Cibus Nordic Real Estate AB (publ) Delårsrapport Q1 1 januari 2019 - 31 mars 2019

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") publicerar delårsrapport Q1 för perioden 1 januari 2019 till 31 mars 2019.

"Som ny vd för Cibus Nordic Real Estate är det med glädje jag presenterar årets första rapport. Vi har en stabil tillväxt och resultatet ligger helt i paritet med vår målsättning som är att vara ett högavkastande bolag för aktieägarna. Genom ett starkt kassaflöde möjliggör vi vår utdelningstillväxt. Vi har under bolagets första tolv månader som noterat bolag visat att affärsidén håller och att vi levererar enligt de löften vi gett. Vi är väldigt trygga i vår affärsidé och avviker inte från den." Kommentar från Sverker Källgården, vd.

  • Marknadsvärde fastigheterna: 821 MEUR
  • Driftnetto, aktuell intjäningsförmåga (31 mar): 47,8 MEUR
  • Driftnetto, aktuell intjäningsförmåga (Est. 30 jun): 49,3 MEUR (+10 % sedan notering)
  • Soliditet: 39 %
  • Belåningsgrad seniorskuld: 43 %
  • Belåningsgrad nettoskuld: 57 %
  • Räntetäckningsgrad: 3,6 ggr
  • Justerat EPRA NAV per aktie*: 11,2 EUR
  • Utdelning per aktie första kvartalet: 0,2 EUR

*Ingen justering har gjorts detta kvartal

Delårsrapporten i sin helhet bifogas och finns publiceras på Cibus hemsida.

Stockholm 15 Maj 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sverker Källgården, vd
sverker.kallgarden@cibusnordic.com 
0761-444 888

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Cibus Nordic Real Estate AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2019 kl 09:30 CEST.

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta högkvalitativa fastigheter i Norden med ankarhyresgäster verksamma inom dagligvaruhandel. Bolaget äger för närvarande 138 fastigheter i Finland. Primärhyresgästerna är Kesko, Tokmanni och S-Group. FNCA Sweden AB, 08- 528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser. För mer information, besök www.cibusnordic.com

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) Delårsrapport Q1 1 januari 2019 - 31 mars 2019

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") publicerar delårsrapport Q1 för perioden 1 januari 2019 till 31 mars 2019.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) Interim report 1 January 2019 - 31 March 2019

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") releases the interim report for the period of 1 January 2019 through 31 March 2019.


Cibus recruits Pia-Lena Olofsson as CFO

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") continues to build its own organization with the recruitment of a CFO.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) sells a daily-goods store to the tenant

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has today sold an asset located in Kuopio, Finland to the tenant. The price exceeded significantly the valuation of the asset, but since the asset was small the effect on the Company metrics is also small.


Kommuniké från årsstämma den 11 april 2019 i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Vid årsstämma den 11 april 2019 i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) fattades i huvudsak följande beslut:


Annual general meeting on 11 April 2019 in Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

At the annual general meeting held on 11 April 2019 in Cibus Nordic Real Estate AB (publ) the main resolutions passed were the following:


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) publishes bond prospectus and applies for listing of its bonds on Nasdaq Stockholm

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) (the "Company" or "Cibus") has issued a senior unsecured bond loan of EUR 135,000,000 on 5 March 2018 on the Swedish bond market. The bonds carry a floating interest rate of EURIBOR 3m + 4.50 per cent. per annum and matures 26 May 2021.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) continues to grow its portfolio through acquisitions

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has today signed the acquisition of a portfolio of five assets in Finland. The acquisition is financed with the credit facility included in the refinancing announced on 15 February 2019.Kallelse till årsstämma i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Komplettering avseende uppgift om Certified Adviser och kontaktuppgifter


Notice to annual general meeting in Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Complementary information regarding the company's Certified adviser and contact information


Kallelse till årsstämma i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Aktieägarna i Cibus Nordic Real Estate AB (publ), org. nr 559135-0599 kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 april 2019 klockan 09.30 i Pareto Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.


Notice to annual general meeting in Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

The shareholders of Cibus Nordic Real Estate AB (publ), reg. no 559135-0599, are hereby invited to the annual general meeting, to be held on Thursday 11 April 2019 at 09:30 a.m. at the premises of Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, 9th floor in Stockholm, Sweden.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) continues to grow its portfolio through acquisitions

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has signed the acquisition of a single asset located in Siilinjärvi, a suburb of Kuopio in Finland. The acquisition is financed with the facility included in the refinancing announced on 15 February 2019.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär