Chordate utser Anders Weilandt som tillförordnad VD

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har utsett Anders Weilandt till tillförordnad VD för Bolaget från 1 juli 2017. Han ersätter Fredrik Henckel som idag meddelat att han önskar avgå av personliga skäl. Anders Weilandt har som styrelseledamot varit nära involverad i Bolagets utveckling de senaste åren och har mångårig erfarenhet inom medicinteknik, bland annat som koncernchef för börsnoterade Stille. Fredrik Henckel kommer att fortsatta att arbeta deltid för Bolaget i rollen som CFO.

"Fredrik Henckel har framgångsrikt lett Chordate sedan februari 2014 som idag har en certifierad produkt, ett flertal strategiskt viktiga distributionsavtal och vars aktie sedan mars 2017 handlas på NGM Nordic MTF. Sammantaget har detta tagit Chordate till en position där vi idag kan fokusera på att stärka vår marknadsposition och öka försäljningen. När han nu valt att avgå är det en styrka för Bolaget att Anders Weilandt med kort varsel och med sin mångåriga erfarenhet kan ta över som tf VD och fortsätta utveckla Bolaget med oförminskad takt. Samtidigt påbörjar vi rekryteringsprocessen av en ordinarie VD", säger Henrik Rammer, styrelseordförande i Chordate.

Kista, den 9 juni 2017

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Rammer, styrelseordförande
Telefon: 070-277 23 04
E-post: henrikrammer@gmail.com

Information:
Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni 2017 kl. 08:30 CET.

TILL REDAKTÖRERNA
Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer vid: www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är Bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Västra Hamnen inleder analysbevakning av Chordate

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") har ingått avtal med Västra Hamnen Corporate Finance AB ("Västra Hamnen") om så kallad uppdragsanalys. Analysen innefattar en oberoende genomgång av bolaget, dess produkter, marknader och konkurrenter samt ett finansiellt scenario som utgör underlag för en samlad bedömning av motiverat börsvärde för bolaget.
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i CHORDATE MEDICAL HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ), 556962-6319, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2020, klockan 16.00 på bolagets kontor i Regus kontorshotell, Kistagången 20B, Kista.


Paus i studieaktiviteter medför lägre kostnader för Chordate Medical

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") meddelade tidigare idag att båda studierna för kronisk migrän och kronisk rinit sätts på paus, som följd av Covid-19. Som en konsekvens av detta minskar kapitalförbrukningen i motsvarande grad.


Chordates studieaktiviteter tar tillfällig paus på grund av Covid-19

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") meddelar att båda studierna för kronisk migrän och kronisk rinit sätts på paus, som följd av Covid-19.


Chordate Medicals bokslutskommuniké 2019

Sammanfattning av kvartalet oktober-december 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 311 200 SEK (221 197)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -2 702 833 SEK (-2 998 866)
  • Resultat efter finansiella poster var -6 099 639 SEK (-6 906 816)
  • Resultat efter skatt var -6 099 639 SEK (-6 906 816)
  • Resultat per aktie var -0,17 SEK (-0,46)

Sammanfattning av perioden januari-december 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 163 727 SEK (945 114)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -17 942 171 SEK (-19 277 931)
  • Resultat efter finansiella poster var -24 889 162 SEK (-26 685 528)
  • Resultat efter skatt var -24 889 162 SEK (-26 685 528)
  • Resultat per aktie var -0,98 SEK (-2,98)Chordate slutför fulltecknad riktad nyemission - tillförs cirka 7,4 MSEK före emissionskostnader

Chordate Medical Holding AB (Publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet styrelsen erhöll på årsstämman den 9 maj 2019, slutfört en riktad nyemission till befintliga samt nya aktieägare. Motivet till den riktade nyemission är att bredda basen av större aktieägare samtidigt som Chordate är i likviditetsbehov för att kunna fullfölja bolagets expansionsstrategi, mot främst migränbehandling.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär