1 January 2017 to 31 December 2017 Year-end and Quarterly Report (Q417)

Copperstone Resources AB ("Copperstone" or "the Company") is pleased to announce the year-end and quarterly report (Q417) for the Company. A brief summary of the report follows:

Financial results for the period:

 • Net revenue for the period was 11 (91) KSEK and loss before taxes amounted to -7,984 (-13,618) KSEK, of which -1,958 (-8,603) KSEK is for the fourth quarter.
 • Earnings after tax per share were -0.04 (-0.12) SEK, and for the fourth quarter -0.01 (-0.05) SEK.
 • The cash flow during the period was 25,557 (778) KSEK, of which 23,951 (1,756) KSEK is for the fourth quarter.
 • Total assets at the end of the period was 78,642 (38,060) KSEK and a bank balance of 28,286 (2,729) KSEK.
 • The closing balance of cumulative capitalized expenditure for exploration amounted to 39,151 (26,677) KSEK.
 • At 31st December 2017 the Company has a strong projected cash position for all planned exploration geophysics and drilling objectives of the Company for 2018.

Significant events during the Q417 period

 • Direct Issue of 30 million SEK raised for exploration of porphyry copper mineralisation.
 • Award of the Eva K no. 1 exploitation concession and subsequent objection.
 • Technical Report filed on the geophysical surveys carried out around Granliden.
 • Norrlandsfonden support the Company with 2.6 million SEK debenture.

Significant events after the Q417 period

 • Start of deep core drilling campaign in January 2018, targeting potential porphyry copper system and related mineralisation.             

The complete year-end and Q417 report is attached.

22 February 2018

For further information, please contact Chris McKnight (CEO) at +46(0)580-88890, or info@copperstone.se or refer to Copperstone webpage: www.copperstone.se.

This press release contains insider information which Copperstone Resources AB (publ) is obliged to publish according to the EU market abuse regulation (MAR). The information was delivered by the above mentioned contact for publishing 22nd February 2018 at 0800 CET.

About
Copperstone Resources AB is a public company trading as COPP B on NASDAQ First North (Stockholm). The Certified Adviser is Augment Partners AB. The Company is focused on base and precious metal exploration in the vicinity of the internationally-recognized mining region of the Skellefte-field in northern Sweden.  The Copperstone project is situated on four contiguous exploration permits in Norrbotten County (Sandberget 100 (8074ha), Sandberget 200 (19ha), Sandberget 300 (19ha) and Svartliden 1001 (444ha). In addition the Company owns one exploitation concession within the same area, namely Svartliden K no. 1 (36ha) and an approved application for Eva k no. 1 (34ha) subject to an objection. The Company also owns the Tvistbogruvan K no. 1 (11ha) exploitation concession and the Såggården no. 1 (199ha) exploration permit in the Bergslagen mining region of central Sweden.  Quoted surface areas are approximate to the nearest hectare. All exploration permits and exploitation concessions are 100% owned, either directly or through a subsidiary.

Qualified Person
All information in this press release has been reviewed and approved for publication by the appointed independent Qualified Person Mr Thomas Lindholm (M.Sc. Mining Engineering) of Geovista AB.  Mr Lindholm is a registered Member of the Fennoscandian Review Board and has in excess of 35 years' experience in mineral exploration in Sweden and abroad and is a Qualified Person under the Nasdaq First North Stockholm rules.  Mr Lindholm consents to the inclusion of the information in the form and context in which it appears.

Forward-looking Statement
News releases, presentations and public commentary made by the Company, and its Officers, may contain certain statements and expressions of belief, expectation or opinion which are forward-looking statements, and which relate, inter alia, to interpretations of exploration results to date and the Company's proposed strategy, plans and objectives or to the expectations or intentions of the Company's Directors. Such forward-looking and interpretative statements involve known and unknown risks, uncertainties and other important factors beyond the control of the Company that could cause the actual performance or achievements of the Company to be materially different from such interpretations and forward-looking statements. Accordingly, the reader should not rely on any interpretations or forward-looking statements; and save as required by the exchange rules of NASDAQ First North (Stockholm) for listed companies or by applicable laws, the Company does not accept any obligation to disseminate any updates or revisions to such interpretations or forward-looking statements. The Company may re-interpret results to date as the status of its assets and projects changes with time expenditure, metals prices and other affecting circumstances.

Norrlandsfonden investerar i Copperstone

Norrlandsfonden har beviljat Copperstone Resources AB ("Copperstone" eller "Bolaget") ett 8-årigt lån mot konvertibelt skuldebrev om 2 MSEK. I enlighet med existerande låneavtal äger Norrlandsfonden rätt, men inte skyldighet, att stödja Copperstone i samband med kapitalanskaffningar.


Rekordhöga kopparhalter vid provborrningar på Viscarias D-zon; VDD0213 påträffar 4,6m med 5,3% koppar inkl. 0,6m med 20,1% koppar

Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "Bolaget") meddelar idag resultaten från den första fasen av borrkampanjen vid Viscaria-projektet i Kiruna. Den totala borrkampanjen omfattade nästan 8 000 meter av de planerade 22 000 meters borrningar före gruvöppning, och dagens offentliggörande består av fyra hål i områdets D-zon (norr). Resultaten visar på signifikanta borrhålsskärningar av koppar i järnsten innanför såväl som utanför befintlig mineralresursgräns. Bolaget kommer nu att påbörja arbetet med att uppgradera mineralresurserna och skala upp sina projektplaner.


Copperstone rekryterar meriterad miljö- och hållbarhetschef

Copperstone Resources AB (publ) rekryterar meriterade Anders Lundkvist som miljö- och hållbarhetschef. Anders Lundkvist har närmast arbetat som senior miljökonsult åt svenska och internationella gruvbolag. Innan dess som energi och hållbarhetschef åt branschföreningen SveMin samt som miljöchef åt LKAB. Anders Lundkvist kommer närmast att ansvara för det strategiskt viktiga arbetet med att intensifiera vårt arbete med miljötillståndet, vilket behövs vara på plats innan den planerade återöppningen av Viscaria koppargruva i Kiruna kan ske.Kommuniké från årsstämman 20 maj 2020 (svensk version utan ändring; engelsk version tillagd)

Idag den 20 maj 2020 hölls årsstämma i Copperstone Resources AB (publ) ("Bolaget") i Convendums lokaler på Regeringsgatan 30 i Stockholm. I bifogat dokument framgår de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.Business Review - January to March 2020

Copperstone Resources AB ("Copperstone" or "the Company") is pleased to announce a Business Review (Q1 2020) for the Company.

Group Highlights Q1/20 period (Q1/19):

 • The capitalized investments in exploration assets increased to 311,040 (289,029) KSEK.
 • Shareholders' equity increased by 30.3% to 265,193 (203,493) KSEK.
 • Result of the period amounted to -1,674 (-1,953) KSEK.
 • Total assets at the end of the period was 333,101 (312,421) KSEK.
 • The cash flow during the period was -8,381 (5,529) KSEK.
 • The liquidity at the end of the period was 10,717 (6,914) KSEK.

Copperstone genomför två riktade emissioner och tillförs därigenom 24 miljoner kronor

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "Bolaget") beslutade den 19 maj 2020, om en riktad kontant nyemission av cirka 43 246 494 B-aktier ("Nyemissionen") samt därtill beslutat om en riktad kontant nyemission till två amerikanska investerare om 1 226 415 B-aktier respektive 660 377 B-aktier (den "Separata Emissionen") till en teckningskurs om 0,53 kronor per aktie. Genom Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 23 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader och den Separata Emissionen tillför Bolaget cirka 1 miljon kronor före emissionskostnader, vilket utgör ett totalt belopp om cirka 24 miljoner kronor.


Copperstone utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "the Company") har uppdragit åt ABG Sundal Collier att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad kontant nyemission om cirka 20 miljoner kronor på basis av ett så kallat accelererat "bookbuilding"-förfarande.


Årsredovisning för räkenskapsåret 2019 publicerad

Copperstone Resources AB meddelar att Årsredovisningen, för räkenskapsåret som avslutats den 31 december 2019, nu finns tillgänglig på www.copperstone.se, på Bolagets kontor samt bilagt detta pressmeddelande. Där återfinns även kallelse till årsstämma, vilken kommer att hållas i Stockholm den 20 maj 2020.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted