NORRLANDSFONDEN STÖDJER COPPERSTONE MED YTTERLIGARE 2,6 MSEK

Norrlandsfonden har beviljat Copperstone Resources AB ("Copperstone" eller "Bolaget") ett lån mot konvertibelt skuldebrev om 2,6 MSEK. I enlighet med existerande låneavtal äger Norrlandsfonden rätt, men inte skyldighet, att stödja Copperstone i samband med kapitalanskaffningar.

Lånet löper med Stibor 90 + 5 % från utbetalning med kvartalsvisa räntebetalningar senast från och med 1 april 2018. Norrlandsfonden äger rätt att mellan perioden 2019-06-30 fram till 2026-06-30 påkalla konvertering av hela eller delar av beloppet till 2,64 SEK/aktie, motsvarande 40% premium mot senaste kapitalanskaffningen (1,88 SEK/aktie). Vid full konvertering skulle Norrlandsfonden erhålla 984.848-Baktier.

"Att Norrlandsfonden fortsätter att ställa sin tilltro till Copperstone är ett välkomnande besked. Det ger oss betydande råg i ryggen att fortsätta på inslagen bana och vi är för närvarande inne på slutplanering inför kärnborrningskampanjen för de identifierade porfyrkopparborrmålen på området", säger Copperstones VD Chris McKnight i en kommentar.

20 december 2017

För ytterligare information, kontakta VD Chris McKnight, Copperstone, +46(0)580-88890, e-mail: info@copperstone.se eller se www.copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 december 2017 kl 08:30 CET.

Copperstones aktie (COPP B) är föremål för handel på NASDAQ First North (Stockholm) med Augment Partners AB som Certified Advisor.

Copperstone är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i närheten av Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden. Copperstoneprojektet inbegriper fyra undersökningstillstånd i Norrbotten; Sandberget 100 (8074ha), Sandberget 200 (19ha), Sandberget 300 (19ha) och Svartliden 1001 (444ha). Härutöver har Copperstone en bearbetningskoncession, Svartliden K nr. 1 (36ha) och en bearbetningskoncessionsansökan, Eva K nr. 1 (34ha) beviljad, med reservation för överklagandeperiod. Bolaget innehar även bearbetningskoncessionen Tvistbogruvan K nr. 1 (11ha) i Bergslagen. Nämnda storlekar är ungefärliga och avrundade till närmaste hektar. Samtliga undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner är ägda till 100%, direkt eller indirekt.

Detta pressmeddelande kan innehålla utsagor som riktar sig mot framtiden och som relaterar till framtida händelser och framtida prestationer och avspeglar Bolagets nuvarande förväntningar och antaganden. Denna typ av framåtblickande utsagor avspeglar Bolagets nuvarande uppfattning och baseras på antaganden gjorda på information som för närvarande är tillgänglig för Bolaget att bedöma. Läsare och investerare bör uppmärksamma att denna typ av framåtblickande utsagor varken är löften eller garantier och innebär risker och osäkerheter och kan innebära att framtida resultat skiljer sig från vad som är förväntat. Dessa framåtblickande utsagor görs per dagens datum och förutom vad som är erforderligt enligt Nasdaq First North regelverk eller av tillämplig lagstiftning åtar sig Bolaget inte att vid varje enskild tidpunkt uppdatera eller revidera dessa att avspegla nya händelser eller förändrade omständigheter. Bolaget vidhåller sig rätten att uppdatera resultat och slutsatser i takt med att tillgångarna och projekten förändras över tid, med metallpriser eller till följd av andra påverkande omständigheter.

COPPERSTONE RESOURCES AB: DRILLHOLE COS18364 RETURNS 103m WITH 0.42% COPPER MINERALISATION EAST OF GRANLIDEN HILL

Copperstone Resources AB ("Copperstone" or "the Company") is pleased to announce significant copper assay results from drillhole COS18364 in the Granliden Hill area.


INTERIM QUARTERLY REPORT (Q218) 1 APRIL 2018 TO 30 JUNE 2018

Copperstone Resources AB ("Copperstone" or "the Company") is pleased to announce the Interim Quarterly Report (Q218) for the Company. A brief summary of the report follows:


DRILLING CAMPAIGN ACCOMPLISHED AND CAUSATIVE PORPHYRY STOCK LOCATED CENTRAL TO WIDESPREAD COPPER MINERALISATION

Copperstone Resources AB ("Copperstone" or "the Company") is pleased to announce that the planned exploration drilling campaign at Granliden is complete on time and budget. A total of 10 deep NQ drill holes (7,616m) were accomplished over a period of 7.5 months, representing approximately 95% of the planned 8,000m. A second campaign of NSAMT has also been completed this summer.


UPDATE ON EVA K NO. 1 EXPLOITATION CONCESSION

Today, Copperstone Resources AB ("Copperstone") to the Swedish Government has filed follow-up information regarding an objection to award exploitation concession Eva k no. 1. In Copperstone's view, the Mining Inspector's decision to award the exploitation concession is expected to be the most likely and final outcome.


ACQUISITION OF THE VISCARIA COPPER PROJECT; SUNSTONE METALS LTD NEW MAIN OWNER

Danderyd 8TH August 2018

Copperstone Resources AB has signed a non-binding Letter Of Intent to acquire Avalon Minerals Viscaria AB from Sunstone Metals Ltd Australia. If completed, the acquisition would make Sunstone the largest shareholder of Copperstone.


DRILLHOLE COS18359 RETURNS 62m WITH 0.47% COPPER MINERALISATION AT APPROXIMATELY 500m DEPTH BELOW GRANLIDEN HILL

Copperstone Resources AB ("Copperstone" or "the Company") is pleased to announce significant copper assay results from drillhole COS18359 in the Granliden Hill area. Details of the drillhole location, azimuth, angle and length are provided in the Technical Report - Update on 2018 Drilling Campaign published on the 17th May 2018.


INCENTIVE PROGRAM FULLY SUBSCRIBED

On May 17th 2018, the Annual General Meeting of Copperstone Resources AB (below "Copperstone" or "the Company") resolved upon an incentive program for a maximum number of warrants corresponding to 2,000,000 B-shares . The program/warrants has now been fully subscribed. The warrants have three years to maturity and the exercise price is 3.13 SEK per share of Series B. The maximum dilution amounts to 0.82% of the number of shares and votes in Copperstone.


KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL)

Idag den 17 maj 2018 hölls årsstämma i Copperstone Resources AB (publ) ("Bolaget") i Bolagets lokaler på Svärdvägen 21 i Danderyd. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.


COPPERSTONE RESOURCES AB: INTERIM TECHNICAL REPORT

Copperstone Resources AB ("Copperstone" or "the Company") is pleased to present an update on the drilling programme at Granliden Hill and to provide information on the current geological interpretation relative to geophysics. Note that assay results from the fourth hole are still pending. (See attached interim technical report).


INTERIM QUARTERLY REPORT (Q118) 1 JANUARY 2018 TO 31 MARCH 2018

Copperstone Resources AB ("Copperstone" or "the Company") is pleased to announce the Interim Quarterly Report (Q118) for the Company. A brief summary of the report follows:

Financial results of the Group for the Q118 period:

  • Net revenue for the period was 0 (11) KSEK and loss before taxes amounted to -1 058 (-2 887) KSEK.
  • Earnings after tax per share were -0.004 (-0.01) SEK.
  • The cash flow during the period was -12 460 (10 828) KSEK.
  • Total assets at the end of the period was 70 494 (52 171) KSEK and a bank balance of 15 826 (13 557) KSEK.
  • The closing balance of cumulative capitalised expenditure for exploration amounted to 43 068 (28 523) KSEK.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: