Kommuniké från extra bolagsstämma den 11 december 2017 i Cyxone

Idag, den 11 december 2017, hölls extra bolagsstämma i Cyxone AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Kallelse till extra bolagsstämma i Cyxone

Aktieägarna i Cyxone AB (publ), 559020-5471, kallas härmed till extra bolagsstämma på Setterwalls Advokatbyrå AB, Stortorget 23, i Malmö måndagen den 11 december 2017 kl. 10.00.


Notice of Extraordinary General Meeting of Cyxone

Shareholders in Cyxone AB (publ.), 559020-5471, are hereby invited to an extraordinary general meeting at Setterwalls Advokatbyrå AB, Stortorget 23, in Malmö, on Monday, December 11, 2017 at 10:00AM.


Nyemission för att slutföra förvärvet av Rabeximod till Cyxone

Som tidigare meddelats så förvärvade Cyxone Rabeximod från OxyPharma i juni 2017. Rabeximod har genomgått fas 2 studier i patienter med moderat till svår ledgångsreumatism där man fann signifikanta förbättringar av sjukdomssymptomen fyra veckor efter att den formella försöksperioden (12 veckor) avslutats.


Cyxone to propose new share issue to complete Rabeximod acquisition

As previously announced, Cyxone acquired Rabeximod from OxyPharma in June 2017. Rabeximod has undergone Phase 2 trials in patients with moderate to severe rheumatoid arthritis in which significant improvements in the condition's symptoms were discovered four weeks after the completion of the formal (12 week) trial period.


Existing Rabeximod can be used in Cyxone's planned Phase 2b study in patients with rheumatoid arthritis

Cyxone has analysed the Rabeximod that was previously manufactured by OxyPharma for clinical trials at Syntagon AB. Results show that the existing substance, despite having been stored for several years, can be used in Cyxone's upcoming Phase 2b study in patients with rheumatoid arthritis.Interim report July 1 to September 30, 2017

Summary

Period (July 1 to September 30, 2017)

  • Operating revenue KSEK 0 (0)
  • Income after financial items KSEK -1,518 (-1,235)
  • Earnings per share SEK -0,10 (-0,10) Cash and cash equivalents as of September 30 KSEK 25,662 (23,468)
  • Equity ratio as of September 30 95.2% (97.7%)

Period (January 1 to September 30)

  • Operating revenue KSEK 0 (0)
  • Income after financial items KSEK -5,593 (-2,860)
  • Earnings per share SEK -0,36 (-0,22)

Cyxone's T20K development drug in 87 different pharmacological tests

In co-operation with Taiwan-based Eurofins Panlabs Discovery Services, Cyxone has investigated whether T20K has the capacity to influence receptors or other cellular functions to shed light on the substance's potential side effects.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: