Cyxone Nyhetsbrev juli 2020

VD kommenterar

Jag är glad över att få skriva mitt första nyhetsbrev som VD för Cyxone. Min första månad i bolaget har varit intensiv, spännande och lärorik. Jag har fullt upp med att lära känna bolagets projekt och samarbetspartners och till min hjälp har jag ett fantastiskt team med duktiga och kompetenta medarbetare, som jag också lär känna. Jag ser verkligen fram emot den fortsatta resan!

Sedan jag började på bolaget den 1 juni har tempot skruvats upp avsevärt. Inlämning av nya patentansökningar och ingått utvecklingsavtal med Kalev Kask var två viktiga milstolpar som ger en solid plattform för oss att utvidga våra utvecklingsprojekt - och med det lägga grunden för en ökning av bolagets värde. Hela teamet arbetar hårt för att ta Cyxone vidare till nästa nivå.

Sommaren är här, men våra aktiviteter fortsätter att rulla på de kommande månaderna för att inte tappa fart och i augusti kommer vi tillbaka med en fullspäckad agenda. Jag ser fram emot att hålla er uppdaterade på våra kommande aktiviteter. Min ambition är att ge ut nyhetsbrev med jämna mellanrum och ni kan räkna med att få mer information från oss efter sommaren.

Önskar er alla en skön och avkopplande sommar!

Malmö 14 juli 2020

Tara Heitner
VD

Rabeximod

De toxikologiska studier som påbörjades i januari är snart färdiga för analys - en process som kommer att ta tid eftersom det kommer att behövas ingående och noggranna analyser av materialet. Så här långt kan vi konstatera att allt har rullat på smidigt och enligt plan.

Aptuit är redo att fortsätta tillverkningen av kapslarna så snart den nya substansen är färdigproducerad, och arbetet framskrider planenligt.

Planeringen av fas IIb-studien för ledgångsreumatism (RA) går framåt och vi räknar med att kunna inkludera den första patienten under första kvartalet 2021. Under våren 2020 erhöll vi godkännande från den etiska kommittén i Estland för den planerade studien, vilket innebär att vi nu har godkännande från tre länders etiska kommittéer (Ukraina, Polen och Estland). Just nu pågår arbetet med att ta fram och sammanställa all dokumentation som behövs för att kunna skicka in ansökan till de regulatoriska myndigheterna och för att kunna utse och kontraktera de kliniker där studien ska utföras.

T20K

Det förberedande arbete som krävs för fas I-studien med oral administrering av vår MS-kandidat T20K fortskrider enligt plan. Innan vi kan påbörja en andra studie i människa behöver vi genomföra kompletterande prekliniska studier för att förstå hur den oralt administrerade substansen tas upp och fördelas i kroppen. De studierna pågår nu och samtidigt pågår planeringen av de obligatoriska toxikologiska studier som krävs för att få myndighetsgodkännande. Vi kommer att meddela resultat och mer detaljer om planerna så snart vi har det på plats.

I våras meddelade vi att Medicinska universitetet i Wien har skickat in en kompletterande patentansökan för att utöka patentskyddet för T20K som ingår i Cyxones licensavtal med universitetet. Det är Medicinska universitetet i Wien som äger patenten, men Cyxone har rättigheterna till alla framtida intäkter.

Patentansökningar

I juni skickade Cyxone in fyra nya patentansökningar som en följd av nya innovativa resultat. Om ansökningarna godkänns kommer de nya patenten att ge Cyxone skydd inom fler sjukdomsområden och vidare skydd för tillverknings- och formuleringsprocesser. Företagets immateriella tillgångar (intellectual property, IP), såsom patent, är strategiskt viktigt eftersom det ökar bolagets värde och attraherar investerare och potentiella samarbets- och licenspartners.

Utvecklingsavtalet med Kalev Kask

Cyxone kunde nyligen meddela att man ingått ett utvecklingsavtal med vetenskapsmannen och entreprenören dr Kalev Kask. Syftet med avtalet är att gemensamt utveckla ett läkemedel för behandling av allvarliga sjukdomssyndrom som förekommer i samband med bland annat covid-19-infektioner.

Kalev Kask har enligt avtalet rätt att under perioden fram till den 1 oktober 2020 teckna upp till totalt 4 908 028 aktier i Cyxone i en eller flera riktade nyemissioner. Teckningskursen ska som utgångspunkt vara 4,45 kr. Detta utgör en del av betalningen för Cyxones förvärv av de exklusiva rättigheterna till en ny patentansökan som dr Kask är uppfinnare till, och som bedöms vara central för värdebyggandet i det gemensamma utvecklingsprojektet. Om utvecklingen skulle resultera i att en produkt når marknaden har Kalev Kask även rätt till en royalty-ersättning på all nettoförsäljning som genereras genom användning av ett eventuellt beviljat patent.

Vetenskapliga rådet

Vi håller för närvarande på att omforma vårt vetenskapliga råd för att stärka våra projekt i den vetenskapliga sfären. Vi för diskussioner med flera kandidater och vi välkomnar nu två nya medlemmar: Dr Maarten Kraan som rådgivare för vårt projekt inom ledgångsreumatism och professor Rikard Holmdahl som rådgivare för båda våra projekt inom autimmuna sjukdomar.

Dr Kraan är legitimerad reumatolog med lång och gedigen erfarenhet och expertkunskap inom sjukdomsområdet RA. Maarten Kraan har även doktorerat i immunologi vid Leidens universitet och har haft ett flertal ledande roller inom preklinisk och klinisk läkemedelsutveckling och Regulatory Affairs på ett flertal läkemedelsbolag i både Europa och USA.

Professor Holmdahl har lång och gedigen erfarenhet och expertkunskap inom immunologi och autoimmuna sjukdomar. Rikard Holmdahl är läkare och har doktorerat i immunologi vid Uppsala universitet samt har haft ett flertal seniora vetenskapliga roller inom akademin. Sedan 2008 innehar Rikard Holmdahl en professur vid Karolinska Institutet (KI), och sedan 2014 ingår han i Nobel-kommittén. Vid sidan av sin tjänst på KI är han även vetenskaplig rådgivare och konsult i biotekniska och biomedicinska bolag. Rikard Holmdahl var delaktig i det tidiga utvecklingsarbetet med Rabeximod tillsammans med OxyPharma.

Dr Carsten Gründemann har beslutat sig för att avgå från vårt vetenskapliga råd i samband med att han har tillträtt en ny tjänst. Carsten Gründemann är en av uppfinnarna bakom T20K och vi vill ta det här tillfället i akt för att tacka honom för hans värdefulla stöd under de gångna åren.

Nerladdningsbara filer

Cyxone reviderar utvecklingsplanen för Rabeximod

Cyxone AB (publ), ett svenskt bioteknikbolag som utvecklar förbättrade behandlingar av autoimmuna sjukdomar, meddelar idag att bolaget har inlett en process för att optimera utvecklingsplanen för Rabeximod. Initiativet grundar sig i värdefulla råd från företagets nya seniora medicinska rådgivare, uppdaterad marknadsinformation och möjligheten till förlängd marknadsexklusivitet genom nyligen inlämnade patentansökningar. Parallellt med detta förbereder bolaget en klinisk fas 2-studie med Rabeximod i covid-19-patienter, med möjlig start redan under fjärde kvartalet 2020.


Cyxone tillförs 1 MSEK genom en andra riktad nyemission enligt avtalet med Kalev Kask för att gemensamt utveckla en ny behandling av covid-19

Cyxone AB (publ), ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar nya behandlingar av autoimmuna sjukdomar, har idag beslutat att genomföra en riktad nyemission av 214 858 aktier, vilken tillför bolaget cirka 1 MSEK. Emissionen sker inom ramarna för det optionsavtal som bolaget ingått med dr Kalev Kask för att tillsammans utveckla en ny behandling av covid-19.


Cyxone planerar att initiera en klinisk fas 2-studie med Rabeximod i covid-19-patienter

Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelar idag att bolaget planerar att initiera en klinisk fas 2-studie för att studera läkemedelskandidaten Rabeximod i covid-19-patienter. Behandlingen syftar till att minska risken för allvarliga andningsbesvär orsakade av virusrelaterad överaktivitet i immunförsvaret.


Interim Report 1 January to 30 June 2020

Summary of the interim report

First Half Year (1 January to 30 June 2020)

  • Operating revenue KSEK 0 (0)
  • Income after financial items KSEK -24 370 (-13 412)
  • Earnings per share -0,50 (-0,36)
  • Cash and cash equivalents as of June 30th KSEK 40 630 (23 872)
  • Equity ratio as of June 30th 88,3 (90,3) %

Cyxone stärker teamet inför fortsatt utveckling av läkemedelsprojekten och bolaget

Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag att bolaget utökar teamet med Christin Arrhenius Bokedal som Head of Development inför den fortsatta utvecklingen av Cyxones kliniska läkemedelsportfölj. Christin kommer primärt att leda och koordinera de prekliniska och kliniska utvecklingsprogrammen i bolaget.


Cyxone tillförs 0,9 MSEK genom en första riktad nyemission enligt avtalet med Kalev Kask för att gemensamt utveckla en ny behandling av covid-19

Cyxone AB (publ), ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar nya behandlingar av autoimmuna sjukdomar, har idag beslutat att genomföra en riktad nyemission av 202 274 aktier, vilken tillför bolaget cirka 0,9 MSEK. Emissionen sker inom ramarna för det optionsavtal som bolaget ingått med dr Kalev Kask för att tillsammans utveckla en ny behandling av covid-19.


Cyxone Nyhetsbrev juli 2020


Cyxone ingår avtal med Professor Rikard Holmdahl som vetenskaplig rådgivare

Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, har idag ingått avtal med professor Rikard Holmdahl som vetenskaplig rådgivare för bolagets projekt inom autoimmuna sjukdomar.


Cyxone ingår avtal med Dr Maarten Kraan som vetenskaplig rådgivare

Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, har idag ingått avtal med dr Maarten Kraan som vetenskaplig rådgivare för bolagets Rabeximod-projekt inom ledgångsreumatism (rheumatoid arthritis, RA).


Rättelse: Tidigare pressmeddelande innehöll felaktig MAR-information

First Berlin Equity Research publicerar oberoende analys av Cyxone
Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, meddelar idag att det internationellt renommerade analyshuset First Berlin har publicerat en oberoende analysrapport av bolaget.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted