Cibus Nordics valberedning årsstämma 2020

Cibus Nordic har enligt beslutet på årsstämman i april 2019 utsett valberedning som utgörs av följande personer:

 • Matti-Pekka Sävelkoski, SFC Holding
 • Olof Nyström, AP4
 • Jussi Nyrölä, Talomon Capital
 • Patrick Gylling, Styrelseordförande Cibus Nordic

I Cibus Nordic ska valberedningen utgöras av fyra medlemmar där en av medlemmarna ska vara styrelsens ordförande. Valberedningen utses baserat på de största aktieägarnas rösträtt sista handelsdagen i september 2019.

Valberedningen uppgift är att förbereda och föreslå årsstämman:

 • Val av ordförande på årsstämman
 • Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och antal styrelseledamöter
 • Ersättning till styrelsens ledamöter, ersättning för arbete i utskott samt val av revisor och ställföreträdande revisor samt arvode till revisorerna
 • Principer och struktur för valberedningens arbete

Aktieägare har möjlighet att lämna nomineringsförslag till valberedningen. Årsstämman 2020 kommer att hållas den 23 april kl. 9:30 på Cibus Nordics kontor på Kungsgatan 56 i Stockholm.

För mer information och nomineringsförslag, vänligen kontakta:

Patrik Gylling, Styrelseordförande Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

E-mail patrick.gylling@sirius.fi

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagliga varuhuskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande 139 fastigheter i Finland. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni och S-gruppen. FNCA Sweden AB, +46 (0) 8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedda till Certified Adviser.

Nerladdningsbara filer

Cibus Nordics VD och CFO presenterar resultatet för fjärde kvartalet 2019

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) bjuder in till telefonkonferens/audiocast den 27 februari kl. 9:30. Bolagets VD, Sverker Källgården och CFO, Pia-Lena Olofsson, presenterar bolagets delårsrapport på engelska.


Cibus Nordic's CEO and CFO present results for the forth quarter 2019

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) invite to teleconference and audio cast on February 27, 2020 at 9.30 CET. The company's CEO, Sverker Källgården, and CFO, Pia-Lena Olofsson, will present the interim report for the forth quarter 2019 in English.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) completes the acquisition of Tokmanni Virrat

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has today closed the acquisition of a property located in Virrat and fully let to Tokmanni. The acquisition was signed and announced in June 2019.


Kommuniké från extra bolagsstämma den 23 januari 2020 i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Vid extra bolagsstämma den 23 januari 2020 i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) fattades i huvudsak följande beslut:


Bulletin from the extraordinary general meeting on 23 January 2020 in Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

At the extraordinary general meeting held on 23 January 2020 in Cibus Nordic Real Estate AB (publ) the main resolutions passed were the following:


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) signs new acquisition

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has today signed the acquisition of a grocery store property. The property is under development and transaction is targeted to close in May 2020 upon completion.


Kallelse till extra bolagsstämma i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Aktieägarna i Cibus Nordic Real Estate AB (publ), org. nr 559135-0599 kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 23 januari 2020 klockan 09.30 i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)s lokaler på Kungsgatan 56, 111 22 Stockholm, Sverige.Cibus Nordic Real Estate AB continues to build the organisation

Cibus takes another step in building the company by hiring Lauri Tiensuu as CIO of Finland, responsible for managing the company's investment activity in Finland. Lauri joins Cibus from Finnish investment bank Advium Corporate Finance Ltd, where he has since 2012 advised clients in real estate transactions. Lauri will join the senior management group of the company and report to the CEO Sverker Källgården, taking up his position on the 7th of January 2020.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) acquires three assets in Finland

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has today concluded the acquisition of a portfolio of three daily goods properties.


Delårsrapport - Q3 2019

Juli - september 2019 (jämfört med juli - september 2018)

· Hyresintäkter uppgick till 13 154 TEUR (12 568)

· Driftnettot uppgick till 12 476 TEUR (12 052)

· Förvaltningsresultat uppgick till 7 285 TEUR (7 203)

· Periodens resultat uppgick till 5 474 TEUR (6 577) vilket motsvarar 0,2 EUR (0,2) per aktie

Januari - september 2019

· Hyresintäkter uppgick till 38 361 TEUR

· Driftnettot uppgick till 36 058 TEUR

· Förvaltningsresultat uppgick till 21 682 TEUR

· Periodens resultat uppgick till 24 634 TEUR vilket motsvarar 0,8 EUR per aktie


Interim Report - Q3 2019

July - September 2019 (compared with July - September 2018)

· Rental income amounted to EUR 13,154 thousand (12,568)

· Net operating income totalled EUR 12,476 thousand (12,052)

· Profit from property management was EUR 7,285 thousand (7,203)

· Earnings after tax amounted to EUR 5,474 thousand (6,577), corresponding to EUR 0,2 (0,2) per share

January - September 2019

· Rental income amounted to EUR 38,361 thousand

· Net operating income totalled EUR 36,058 thousand

· Profit from property management was EUR 21,682 thousand

· Earnings after tax amounted to EUR 24,634 thousand, corresponding to EUR 0,8 per share


Cibus Nordics VD och CFO presenterar resultatet för tredje kvartalet 2019

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) bjuder in till telefonkonferens/audiocast den 15 november kl. 10. Bolagets VD, Sverker Källgården och CFO, Pia-Lena Olofsson, presenterar bolagets delårsrapport på engelska.


Cibus Nordic's CEO and CFO present results for the third quarter 2019

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) invite to teleconference and audio cast on November 15, 2019 at 10.00 CET. The company's CEO, Sverker Källgården, and CFO, Pia-Lena Olofsson, will present the interim report for the third quarter 2019 in English.


Cibus Nordics valberedning årsstämma 2020

Cibus Nordic har enligt beslutet på årsstämman i april 2019 utsett valberedning som utgörs av följande personer:

 • Matti-Pekka Sävelkoski, SFC Holding
 • Olof Nyström, AP4
 • Jussi Nyrölä, Talomon Capital
 • Patrick Gylling, Styrelseordförande Cibus Nordic

Cibus Nordic's nomination committee AGM 2020

Cibus Nordic has following the decision on the general meeting in April 2019 appointed the following individuals to the nomination committee:

 • Matti-Pekka Sävelkoski, SFC Holding
 • Olof Nyström, AP4
 • Jussi Nyrölä, Talomon Capital
 • Patrick Gylling, Chairman of the Board of Cibus Nordic

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär