Kontrakterar Kati Oy för 8.000 meter kärnborrning på Viscaria i Kiruna

Copperstone Resources AB ("Copperstone" eller "Bolaget") har kontrakterat Kati Oy som kärnborrningsleverantör i Viscaria. Kontraktet innefattar initialt 8.000m, med avsikt att utöka till 22.000 meter över de kommande 24 månaderna.

Ansökan avseende arbetstillstånd från sommaren 2019 till och med december 2020 (avseende bearbetningskoncessioner 3, 4 och 7 samt undersökningstillstånd 101 och 107, inkluderande terrängfordon) är i process och har sänts ut till berörda mark- och sakägare. Till följd av sommaren kan ledtiderna för tillstånd vara något förlängda. Copperstone kommer att vara redo för mobilisering innan augusti.

Det första skedet kommer att fokusera på A-zonen med målet att förstärka resursbasen i närheten av den gamla gruvan, tillhandahålla en ökad geologisk förståelse, borrkärnor för geotekniska studier och metallurgiska tester. Det andra skedet av borrkampanjen kommer att fokusera på D-zonen, i syfte att utöka mineralresurserna väsentligt och tillhandahålla borrkärnor för metallurgiska tester, inkluderande även magnetit som skulle kunna bidra med tanke på dagens höga marknadspris och inte inkluderats i Scoping Study.

Bolaget kan även informera att det kommer att ske regelbundna möten med representanter för Laevas sameby under borrkampanjen, i syfte att förmildra effekterna på rennäringen. Vandringsleden Ädnamvaara kan tillfälligt påverkas, vilket i förhand kommer att informeras om vid ledens startpunkt. Copperstone siktar på att tillämpa såväl hållbar prospektering som gruvdrift med koppar som grön metallkälla som huvudfokus.

"Jag är tillfreds över att vi kontrakterat Kati att återigen arbeta på Viscaria. De känner väl till omgivningen och har väldigt god erfarenhet. Jag är tillfreds över de nya bekantskaperna och relationerna jag har ynnesten att få deltaga i och bygga långsiktigt åt Copperstone, i vilka vi med respekt och kunskap försöker överbrygga traditionella frågor avseende markanvändning och miljöhänsyn. Vi kan se fram emot spänning under borrkampanjen, inte minst beträffande potentialen som vi ser inom riktade borrhål på djupet av D-zonen i syfte att maximera avkastningen på ett kostnadseffektivt sätt."

Danderyd 20 juni 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta Michael Mattsson, VD, +46 705 739 777, michael.mattsson@copperstone.se, info@copperstone.se eller besök Copperstones hemsida på www.copperstone.se Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 juni 2019 kl 17:28 CET.

Om Copperstone

Copperstone Resources AB är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Tillstånd finns även avseende zink, guld, silver och bly m m. Härutöver finns intressen inom järnmalm (Viscaria och konvertibel i Nordic Iron Ore AB). Samtliga undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner är ägda till 100 %, direkt eller indirekt. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 505 65 172.


Copperstones företrädesemission fulltecknad; förbättrar finansiell position med 24 MSEK

Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "Bolaget") förbättrar sin finansiella position med 24 MSEK (före transaktionskostnader) I samband med den fulltecknade företrädesemissionen.


Kontrakterar Kati Oy för 8.000 meter kärnborrning på Viscaria i Kiruna

Copperstone Resources AB ("Copperstone" eller "Bolaget") har kontrakterat Kati Oy som kärnborrningsleverantör i Viscaria. Kontraktet innefattar initialt 8.000m, med avsikt att utöka till 22.000 meter över de kommande 24 månaderna.


Kati Oy signed to diamond drill 8,000 metres at Viscaria in Kiruna

Copperstone Resources AB ("Copperstone" or "the Company") has signed Kati Oy as the drill contractor in Viscaria. The initial contract comprises 8,000 metres, with the intention of increasing to 22,000 metres over 24 months.Divests the shareholding in NIO, receives 4.5 MSEK; retains convertibles of 7.1 MSEK

Divests the shareholding in NIO, receives 4.5 MSEK; retains convertibles of 7.1 MSEKKommuniké från årsstämma i Copperstone Resources AB (publ)

Idag den 14 maj 2019 hölls årsstämma i Copperstone Resources AB (publ) ("Bolaget") i Convendums lokaler på Regeringsgatan 48 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.


AGM presentation available


Business Review - January to March 2019

Copperstone Resources AB ("Copperstone" or "the Company") is pleased to announce a Business Review (Q1 2019) for the Company.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär