KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL)

Idag den 27 november 2018 hölls extra bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ) ("Bolaget") i Hamilton Advokatbyrås lokaler på Hamngatan 27 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Godkännande av förvärv av samtliga aktier i Avalon Minerals Viscaria AB
Bolagsstämman beslutade att godkänna förvärvet av samtliga aktier i Avalon Minerals Viscaria AB från Sunstone Metals Ltd. Som Bolaget tidigare kommunicerat är förvärvet även villkorat av att Bolaget erhåller finansiering om minst 80 000 000 kronor. Noterades att 99,99 procent av aktierna och rösterna på stämman röstade för beslutet och att 0,01 procent lade ner sin röst.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier av serie B mot betalning med apportegendom. Bemyndigandet är endast avsett för fullgörandet av erläggandet av den del av köpeskillingen avseende aktierna i Avalon Minerals Viscaria AB som består av aktier i Bolaget och gäller i tillägg till det emissionsbemyndigande som styrelsen erhöll på årsstämman 2018. Noterades att 99,99 procent av aktierna och rösterna på stämman röstade för beslutet och att 0,01 procent lade ner sin röst.

Beslut relaterade till styrelsen
Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter och genom nyval utse Malcolm Norris till styrelseledamot. Således består styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, av Michael Mattsson, Chris McKnight, Niclas Löwgren, Ann Zetterberg, Petter Tiger och Malcolm Norris.

Malcolm Norris, född 1959, har en MSc i geologi och en master i Applied Finance och är medlem av Australian Institute of Company Directors (MAICD) samt Fellow Australian Institute of Mining and Metallurgy (FAusIMM). Malcolm Norris är VD för Sunstone Metals Ltd. Malcolm Norris är även styrelseledamot i Sunstone Metals Ltd och Magmatic Resources Ltd. Malcolm Norris har 30-års erfarenhet från gruvindustrin och även omfattande erfarenhet av företagsledning, mineralprospektering samt affärsutveckling.

Bolagsstämman beslutade vidare att styrelsearvode ska utgå enligt beslut på årsstämman den 17 maj 2018, dvs. med 100 000 kronor till ordinarie ledamot och 150 000 kronor till styrelsens ordförande. Bolagsstämman beslutade även att arvodet till den nyvalda styrelseledamoten ska prorateras i förhållande till tjänstgöringsperioden under tiden från den extra bolagsstämman intill slutet av nästa årsstämma.

Danderyd den 27 november 2018

För ytterligare information, kontakta VD Chris McKnight, +46(0)580-88890, eller ordförande Michael Mattsson, +46 705 739 777; e-mail: info@copperstone.se, michael.mattsson@copperstone.se eller se www.copperstone.se Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2018 klockan 22:00 CET.

Om Copperstone

Copperstone är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar på bas- och ädelmetallprospektering i närheten av det internationellt kända Skelleftefältet. Copperstone har tre bearbetningskoncessioner, Svartliden K nr. 1 (36ha), Eva K nr. 1 (34ha), och Tvistbogruvan K nr. 1 (11ha) samt en portfölj av undersökningstillstånd i Copperstoneområdet och Bergslagen. Nämnda storlekar är ungefärliga och avrundade till närmaste hektar. Samtliga undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner är ägda till 100%, direkt eller indirekt.

STRENGTHENING OF THE PERMISSION PORTFOLIO

Copperstone today was awarded additional exploration permits from the Mining Inspector, regarding more than 8,000 ha in Arvidsjaur municipality.


VISCARIA UPDATE REGARDING FINANCING AND EXPECTED CLOSING

Copperstone Resources AB ("Copperstone" or "the Company") is pleased to announce that the Company has signed a 5-year 25 MSEK credit facility. In addition a non-binding term sheet regarding a convertible debt facility of 100 MSEK has been signed with a US-based fund. Upon the convertible debt facility becoming binding and the first tranche of 22.5 MSEK has been paid out, closing of the Viscaria acquisition is anticipated to occur shortly thereafter. In total, up to 125 MSEK will thereby be secured to finance the further development of New Copperstone including Viscaria.


CHANGE OF MANAGEMENT

The Board of Copperstone ("Copperstone" or "the Company") announces that Michael Mattsson takes over as CEO of Copperstone, as Chris McKnight steps down. As the company is growing, Copperstone will separate the roles of CEO and Exploration Manager. Ann Zetterberg Littorin will take over as Chairman of the Board, effective immediately.


COPPERSTONE CONFIRMS LARGE SCALE EXPLORATION TARGET POTENTIAL OF 150-210 MILLION TONNES AT 0.25-0.45% COPPER AT GRANLIDEN AND PROVIDES AN UPDATED MINERAL RESOURCE INVENTORY FOR THE PROPERTY

Copperstone Resources AB ("Copperstone" or "the Company") is pleased to announce that an Exploration Target potential of 150-210 million tonnes at a grade of 0.25-0.45% copper has been estimated by Micon International Co LTD (UK) ("Micon") for the Granliden area of the project. This potential is in line with recent guidance and is based on an independent analysis of exploration drilling results predominantly from the drill campaign carried out by the Company in 2018.


KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL)

Idag den 27 november 2018 hölls extra bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ) ("Bolaget") i Hamilton Advokatbyrås lokaler på Hamngatan 27 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.


SUNSTONE SHAREHOLDERS VOTE IN FAVOUR OF THE VISCARIA TRANSACTION

Copperstone Resources AB ("Copperstone") is pleased to announce that 99,95% of the shareholder votes represented at the Sunstone Metals Ltd ("Sunstone") Extra General Meeting today were in favour of the Viscaria transaction with Copperstone.


INTERIM QUARTERLY REPORT (Q318) JULY 1st 2018 TO SEPTEMBER 30th 2018

Copperstone Resources AB ("Copperstone" or "the Company") is pleased to announce the Interim Quarterly Report (Q318) for the Company. A brief summary of the report follows:

Financial results for the Group for July 1st to September 30th 2018:

  • Result before taxes amounted to -955 (-962) KSEK.
  • Earnings after tax per share were 0.0 (-0.0) SEK.
  • The cash flow during the period was -5,428 (351) KSEK.

Financial results for the Group for Year to date as of September 30th 2018:

  • Result before taxes amounted to 4,589 (-6,026) KSEK.
  • Earnings after tax per share were 0.02 (-0.03) SEK.
  • The profit for 2018 is due to the netting of receivable in NIO for shares and a convertible. The receivable was acquired by Copperstone at a discount to nominal value in 2016, generating a profit of 8.2 MSEK at its finalization before the listing of NIO at Nasdaq First North.
  • The closing balance of cumulative capitalized expenditure for exploration amounted to 56,483 (35,694) KSEK.
  • Total assets at the end of the period was 77,387 (50,760) KSEK.
  • The cash flow during the period was -25,949 (1,606) KSEK.
  • The liquidity at the end of the period was 2,337 (4,335) KSEK.

NOTICE (IN SWEDISH) OF EXTRA GENERAL MEETING IN COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL)


NORRLANDSFONDEN TO CONVERT 1.5 MSEK INTO B-SHARES OF COPPERSTONE

Copperstone Resources AB ("Copperstone" or "the Company") announces that Stiftelsen Norrlandsfonden ("Norrlandsfonden") will convert 1.5 MSEK of the September 2015 tranche, into 6,250,000 B-shares in Copperstone at a conversion price of 0.24 SEK. The transaction will result in a strengthening of the financial net and balance sheet of Copperstone. The share capital of Copperstone will increase by 625,000 SEK to 24,860,376.10 SEK. The number of outstanding shares will increase to 248,603,761, corresponding to a dilution of 2.51% (of the total 5.92% indirect ownership in Copperstone that Norrlandsfonden currently holds).


VISCARIA COPPER PROJECT: SHARE SALE AND PURCHASE AGREEMENT SIGNED

The Board of Copperstone Resources AB ("Copperstone" or "the Company") is pleased to announce that it has entered into a Share Sale and Purchase Agreement ("SPA") with Sunstone Metals Ltd Australia ("Sunstone") regarding the acquisition of 100% of Avalon Minerals Viscaria AB ("Viscaria"), substantially in accordance with the Letter Of Intent signed and announced between the parties 8th August 2018.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: