Delårsrapport 2017-05-01 till 2017-07-31

Första kvartalet

 • Försäljningen ökade med 1 % till 1 783 Mkr (1 763), i lokala valutor var försäljningen oförändrad
 • Rörelseresultatet ökade med 33 % till 100 Mkr (75)
 • Vinst efter skatt ökade med 34 % till 77 Mkr (58)
 • Vinst per aktie ökade med 34 % till 1,22 kr (0,91)
 • Butiksbeståndet utökades med 2 butiker netto
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 93 Mkr (16)
 • Årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2016/17 publicerades i en integrerad rapport
 • Så som tidigare kommunicerats har styrelsen föreslagit årsstämman en utdelning om 6,25 kr per aktie (5,75)

Händelser efter rapportperiodens slut

 • Försäljningen i augusti ökade med 1 % till 671 Mkr (665), en ökning om 1 % i lokala valutor 
 • Butiksbeståndet utökades med 1 butik netto 
 • Lotta Lyrå tillträdde som ny vd och koncernchef den 1 augusti 2017 Räkenskapsåret 2017/18 utgörs av perioden 1 maj 2017 till 30 april 2018.

Kommentar från VD

Ett kvartal med svag tillväxt men starkt resultat

Vi stänger första kvartalet med en försäljning om 1 783 miljoner kronor, en ökning om 1 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet ökade med 33 procent till 100 Mkr.

Clas Ohlson ökar försäljningen i kvartalet med 1 procent till 1 783 miljoner kronor. Vi redovisar därmed en något svagare försäljningsutveckling där framförallt senare delen av sommaren har varit svag. Vi har under perioden haft en utmaning framförallt i trafiken till våra butiker. Vi har inte heller fått full utväxling på våra säsongsrelaterade produkter. Men vi har under kvartalet också haft en rad lyckade produktlanseringar, såsom lanseringen av vår egen kollektion av arbetskläder Workwear by Clas Ohlson och fler än 3 300 andra produktnyheter i samtliga våra kategorier Bygg, El, Multimedia, Hem och Fritid.

Idag redovisar vi också försäljningen i augusti där vi ser en utveckling motsvarande den i kvartalet. Augustiförsäljningen uppgår till 671 miljoner kronor, vilket är en ökning om 1 procent jämfört med augusti ifjol.

Fortsatt satsning på ökad relevans och tillgänglighet
Arbetet med att bli än mer relevanta i vårt erbjudande fortsätter. Vi har under sommarmånaderna fortsatt utveckla vårt serviceerbjudande med bland annat uthyrning av verktyg och installationstjänster, något vi kommer att få se än mer av framöver. Vi har också flera spännande produktlanseringar på gång, exempelvis vårt helt nya sortiment av inomhusbelysning som nyligen nådde våra kanaler.

Ett steg mot att öka tillgängligheten för våra kunder är satsningen på vårt nya lilla butiksformat. Under kvartalet invigdes Clas Ohlsons första Compact Store i Finland. Den nya butiken i Helsingfors erbjuder massor av smarta produkter och praktiska lösningar på mindre butiksyta men med ökad tillgänglighet.

Potential för nya möjligheter framgent
Detta är min första kvartalsrapport i rollen som vd och koncernchef för Clas Ohlson. Under min introduktionsperiod har jag haft förmånen att se stora delar av verksamheten och träffa många härliga kollegor. Den positiva bild av företaget som jag hade redan innan, har förstärkts ytterligare. Clas Ohlson är ett fantastiskt fint företag med massor med professionella människor som brinner för kunderna och företaget. Jag ser en god grund för utveckling och långsiktig tillväxt, och en stor potential för nya möjligheter framåt. Vi startar nu ett arbete för att utvärdera dessa möjligheter. Men först ska vi stänga vårt verksamhetsår 2016/17 i samband med vår årsstämma på distributionscentralen i Insjön på lördag.

Lotta Lyrå,
vd och koncernchef Clas Ohlson AB

Analytiker- och medieträff
Kvartalsrapporten presenteras onsdagen den 6 september klockan 08:30 i Clas Ohlsons butik på Drottninggatan 53 i Stockholm. Presentationen kan också följas via hemsidan om.clasohlson.com.

 

 

6 september 2017

För mer information, vänligen kontakta:
Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2017 klockan 07:00.

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag erbjuder företaget produkter och tjänster för vardagens praktiska små problem i sex länder via över 200 butiker och e-handel. Clas Ohlson har ett brett sortiment av prisvärda produkter inom fem produktområden: Bygg, El, Multimedia, Hem och Fritid. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm, har en omsättning om cirka 8 miljarder kronor och drygt 4 800 anställda. Besök Clas Ohlson på www.clasohlson.com.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: