NORRLANDSFONDEN STÖDJER COPPERSTONE MED YTTERLIGARE 2,6 MSEK

Norrlandsfonden har beviljat Copperstone Resources AB ("Copperstone" eller "Bolaget") ett lån mot konvertibelt skuldebrev om 2,6 MSEK. I enlighet med existerande låneavtal äger Norrlandsfonden rätt, men inte skyldighet, att stödja Copperstone i samband med kapitalanskaffningar.

Lånet löper med Stibor 90 + 5 % från utbetalning med kvartalsvisa räntebetalningar senast från och med 1 april 2018. Norrlandsfonden äger rätt att mellan perioden 2019-06-30 fram till 2026-06-30 påkalla konvertering av hela eller delar av beloppet till 2,64 SEK/aktie, motsvarande 40% premium mot senaste kapitalanskaffningen (1,88 SEK/aktie). Vid full konvertering skulle Norrlandsfonden erhålla 984.848-Baktier.

"Att Norrlandsfonden fortsätter att ställa sin tilltro till Copperstone är ett välkomnande besked. Det ger oss betydande råg i ryggen att fortsätta på inslagen bana och vi är för närvarande inne på slutplanering inför kärnborrningskampanjen för de identifierade porfyrkopparborrmålen på området", säger Copperstones VD Chris McKnight i en kommentar.

20 december 2017

För ytterligare information, kontakta VD Chris McKnight, Copperstone, +46(0)580-88890, e-mail: info@copperstone.se eller se www.copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 december 2017 kl 08:30 CET.

Copperstones aktie (COPP B) är föremål för handel på NASDAQ First North (Stockholm) med Augment Partners AB som Certified Advisor.

Copperstone är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i närheten av Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden. Copperstoneprojektet inbegriper fyra undersökningstillstånd i Norrbotten; Sandberget 100 (8074ha), Sandberget 200 (19ha), Sandberget 300 (19ha) och Svartliden 1001 (444ha). Härutöver har Copperstone en bearbetningskoncession, Svartliden K nr. 1 (36ha) och en bearbetningskoncessionsansökan, Eva K nr. 1 (34ha) beviljad, med reservation för överklagandeperiod. Bolaget innehar även bearbetningskoncessionen Tvistbogruvan K nr. 1 (11ha) i Bergslagen. Nämnda storlekar är ungefärliga och avrundade till närmaste hektar. Samtliga undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner är ägda till 100%, direkt eller indirekt.

Detta pressmeddelande kan innehålla utsagor som riktar sig mot framtiden och som relaterar till framtida händelser och framtida prestationer och avspeglar Bolagets nuvarande förväntningar och antaganden. Denna typ av framåtblickande utsagor avspeglar Bolagets nuvarande uppfattning och baseras på antaganden gjorda på information som för närvarande är tillgänglig för Bolaget att bedöma. Läsare och investerare bör uppmärksamma att denna typ av framåtblickande utsagor varken är löften eller garantier och innebär risker och osäkerheter och kan innebära att framtida resultat skiljer sig från vad som är förväntat. Dessa framåtblickande utsagor görs per dagens datum och förutom vad som är erforderligt enligt Nasdaq First North regelverk eller av tillämplig lagstiftning åtar sig Bolaget inte att vid varje enskild tidpunkt uppdatera eller revidera dessa att avspegla nya händelser eller förändrade omständigheter. Bolaget vidhåller sig rätten att uppdatera resultat och slutsatser i takt med att tillgångarna och projekten förändras över tid, med metallpriser eller till följd av andra påverkande omständigheter.

Company announcement - Updated information on Mineral Resources

Further to the MAR Release March 8, 2019, Copperstone together with its QP are pleased to publish a detailed update and clarification regarding the New Copperstone Mineral Resources.


EYES ON KIRUNA - VISCARIA SCOPING STUDY PUBLISHED

COPPERSTONE RESOURCES AB: EYES ON KIRUNA - VISCARIA SCOPING STUDY PUBLISHED

Following the closing of the Viscaria acquisition, Copperstone has initiated the networking with the local community, land and stake holders. The Board has established an indicative plan for near-term and mid-term development, to be addressed with local interests prior to and during work permit applications. On a corporate level, designed core drillings program for Viscaria and the Copperstone project are currently being developed. Scoping Study 2016 is attached.


ACQUISITION OF VISCARIA COMPLETED - SUNSTONE METALS LARGEST OWNER

Copperstone Resources AB's ("Copperstone") acquisition of Avalon Minerals Viscaria AB ("Viscaria") was completed today. Viscaria is from now on a wholly-owned subsidiary of Copperstone. Copperstone's copper mineral resources increases by 480%. Copperstone plans to apply for work permits at the County Administration Board, recruit a technical team and plan core drillings at the Viscaria site outside Kiruna alongside with increased environmental base line studies.


CLOSING OF VISCARIA EXPECTED TO TAKE PLACE MARCH 8, 2019

Copperstone Resources AB ("Copperstone") is pleased to announce that the Closing of the Viscaria acquisition is likely to occur late afternoon March 8, 2019.


UPDATE ON PERMITS

Copperstone has been informed that an appeal against Sandberget 500 exploration permit has been filed at the Mining Inspectorate on March 1, 2019. If the appeal is considered legitimate, the case will be handed over to the Administrative Court (Sw: Förvaltningsdomstolen) which will decide on the appeal. All permits regarding the Copperstone project are valid up and until 2022.


VISCARIA ACQUISITION WILL CLOSE AS FINANCING CONCLUDED

Copperstone has signed an agreement with Yorkville Advisors Global, LP ("Yorkville") for financing of up to 100 MSEK through a convertible debt facility. The Viscaria transaction will be closed with the first tranche of the convertible debt facility of 22.5 MSEK after an amendment to the Share Sale and Purchase Agreement (the "SPA") with Sunstone Metals. The transaction will result in a five-fold increase in copper resources and will make Sunstone the largest shareholder of New Copperstone.


INTERIM QUARTERLY REPORT (Q418) OCTOBER 1st 2018 TO DECEMBER 31st 2018

INTERIM QUARTERLY REPORT (Q418) OCTOBER 1st 2018 TO DECEMBER 31st 2018

Financial results for the Group for October 1st to December 31st 2018:

 • Result of the period amounted to -5,048 (-1,958) KSEK.
 • Earnings after tax per share were -0.02 (-0.01) SEK.
 • The cash flow during the period was -952 (23,951) KSEK.
 • The shares in NIO have been revalued at market price resulting in a write-off of 3.9 MSEK

Financial results for the Group for Year to date as of December 31st 2018:

 • Result of the period amounted to -459 (-7,984) KSEK.
 • Result of the period per share was 0.00 (-0.04) SEK.
 • The difference 2018 to 2017 is mainly due to the netting of a receivable in NIO for shares and a convertible. The receivable was acquired by Copperstone at a discount to nominal value in 2016, generating a profit of 8.2 MSEK at its finalization before the listing of NIO at Nasdaq First North.
 • The shares in NIO have been revalued at market price resulting in a write-off of 3.9 MSEK
 • The closing balance of cumulative capitalized expenditure for exploration amounted to 59,212 (39,151) KSEK.
 • Total assets at the end of the period was 74,681 (78,642) KSEK.
 • The cash flow during the period was -26,901 (25,557) KSEK.
 • The liquidity at the end of the period was 1,385 (28,286) KSEK.

STRENGTHENING OF THE PERMISSION PORTFOLIO

Copperstone today was awarded additional exploration permits from the Mining Inspector, regarding more than 8,000 ha in Arvidsjaur municipality.


VISCARIA UPDATE REGARDING FINANCING AND EXPECTED CLOSING

Copperstone Resources AB ("Copperstone" or "the Company") is pleased to announce that the Company has signed a 5-year 25 MSEK credit facility. In addition a non-binding term sheet regarding a convertible debt facility of 100 MSEK has been signed with a US-based fund. Upon the convertible debt facility becoming binding and the first tranche of 22.5 MSEK has been paid out, closing of the Viscaria acquisition is anticipated to occur shortly thereafter. In total, up to 125 MSEK will thereby be secured to finance the further development of New Copperstone including Viscaria.


CHANGE OF MANAGEMENT

The Board of Copperstone ("Copperstone" or "the Company") announces that Michael Mattsson takes over as CEO of Copperstone, as Chris McKnight steps down. As the company is growing, Copperstone will separate the roles of CEO and Exploration Manager. Ann Zetterberg Littorin will take over as Chairman of the Board, effective immediately.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: