NORRLANDSFONDEN STÖDJER COPPERSTONE MED YTTERLIGARE 2,6 MSEK

Norrlandsfonden har beviljat Copperstone Resources AB ("Copperstone" eller "Bolaget") ett lån mot konvertibelt skuldebrev om 2,6 MSEK. I enlighet med existerande låneavtal äger Norrlandsfonden rätt, men inte skyldighet, att stödja Copperstone i samband med kapitalanskaffningar.

Lånet löper med Stibor 90 + 5 % från utbetalning med kvartalsvisa räntebetalningar senast från och med 1 april 2018. Norrlandsfonden äger rätt att mellan perioden 2019-06-30 fram till 2026-06-30 påkalla konvertering av hela eller delar av beloppet till 2,64 SEK/aktie, motsvarande 40% premium mot senaste kapitalanskaffningen (1,88 SEK/aktie). Vid full konvertering skulle Norrlandsfonden erhålla 984.848-Baktier.

"Att Norrlandsfonden fortsätter att ställa sin tilltro till Copperstone är ett välkomnande besked. Det ger oss betydande råg i ryggen att fortsätta på inslagen bana och vi är för närvarande inne på slutplanering inför kärnborrningskampanjen för de identifierade porfyrkopparborrmålen på området", säger Copperstones VD Chris McKnight i en kommentar.

20 december 2017

För ytterligare information, kontakta VD Chris McKnight, Copperstone, +46(0)580-88890, e-mail: info@copperstone.se eller se www.copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 december 2017 kl 08:30 CET.

Copperstones aktie (COPP B) är föremål för handel på NASDAQ First North (Stockholm) med Augment Partners AB som Certified Advisor.

Copperstone är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i närheten av Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden. Copperstoneprojektet inbegriper fyra undersökningstillstånd i Norrbotten; Sandberget 100 (8074ha), Sandberget 200 (19ha), Sandberget 300 (19ha) och Svartliden 1001 (444ha). Härutöver har Copperstone en bearbetningskoncession, Svartliden K nr. 1 (36ha) och en bearbetningskoncessionsansökan, Eva K nr. 1 (34ha) beviljad, med reservation för överklagandeperiod. Bolaget innehar även bearbetningskoncessionen Tvistbogruvan K nr. 1 (11ha) i Bergslagen. Nämnda storlekar är ungefärliga och avrundade till närmaste hektar. Samtliga undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner är ägda till 100%, direkt eller indirekt.

Detta pressmeddelande kan innehålla utsagor som riktar sig mot framtiden och som relaterar till framtida händelser och framtida prestationer och avspeglar Bolagets nuvarande förväntningar och antaganden. Denna typ av framåtblickande utsagor avspeglar Bolagets nuvarande uppfattning och baseras på antaganden gjorda på information som för närvarande är tillgänglig för Bolaget att bedöma. Läsare och investerare bör uppmärksamma att denna typ av framåtblickande utsagor varken är löften eller garantier och innebär risker och osäkerheter och kan innebära att framtida resultat skiljer sig från vad som är förväntat. Dessa framåtblickande utsagor görs per dagens datum och förutom vad som är erforderligt enligt Nasdaq First North regelverk eller av tillämplig lagstiftning åtar sig Bolaget inte att vid varje enskild tidpunkt uppdatera eller revidera dessa att avspegla nya händelser eller förändrade omständigheter. Bolaget vidhåller sig rätten att uppdatera resultat och slutsatser i takt med att tillgångarna och projekten förändras över tid, med metallpriser eller till följd av andra påverkande omständigheter.

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL)

Idag den 27 november 2018 hölls extra bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ) ("Bolaget") i Hamilton Advokatbyrås lokaler på Hamngatan 27 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.


SUNSTONE SHAREHOLDERS VOTE IN FAVOUR OF THE VISCARIA TRANSACTION

Copperstone Resources AB ("Copperstone") is pleased to announce that 99,95% of the shareholder votes represented at the Sunstone Metals Ltd ("Sunstone") Extra General Meeting today were in favour of the Viscaria transaction with Copperstone.


INTERIM QUARTERLY REPORT (Q318) JULY 1st 2018 TO SEPTEMBER 30th 2018

Copperstone Resources AB ("Copperstone" or "the Company") is pleased to announce the Interim Quarterly Report (Q318) for the Company. A brief summary of the report follows:

Financial results for the Group for July 1st to September 30th 2018:

  • Result before taxes amounted to -955 (-962) KSEK.
  • Earnings after tax per share were 0.0 (-0.0) SEK.
  • The cash flow during the period was -5,428 (351) KSEK.

Financial results for the Group for Year to date as of September 30th 2018:

  • Result before taxes amounted to 4,589 (-6,026) KSEK.
  • Earnings after tax per share were 0.02 (-0.03) SEK.
  • The profit for 2018 is due to the netting of receivable in NIO for shares and a convertible. The receivable was acquired by Copperstone at a discount to nominal value in 2016, generating a profit of 8.2 MSEK at its finalization before the listing of NIO at Nasdaq First North.
  • The closing balance of cumulative capitalized expenditure for exploration amounted to 56,483 (35,694) KSEK.
  • Total assets at the end of the period was 77,387 (50,760) KSEK.
  • The cash flow during the period was -25,949 (1,606) KSEK.
  • The liquidity at the end of the period was 2,337 (4,335) KSEK.

NOTICE (IN SWEDISH) OF EXTRA GENERAL MEETING IN COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL)


NORRLANDSFONDEN TO CONVERT 1.5 MSEK INTO B-SHARES OF COPPERSTONE

Copperstone Resources AB ("Copperstone" or "the Company") announces that Stiftelsen Norrlandsfonden ("Norrlandsfonden") will convert 1.5 MSEK of the September 2015 tranche, into 6,250,000 B-shares in Copperstone at a conversion price of 0.24 SEK. The transaction will result in a strengthening of the financial net and balance sheet of Copperstone. The share capital of Copperstone will increase by 625,000 SEK to 24,860,376.10 SEK. The number of outstanding shares will increase to 248,603,761, corresponding to a dilution of 2.51% (of the total 5.92% indirect ownership in Copperstone that Norrlandsfonden currently holds).


VISCARIA COPPER PROJECT: SHARE SALE AND PURCHASE AGREEMENT SIGNED

The Board of Copperstone Resources AB ("Copperstone" or "the Company") is pleased to announce that it has entered into a Share Sale and Purchase Agreement ("SPA") with Sunstone Metals Ltd Australia ("Sunstone") regarding the acquisition of 100% of Avalon Minerals Viscaria AB ("Viscaria"), substantially in accordance with the Letter Of Intent signed and announced between the parties 8th August 2018.


AWARD EVA K NO. 1 EXPLOITATION CONCESSION CONFIRMED BY THE SWEDISH GOVERNMENT

Copperstone Resources AB ("Copperstone" or "the Company") is pleased to inform that the Swedish Government today has informed the Company about a decision to reject the objection to award the Company exploitation concession Eva k no. 1.


LARGE SCALE MINERAL RESOURCE POTENTIAL AT THE COPPERSTONE AREA

Copperstone Resources AB ("Copperstone" or "the Company") is building a model to define a large-scale copper resource at Granliden/Svartliden. The model also opens up significant blue-sky potential. An Inferred Resource is to be established by the end of October 2018.


COPPERSTONE RESOURCES AB: DRILLHOLE COS18364 RETURNS 103m WITH 0.42% COPPER MINERALISATION EAST OF GRANLIDEN HILL

Copperstone Resources AB ("Copperstone" or "the Company") is pleased to announce significant copper assay results from drillhole COS18364 in the Granliden Hill area.


INTERIM QUARTERLY REPORT (Q218) 1 APRIL 2018 TO 30 JUNE 2018

Copperstone Resources AB ("Copperstone" or "the Company") is pleased to announce the Interim Quarterly Report (Q218) for the Company. A brief summary of the report follows:


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: