019

 • Rörelseresultatet uppgick till -647 (-2443) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -883 (-738) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,002 (-0,004) SEK
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,002 (0,025) SEK
 • Aparri - förberedelser och förhandlingar för försäljning till Hong Kong
 • Bolaget har nyligen gjort ett marknadsavtal för leveranser av sand till södra Kina.


Delta Minerals ingått ett försäljningsavtal med Organic Market Ltd.

Delta Environmental Projects har ingått ett försäljningsavtal avseende export med Organic Market Ltd.


Bolagsstämmokommuniké - årsstämma

Stockholm 20 juni, 2019 - Bolagsstämmokommuniké från årsstämma 18 juni 2019

Delta Environmental Projects AB har den 18 juni haft årsstämma klockan 10.00 hos Partner Fondkommission, Biblioteksgatan 1, Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted