Cyxone undertecknar förvärvsavtal av läkemedelskandidat i fas 2

Cyxone meddelar att bolaget undertecknat ett avtal rörande den exklusiva rätten att förvärva den kliniska läkemedelskandidaten Rabeximod från OxyPharma AB. Transaktionen har utformats på ett sätt som minimerar påverkan av Cyxones kassaflöde genom att motparten erbjuds en miljon niohundra sextontusen trehundra sjuttiotvå aktier (1 916 372 aktier motsvarande en utspädningseffekt om 12,5 %) samt royaltyrättigheter om tio procent (10%) på framtida nettointäkter kopplade till Rabeximod. Cyxone kommer att kalla till extra bolagsstämma för att söka ägarnas godkännande för en riktad nyemission som möjliggör att genomföra förvärvet och en fas 2b-studie inom ledgångsreumatism.


Cyxone enters into co-operation agreement with University of Queensland

Cyxone AB and the University of Queensland in Australia are launching a co- operation agreement to continue studies into the effects of Cyxone's T20K development substance in combating MS.


Cyxone ingår ett samarbete med University of Queensland i Australien

Cyxone AB och University of Queensland inleder samarbete för att ytterligare klarlägga effekterna av Cyxones utvecklingssubstans T20K i MS modellen. 


Kommuniké från årsstämma den 23 maj 2017 i Cyxone

Idag, den 23 maj 2017, hölls årsstämma i Cyxone AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.


Cyxone in strategic development co-operation with European CRO

Cyxone can announce today that it has established a long-term strategic co-operation agreement with Sourcia, a clinical contract research organization (CRO) with offices in Belgium, Germany, and the Netherlands.


Cyxone i strategiskt utvecklingssamarbete med ett europeiskt CRO

Cyxone meddelar idag att bolaget etablerat ett långsiktigt strategiskt samarbete med Sourcia, en klinisk kontraktforskningsorganisation (CRO) med kontor i Nederländerna, Belgien och Tyskland.


Interim report 2017-01-01 till 2017-03-31

Period (2017-01-01-2017-03-31)

  • Operating revenue KSEK 0 (0)
  • Income after financial items KSEK -1491 (-307)
  • Earnings per share -0,10 (-0,04) SEK
  • Cash and cash equivalents (2017-03-31) 31 275 (4 114) KSEK
  • Equity ratio 98,2 (97,8) % as of 2017-03-31

Cyxone delårsrapport 2017-01-01-2017-03-31

Sammanfattning av delårsrapport

Kvartalet (2017-01-01-2017-03-31)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster -1491 (-307) KSEK
  • Resultat per aktie -0,10 (-0,04) SEK
  • Likvida medel uppgick per 2017-03-31 till 31 275 (4 114) KSEK
  • Soliditeten uppgick per 2017-03-31 till 98,2 (97,8) %

Cyxone signs new co-operation agreement with Bachem of Switzerland

Since 2016, Cyxone AB and Swiss pharmaceutical manufacturer Bachem AG have worked closely on the production of syntheses of Cyxone's development substance T20K, and on the production of substances for studies that started last year.


Cyxone ingår i ett samarbete med Bachem AG i Schweiz

Cyxone AB och den schweiziska läkemedelstillverkaren Bachem AG har sedan 2016 samarbetat med att utveckla syntesen av Cyxones utvecklingssubstans T20K och att producera substans för de studier som startades förra året.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted