Bokslutskommuniké 2017-01-01 till 2017-12-31

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Kvartalet (2017-10-01-2017-12-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (21) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -3 231 (-1 301) KSEK
 • Resultat per aktie -0,18 (-0,10)
 • Likvida medel uppgick per 2017-12-31 till 33 357 (21 598) KSEK
 • Soliditeten uppgick per 2017-12-31 till 90,4 (96,9) %

Räkenskapsåret (2017-01-01-2017-12-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (21) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -8 824 (-4 162) KSEK
 • Resultat per aktie -0,50 (-0,32)

Year-end Report 1 January to 31 December 2017

Summary of the Year-end Report

Fourth Quarter (1 October to 31 December 2017)

 • Operating revenue KSEK 0 (21)
 • Income after financial items KSEK -3 231 (-1 301)
 • Earnings per share -0,18 (-0,10)
 • Cash and cash equivalents as of 31 December KSEK 33 357 (21 598)
 • Equity ratio as of 31 December 90,4 (96,9) %

Financial year (1 January to 31 December 2017)

 • Operating revenue KSEK 0 (21)
 • Income after financial items KSEK -8 824 (-4 162)
 • Earnings per share SEK -0,50 (-0,32)

Cyxone's cyclotide study into inflammatory bowel disease starts at Medical University of Vienna

In response to interest from drug companies, Cyxone is to review whether cyclotides are effective against inflammatory bowel disease (IBD). The study was planned by the Medical University of Vienna and is now underway.


Cyxones cyklotidstudie mot inflammatorisk tarmsjukdom har startat vid det Medicinska Universitet i Wien

Med anledning av intresse från läkemedelsföretag så beslutade Cyxone att undersöka om cyklotider är verkningsfulla mot inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Studien har planerats vid det Medicinska Universitetet i Wien och har nu startat.


Cyxones utvecklingssubstans för MS, T20K, tas upp och dröjer sig kvar i immunreglerande vävnad efter intraperitonial injektion i möss

T20K distribueras till immunologiskt aktiva organ som mjälte och tunntarm efter injektion i bukhålan hos möss. Man finner även att T20K i oförändrad form finns kvar i betydande mängder i dessa organ även 24 timmar efter injektion trots att T20K snabbt elimineras från blod.


Kommuniké från extra bolagsstämma den 11 december 2017 i Cyxone

Idag, den 11 december 2017, hölls extra bolagsstämma i Cyxone AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.


Communiqué from the Cyxone extraordinary general meeting December 11, 2017

Today, December 11, 2017, Cyxone AB (publ.) held an extraordinary general meeting. Below is an overview of the motions decided upon. All motions were taken with the necessary majority of votes.
Kallelse till extra bolagsstämma i Cyxone

Aktieägarna i Cyxone AB (publ), 559020-5471, kallas härmed till extra bolagsstämma på Setterwalls Advokatbyrå AB, Stortorget 23, i Malmö måndagen den 11 december 2017 kl. 10.00.


Notice of Extraordinary General Meeting of Cyxone

Shareholders in Cyxone AB (publ.), 559020-5471, are hereby invited to an extraordinary general meeting at Setterwalls Advokatbyrå AB, Stortorget 23, in Malmö, on Monday, December 11, 2017 at 10:00AM.


Nyemission för att slutföra förvärvet av Rabeximod till Cyxone

Som tidigare meddelats så förvärvade Cyxone Rabeximod från OxyPharma i juni 2017. Rabeximod har genomgått fas 2 studier i patienter med moderat till svår ledgångsreumatism där man fann signifikanta förbättringar av sjukdomssymptomen fyra veckor efter att den formella försöksperioden (12 veckor) avslutats.


Cyxone to propose new share issue to complete Rabeximod acquisition

As previously announced, Cyxone acquired Rabeximod from OxyPharma in June 2017. Rabeximod has undergone Phase 2 trials in patients with moderate to severe rheumatoid arthritis in which significant improvements in the condition's symptoms were discovered four weeks after the completion of the formal (12 week) trial period.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: