VISCARIA UPDATE REGARDING FINANCING AND EXPECTED CLOSING

Copperstone Resources AB ("Copperstone" or "the Company") is pleased to announce that the Company has signed a 5-year 25 MSEK credit facility. In addition a non-binding term sheet regarding a convertible debt facility of 100 MSEK has been signed with a US-based fund. Upon the convertible debt facility becoming binding and the first tranche of 22.5 MSEK has been paid out, closing of the Viscaria acquisition is anticipated to occur shortly thereafter. In total, up to 125 MSEK will thereby be secured to finance the further development of New Copperstone including Viscaria.

Fenomena AB has agreed to a credit facility, for the Viscaria acquisition, of 25 MSEK at 5% annual interest rate to be amortized, no later than, at the earlier of First Copper from Viscaria or 10 January 2024.

Copperstone has also signed a non-binding term sheet regarding a convertible debt facility of 100 MSEK with a mid-tier US-based fund.  Main terms and conditions of the convertible debt facility are: The debt commitment is divided in tranches of maximum 20-22,5 MSEK. The convertible debt notes held by the fund can be converted to Copperstone B-shares. Further tranches, should Copperstone opt to, can be drawn once the former tranche has been converted into shares. The conversion price is defined as the lower of 1.6 SEK/share and 93% of the 15-day low volume weighted average price of Copperstone prior to conversion. The convertible debt facility is non-interest bearing, the called upon tranche of the convertible facility will instead be subject to a fee of 4.5 percent of the total nominal amount.

Subject to the signing of the final agreement the financing through the first tranche of 22.5 MSEK, together with the above mentioned credit facility, will suffice to Close the Viscaria acquisition.

"I am pleased to bring forward Fenomena AB, originating from my hometown of Haparanda, as anchor investor. The convertible debt financing will contribute to the closing as well as to necessary working capital in the future. Thanks to this, the Copperstone team spirit, Regin Corporate Finance and Sunstone's shared vision of New Copperstone, we are hereby taking a giant leap towards closing of the Viscaria acquisition, the largest underground copper mine in northern Europe in the 1980's, while at the same time limiting upfront shareholder dilution to an absolute minimum", comments Michael Mattsson, CEO of Copperstone.

Danderyd 10th January 2019

For further information, please contact Chief Executive Officer Michael Mattsson, +46 705 739 777, michael.mattsson@copperstone.se or visit the Copperstone website at www.copperstone.se

This press release contains insider information which Copperstone Resources AB (publ) is obliged to publish according to the EU market abuse regulation (MAR). This information was submitted for publication, through the above contact person's agency, 22:05 CET on 10 January 2019.

About
Copperstone is a public company trading as COPP B on NASDAQ First North (Stockholm). The Certified Adviser is Augment Partners AB, info@augment.se, +46 8 505 65 172. The Company is focused on base and precious metal exploration in the vicinity of the internationally recognized mining region of the Skellefte-field in northern Sweden. In this area Copperstone owns two exploitation concessions, namely Svartliden k no. 1 (36ha), Eva k no. 1 (34ha) and two nearby exploration permits, namely Sandberget 200 (19ha) and Sandberget 300 (19ha). The Company has also recently applied for two new exploration permits, namely Sandberget 400 (535ha) and Sandberget 500 (7641ha) to form a contiguous block with existing titles. The project is based on 273 drillholes with an approximate total of 46,350m. In addition the Company also owns the Tvistbogruvan K no. 1 (11ha) exploitation concession and the Såggården No.1 (199ha) exploration permit in the Bergslagen mining region of central Sweden. Quoted surface areas are approximate to the nearest hectare.

Reglering av utestående skuld avseende Viscaria

Copperstones styrelse har idag beslutat att reglera Bolagets kvarvarande skuld inklusive ränta om 5.2 MSEK till Sunstone Metals Ltd avseende den initiala köpeskillingen för Avalon Minerals Viscaria AB. Den initiala köpeskillingen bestod ursprungligen av 160m B-aktier och 40 MSEK i kontanter. Kvarstår gör därefter endast tilläggsköpeskilling att erläggas i samband med godkänt miljötillstånd.


Copperstone presenterar på Augment Mining Forum 2019

Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "Bolaget") deltar på Augment Mining Forum 2019 på Downtown Camper by Scandic i Stockholm den 17 oktober 2019. Vid evenemanget kommer fyra bolag presentera sina verksamheter. Därutöver kommer Kerstin Brinnen, branschjurist på Svemin, tala om branschens utmaningar och möjligheter. Bolagets VD Michael Mattsson kommer presentera Bolaget klockan 09:30.


Norrlandsfonden investerar i Copperstone

Norrlandsfonden har beviljat Copperstone Resources AB ("Copperstone" eller "Bolaget") ett 8-årigt lån mot konvertibelt skuldebrev om 2 MSEK. I enlighet med existerande låneavtal äger Norrlandsfonden rätt, men inte skyldighet, att stödja Copperstone i samband med kapitalanskaffningar.


Kammarrätten beslutar till förmån för Copperstone och Sandberget 500

Copperstone Resources AB meddelar att Kammarrätten i Sundsvall den 24 september 2019 beslutat att avslå en ansökan om prövningstillstånd avseende undersökningstillstånd Sandberget 500. Bergmästarens beviljan av Sandberget 500 i februari 2019 och Förvaltningsrättens i Luleå dom i augusti 2019 står därmed fast och beslutet kan endast överklagas till Högsta Förvaltningsrätten i Stockholm.


Positive resolution regarding Sandberget 500

The Administrative Court of Appeal in Sundsvall (Kammarrätten i Sundsvall) on September 24, 2019 decided in favour of Copperstone Resources, rejecting an appeal against Coppertone's Sandberget 500 permit. The Mining Inspector's decision of February 2019, and the Administrative Court's in Luleå verdict from August 2019 thereof, consequently stand.Riktad emission och lånekonverteringar till aktier om 13,6 MSEK

Copperstone förstärker sin finansiella position med ytterligare 13,6 MSEK genom en kombination av riktad emission och konverteringar av lån till aktier.


INTERIM QUARTERLY REPORT (Q2 19) APRIL TO JUNE 2019

Financial results for the Group for April 1 to June 30 2019:

  • Result of the period amounted to -4,722 (6,616) KSEK, including non-recurring advisory fees relating to the Viscaria acquisition. In 2018 the netting of a receivable in NIO towards shares and a convertible generated an 8.2 MSEK profit.
  • Earnings after tax per share were -0.01 (0.03) SEK
  • The cash flow during the period was -429 (-8 061) KSEK
  • The closing balance of cumulative capitalized expenditure for exploration amounted to 289,670 (49,117) KSEK, corresponding to an increase of 490%
  • The liquidity at the end of the period was 6,485 (7,765) KSEK


Copperstones företrädesemission fulltecknad; förbättrar finansiell position med 24 MSEK

Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "Bolaget") förbättrar sin finansiella position med 24 MSEK (före transaktionskostnader) I samband med den fulltecknade företrädesemissionen.


Kontrakterar Kati Oy för 8.000 meter kärnborrning på Viscaria i Kiruna

Copperstone Resources AB ("Copperstone" eller "Bolaget") har kontrakterat Kati Oy som kärnborrningsleverantör i Viscaria. Kontraktet innefattar initialt 8.000m, med avsikt att utöka till 22.000 meter över de kommande 24 månaderna.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär