Cell Impact recruits COO

Cell Impact AB (publ) has recruited Tord Lätt to the company's management team in the role of COO (Chief Operating Officer). Tord is 53 years old and has a solid operational background with a primary focus on setting up and improving efficiency in industrial manufacturing. He will take up the position in December and will be responsible for developing and managing Cell Impact's operations.

For the last six months, Tord has been working as a consultant at Cell Impact with the task of, among other things, supporting the development of the next generation production line. He has previously held various leadership and production roles in producing companies. For the past three years he has been a consultant in lean and corporate development, and before that, he was CEO of the manufacturing company Spicer Nordiska Kardan.

- I am glad to be able to recruit a person with such sharp production skills as Tord, says Pär Teike, CEO of Cell Impact. The timing is right as we now increase production and build up our operational organization. With his experience of high-volume production to demanding customers in the automotive industry, Tord is a welcome new addition to lead and develop Cell Impacts production.

For more information, please contact:

Mr. Pär Teike, CEO, +46 73-024 06 84 or paer.teike@cellimpact.com.

About Cell Impact

Cell Impact AB (publ) is a global supplier of advanced flow plates to fuel cell manufacturers. The company has developed and patented a unique method of adiabatic high-speed velocity pressing that enables flow plates with more advanced designs, which in turn creates more cost- and energy-efficient fuel cells when compared to conventional pressing methods. The Cell Impact share is listed on Nasdaq First North Growth Market and FNCA Sweden AB is the company's Certified Advisor (CA). Contact info: +46 8-528 00 399 or info@fnca.se.

Nerladdningsbara filer

Cell Impact delårsrapport oktober-december 2019

Finansiell sammanfattning fjärde kvartalet


Cell Impact uppdaterar om preliminär omsättning för 2019

Cell Impact AB (publ) meddelar att den preliminära försäljningen för räkenskapsåret 2019 blev 11,9 MSEK.


NKC Japan lägger beställning på 2,6 MSEK

Nakanishi Metal Works Co. Ltd (NKC) lägger ytterligare en order på 2,6 MSEK för att komplettera de tidigare annonserade produktionstesterna av Cell Impacts produktionsteknik vid produktion i höga volymer (se pressmeddelande 2020-01-17).


Cell Impact och NKC Japan initierar produktionstester med order på 1,8 MSEK

Cell Impact AB (publ) och Nakanishi Metal Works Co. Ltd (NKC) initierar ett antal produktionstester för att validera uthålligheten i Cell Impacts produktionsteknik vid produktion i höga volymer.


Cell Impact deltar i handelsdelegation till Sydkorea

Cell Impact AB (publ) besöker, tillsammans med 60 svenska exportföretag, Sydkorea den 17-19 december. Delegationen omfattar företagsledare från svensk industri och arrangeras av Business Sweden. Med på resan är också Sveriges statsminister, Stefan Löfven, och SEB-bankens ordförande, Marcus Wallenberg.


Cell Impact flyttar till ny större produktionsanläggning

Cell Impact AB (publ) kommer under andra kvartalet 2020 påbörja en flytt till en större fabrikslokal i Karlskoga. Fabriken, som ligger nära de nuvarande lokalerna, gör det möjligt att bygga en väsentligt större produktionskapacitet för att öka leveransvolymerna i linje med en växande orderbok och framtida efterfrågan.


Cell Impact is moving to a new larger production facility

During the second quarter of 2020, Cell Impact AB (publ) will begin a move to larger factory premises in Karlskoga. The new location, which is close to the current premises, makes it possible to build a significantly larger production capacity to increase delivery volumes in line with a growing order book and future demand.


Cell Impact rekryterar COO

Cell Impact AB (publ) har rekryterat Tord Lätt till företagets ledningsgrupp i rollen som COO (Chief Operating Officer). Tord är 53 år och har en solid operativ bakgrund med ett stort inslag av uppbyggnad och effektivisering av industriell produktion. Han tillträder befattningen under december månad och kommer att ansvara för att utveckla och leda Cell Impacts operativa verksamhet.


Cell Impact recruits COO

Cell Impact AB (publ) has recruited Tord Lätt to the company's management team in the role of COO (Chief Operating Officer). Tord is 53 years old and has a solid operational background with a primary focus on setting up and improving efficiency in industrial manufacturing. He will take up the position in December and will be responsible for developing and managing Cell Impact's operations.


Cell Impact delårsrapport juli-september 2019

Finansiell sammanfattning tredje kvartalet

  • Intäkterna för kvartalet uppgick till 3,5 mkr (2,4).
  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -9,0 mkr (-11,7).
  • Koncernens resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -9,0 mkr (-11,7).
  • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,20 kr (-0,65).
  • Eget kapital uppgick på bokslutsdagen till 62,2 mkr (31,6) eller 1,37 kronor per aktie (1,49).
  • Soliditeten på balansdagen uppgick till 85 procent (80).
  • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8,1 mkr (-10,9).
  • På bokslutsdagen uppgick koncernens likvida medel till 32,1 mkr (12,4).

Cell Impact får ny order från japanska NKC

Cell Impact AB (publ) får en order från Nakanishi Metal Works Co. Ltd (NKC) värd MSEK 2,7 för verktyg och en mindre serie flödesplattor. 


Cell Impact får genombrottsorder för serieproduktion av flödesplattor

Cell Impact AB (publ) har fått en order avseende serieproduktion och leverans av flödesplattor med start i sista kvartalet 2019 till en befintlig kund på den nordamerikanska marknaden. Det totala ordervärdet under startåret 2019 och halva 2020 uppgår till MSEK 10,4.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär