VISCARIA UPDATE REGARDING FINANCING AND EXPECTED CLOSING

Copperstone Resources AB ("Copperstone" or "the Company") is pleased to announce that the Company has signed a 5-year 25 MSEK credit facility. In addition a non-binding term sheet regarding a convertible debt facility of 100 MSEK has been signed with a US-based fund. Upon the convertible debt facility becoming binding and the first tranche of 22.5 MSEK has been paid out, closing of the Viscaria acquisition is anticipated to occur shortly thereafter. In total, up to 125 MSEK will thereby be secured to finance the further development of New Copperstone including Viscaria.

Fenomena AB has agreed to a credit facility, for the Viscaria acquisition, of 25 MSEK at 5% annual interest rate to be amortized, no later than, at the earlier of First Copper from Viscaria or 10 January 2024.

Copperstone has also signed a non-binding term sheet regarding a convertible debt facility of 100 MSEK with a mid-tier US-based fund.  Main terms and conditions of the convertible debt facility are: The debt commitment is divided in tranches of maximum 20-22,5 MSEK. The convertible debt notes held by the fund can be converted to Copperstone B-shares. Further tranches, should Copperstone opt to, can be drawn once the former tranche has been converted into shares. The conversion price is defined as the lower of 1.6 SEK/share and 93% of the 15-day low volume weighted average price of Copperstone prior to conversion. The convertible debt facility is non-interest bearing, the called upon tranche of the convertible facility will instead be subject to a fee of 4.5 percent of the total nominal amount.

Subject to the signing of the final agreement the financing through the first tranche of 22.5 MSEK, together with the above mentioned credit facility, will suffice to Close the Viscaria acquisition.

"I am pleased to bring forward Fenomena AB, originating from my hometown of Haparanda, as anchor investor. The convertible debt financing will contribute to the closing as well as to necessary working capital in the future. Thanks to this, the Copperstone team spirit, Regin Corporate Finance and Sunstone's shared vision of New Copperstone, we are hereby taking a giant leap towards closing of the Viscaria acquisition, the largest underground copper mine in northern Europe in the 1980's, while at the same time limiting upfront shareholder dilution to an absolute minimum", comments Michael Mattsson, CEO of Copperstone.

Danderyd 10th January 2019

For further information, please contact Chief Executive Officer Michael Mattsson, +46 705 739 777, michael.mattsson@copperstone.se or visit the Copperstone website at www.copperstone.se

This press release contains insider information which Copperstone Resources AB (publ) is obliged to publish according to the EU market abuse regulation (MAR). This information was submitted for publication, through the above contact person's agency, 22:05 CET on 10 January 2019.

About
Copperstone is a public company trading as COPP B on NASDAQ First North (Stockholm). The Certified Adviser is Augment Partners AB, info@augment.se, +46 8 505 65 172. The Company is focused on base and precious metal exploration in the vicinity of the internationally recognized mining region of the Skellefte-field in northern Sweden. In this area Copperstone owns two exploitation concessions, namely Svartliden k no. 1 (36ha), Eva k no. 1 (34ha) and two nearby exploration permits, namely Sandberget 200 (19ha) and Sandberget 300 (19ha). The Company has also recently applied for two new exploration permits, namely Sandberget 400 (535ha) and Sandberget 500 (7641ha) to form a contiguous block with existing titles. The project is based on 273 drillholes with an approximate total of 46,350m. In addition the Company also owns the Tvistbogruvan K no. 1 (11ha) exploitation concession and the Såggården No.1 (199ha) exploration permit in the Bergslagen mining region of central Sweden. Quoted surface areas are approximate to the nearest hectare.

Norrlandsfonden investerar i Copperstone

Norrlandsfonden har beviljat Copperstone Resources AB ("Copperstone" eller "Bolaget") ett 8-årigt lån mot konvertibelt skuldebrev om 2 MSEK. I enlighet med existerande låneavtal äger Norrlandsfonden rätt, men inte skyldighet, att stödja Copperstone i samband med kapitalanskaffningar.


Rekordhöga kopparhalter vid provborrningar på Viscarias D-zon; VDD0213 påträffar 4,6m med 5,3% koppar inkl. 0,6m med 20,1% koppar

Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "Bolaget") meddelar idag resultaten från den första fasen av borrkampanjen vid Viscaria-projektet i Kiruna. Den totala borrkampanjen omfattade nästan 8 000 meter av de planerade 22 000 meters borrningar före gruvöppning, och dagens offentliggörande består av fyra hål i områdets D-zon (norr). Resultaten visar på signifikanta borrhålsskärningar av koppar i järnsten innanför såväl som utanför befintlig mineralresursgräns. Bolaget kommer nu att påbörja arbetet med att uppgradera mineralresurserna och skala upp sina projektplaner.


Copperstone rekryterar meriterad miljö- och hållbarhetschef

Copperstone Resources AB (publ) rekryterar meriterade Anders Lundkvist som miljö- och hållbarhetschef. Anders Lundkvist har närmast arbetat som senior miljökonsult åt svenska och internationella gruvbolag. Innan dess som energi och hållbarhetschef åt branschföreningen SveMin samt som miljöchef åt LKAB. Anders Lundkvist kommer närmast att ansvara för det strategiskt viktiga arbetet med att intensifiera vårt arbete med miljötillståndet, vilket behövs vara på plats innan den planerade återöppningen av Viscaria koppargruva i Kiruna kan ske.Kommuniké från årsstämman 20 maj 2020 (svensk version utan ändring; engelsk version tillagd)

Idag den 20 maj 2020 hölls årsstämma i Copperstone Resources AB (publ) ("Bolaget") i Convendums lokaler på Regeringsgatan 30 i Stockholm. I bifogat dokument framgår de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.Business Review - January to March 2020

Copperstone Resources AB ("Copperstone" or "the Company") is pleased to announce a Business Review (Q1 2020) for the Company.

Group Highlights Q1/20 period (Q1/19):

  • The capitalized investments in exploration assets increased to 311,040 (289,029) KSEK.
  • Shareholders' equity increased by 30.3% to 265,193 (203,493) KSEK.
  • Result of the period amounted to -1,674 (-1,953) KSEK.
  • Total assets at the end of the period was 333,101 (312,421) KSEK.
  • The cash flow during the period was -8,381 (5,529) KSEK.
  • The liquidity at the end of the period was 10,717 (6,914) KSEK.

Copperstone genomför två riktade emissioner och tillförs därigenom 24 miljoner kronor

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "Bolaget") beslutade den 19 maj 2020, om en riktad kontant nyemission av cirka 43 246 494 B-aktier ("Nyemissionen") samt därtill beslutat om en riktad kontant nyemission till två amerikanska investerare om 1 226 415 B-aktier respektive 660 377 B-aktier (den "Separata Emissionen") till en teckningskurs om 0,53 kronor per aktie. Genom Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 23 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader och den Separata Emissionen tillför Bolaget cirka 1 miljon kronor före emissionskostnader, vilket utgör ett totalt belopp om cirka 24 miljoner kronor.


Copperstone utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "the Company") har uppdragit åt ABG Sundal Collier att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad kontant nyemission om cirka 20 miljoner kronor på basis av ett så kallat accelererat "bookbuilding"-förfarande.


Årsredovisning för räkenskapsåret 2019 publicerad

Copperstone Resources AB meddelar att Årsredovisningen, för räkenskapsåret som avslutats den 31 december 2019, nu finns tillgänglig på www.copperstone.se, på Bolagets kontor samt bilagt detta pressmeddelande. Där återfinns även kallelse till årsstämma, vilken kommer att hållas i Stockholm den 20 maj 2020.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted