Delta Minerals emissionsmemorandum Offentliggörande

Styrelsen i Delta Environmental Projects AB ("Bolaget") har den 14 september 2017, med stöd av bemyndigande givet av aktieägarna vid årsstämman den 28 juni 2017, beslutat att genomföra en företrädesemission om högst 166 156 304 units. Bolaget vill framför allt utveckla produktionsanläggningen i Antique, Filippinerna i samband med förberedelserna för eventuell export av sand till det börsnoterade Gallant Venture Ltd, Singapore.

Delta Environmental Projects AB:s "Bolaget" emissionsmemorandum finns tillgängligt och kan laddas ner från www.deltaminerals.se samt www.partnerfk.se.


Delta Environmental Projects AB beslutar att genomföra företrädesemission av aktier och teckningsoptioner

Styrelsen i Delta Environmental Projects AB ("Bolaget") har den 14 september 2017, med stöd av bemyndigande givet av aktieägarna vid årsstämman den 28 juni 2017, beslutat att genomföra en företrädesemission om högst 166 156 304 aktier av serie B, samt högst 166 156 304 teckningsoptioner. Aktierna och teckningsoptionerna ges ut i enheter om en (1) aktie av serie B och en (1) teckningsoption ("Units"). Vid full teckning av aktier i företrädesemissionen tillförs Bolaget ca 8,3 MSEK före emissionskostnader. I den mån teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut för teckning av aktier av serie B tillförs Bolaget ytterligare kapital vilket baseras på den teckningskurs för aktierna som då är aktuell (uträkning för detta framgår av villkoren för företrädesemissionen nedan), dock lägst ca 3,8 MSEK.Delta Environmental Projects beslutar att genomföra en företrädesemission om 16,6 MSEK

Delta Environmental Projects AB beslutar att genomföra en företrädesemission om 16,6 MSEK Styrelsen i Delta Environmental Projects AB ("Bolaget") har den 4 september 2017, med stöd av bemyndigande givet av aktieägarna vid årsstämman den 28 juni 2017, beslutat att genomföra en företrädesemission om högst 332 312 608 aktier av serie B. Bolaget vill framför allt utveckla produktionsanläggningen i Antique, Filippinerna, i samband med förberedelserna för eventuell export av sand till det börsnoterade Gallant Venture Ltd, Singapore.


Delårsrapport april - juni 2017

Perioden april till juni

 • Rörelseresultatet uppgick till -2 036 (-3 290) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -2 889 (-3 316) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,03) SEK
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,09 (0,15) SEK
 • Delta Environmental Projects tecknar agentavtal i april med Peninsula Reach, Singapore och avslutar därmed samarbetsavtalet med Chahaya, Singapore

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

 • Delta Environmental Projects tecknar operatörsavtal i Antique, Sydvästra Filippinerna
 • Bolaget erhåller en intresseanmälan från Gallant Venture Ltd för 360 000 MT (ton) avseende Indonesien.

Delta Minerals har undertecknat ett operatörsavtal i Antique

Delta Minerals har nyligen undertecknat ett operatörsavtal i Antique med ägarfamiljen Fernando M. Maquirang om att bedriva verksamhet under deras tillstånd.


Gallant Venture Ltd, Singapore, har tecknat en "Intresseanmälan om förvärv av sand från Filippinerna"

Gallant Venture Ltd har tecknat en "Intresseanmälan om förvärv av sand från Filippinerna" av Delta Minerals för en första order på 360 000 MT (ton). 


Årstämmokommuniké

Delta Minerals har genomfört årsstämma onsdagen den 28 juni 2017, klockan 13.00 på Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm


Aktieägarna i Delta Environmental Projects kallas härmed till årsstämma

Aktieägarna i Delta Environmental Projects AB(publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 juni 2017, klockan 13.00 på Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm.


Delårsrapport januari - mars 2017

Perioden januari till mars

 • Rörelseresultatet uppgick till -2 209(-1 077) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -2 214 (-879) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,01) SEK
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,11 (0,9) SEK
 • Delta Minerals får första ordern på Hexapods och levererar enligt plan.

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

 • Delta Minerals tecknar agentavtal med Peninsula Reach, Singapore
 • Delta Minerals avslutar sitt avtal med Chahaya.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted