Cibus Nordic Real Estate AB (publ) bokslutskommuniké 1 juli 2018 - 31 december 2018

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") offentliggör bokslutskommunikén för perioden 1 juli 2018 till 31 december 2018.

CIBUS FASTSTÄLLER UTDELNINGSPOLICY MED KVARTALSVIS ÖKANDE UTDELNING

"Bolaget har nu preciserat sin utdelningspolicy. Cibus har lyckats väl med strategin att växa genom förvärv. Då vi ser fortsatta möjligheter till tillväxt har vi beslutat att bolaget skall ha kvartalsvis ökande utdelningar. Med nuvarande portfölj, affärsplan och tillväxt är en rimlig målsättning en årlig ökning om 5 % under en överskådlig framtid," kommenterar Patrick Gylling, styrelseordförande.

Han fortsätter: "Vi är väldigt glada över att kunna välkomna Sverker Källgården till Cibus. Sverker kommer närmast från ByggPartner, ett bolag som han under sin tid där var med om att göra börsfähigt. Efter introduktionen på Nasdaq First North gjordes bolaget på ett framgångsrikt sätt känt för en bred skara investerare. Sverker tillträder den i mars 2019."

  • Fastigheternas marknadsvärde: 816 miljoner euro
  • Driftnetto, aktuell intjäningsförmåga (31 dec): 47,8 miljoner euro
  • Soliditet: 38,8 %
  • Belåningsgrad seniorskuld: 43,4 %
  • Belåningsgrad nettoskuld: 58,4 %
  • Räntetäckningsgrad: 3,4 x
  • Justerat EPRA NAV/aktie: 11,1 euro
  • Föreslagen utdelning per aktie per år: 0,84 euro

Bokslutskommunikén publiceras på Cibus hemsida den 27 februari 2019. Årsredovisningen kommer att publiceras den 7 mars 2019.

Stockholm den 27 februari 2019

För ytterligare information kontakta:
Ingeborg Magnusson, IR-kontakt Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ir@cibusnordic.com

Denna information är information som Cibus Nordic Real Estate AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, via byrån för kontaktpersonen nedan, klockan 09:50 CET den 27 februari 2019.

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta högkvalitativa fastigheter i Norden med välrenommerade dagligvaruhandels- och lågprishandelskedjor som ankarhyresgäster. Bolaget äger för närvarande 132 fastigheter i Finland. Huvudhyresgästerna är Kesko (58 % av fastigheterna), Tokmanni (28 %) och S-gruppen (8 %). Ytterligare 6 % av fastigheterna är uthyrda till andra dagligvaruoperatörer som Lidl. FNCA Sweden AB, +46 (0) 8-528 00 399 info@fnca.se, är utnämnd till certifierad rådgivare.

SFC Holding S.À R.L. has sold shares in Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

SFC Holding S.á r.l. ("SFC"), a company owned by Sirius Fund I Grocery SCSp and Sirius Fund II SCSp, has sold a significant part of its shares in Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") in an accelerated book-building process, reducing its ownership share by three quarters to approx. 10.3%.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) Delårsrapport Q1 1 januari 2019 - 31 mars 2019

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") publicerar delårsrapport Q1 för perioden 1 januari 2019 till 31 mars 2019.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) Interim report 1 January 2019 - 31 March 2019

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") releases the interim report for the period of 1 January 2019 through 31 March 2019.


Cibus recruits Pia-Lena Olofsson as CFO

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") continues to build its own organization with the recruitment of a CFO.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) sells a daily-goods store to the tenant

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has today sold an asset located in Kuopio, Finland to the tenant. The price exceeded significantly the valuation of the asset, but since the asset was small the effect on the Company metrics is also small.


Kommuniké från årsstämma den 11 april 2019 i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Vid årsstämma den 11 april 2019 i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) fattades i huvudsak följande beslut:


Annual general meeting on 11 April 2019 in Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

At the annual general meeting held on 11 April 2019 in Cibus Nordic Real Estate AB (publ) the main resolutions passed were the following:


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) publishes bond prospectus and applies for listing of its bonds on Nasdaq Stockholm

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) (the "Company" or "Cibus") has issued a senior unsecured bond loan of EUR 135,000,000 on 5 March 2018 on the Swedish bond market. The bonds carry a floating interest rate of EURIBOR 3m + 4.50 per cent. per annum and matures 26 May 2021.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) continues to grow its portfolio through acquisitions

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has today signed the acquisition of a portfolio of five assets in Finland. The acquisition is financed with the credit facility included in the refinancing announced on 15 February 2019.Kallelse till årsstämma i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Komplettering avseende uppgift om Certified Adviser och kontaktuppgifter


Notice to annual general meeting in Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Complementary information regarding the company's Certified adviser and contact information


Kallelse till årsstämma i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Aktieägarna i Cibus Nordic Real Estate AB (publ), org. nr 559135-0599 kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 april 2019 klockan 09.30 i Pareto Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.


Notice to annual general meeting in Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

The shareholders of Cibus Nordic Real Estate AB (publ), reg. no 559135-0599, are hereby invited to the annual general meeting, to be held on Thursday 11 April 2019 at 09:30 a.m. at the premises of Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, 9th floor in Stockholm, Sweden.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär