Cell Impact förstärker ledning och aktivitet i Europa

Användandet av bränsleceller intensifieras i Europa och därför har Cell Impact AB (publ) beslutat att öka närvaron på denna marknad. Bolaget har därför rekryterat Achim Zeiss som Area Manager Europe till Cell Impacts ledningsgrupp från den 8 januari 2018.

Achim kommer att ansvara för Cell Impacts försäljning av kunnande och produktion av flödesplattor till den europeiska marknaden med stort fokus på Tyskland. Genom sitt välutvecklade nätverk och byggande av partnerrelationer kommer Achim att ansvara för affärsutvecklingen i Europa, men även bidra till vidareutvecklingen av Cell Impacts unika produktionsmetod för avancerade flödesplattor.

- Jag ser fram emot att få vara del av den spännande utveckling vi nu ser för bränslecellsteknik inom en rad områden. Med effektivare teknologi och lägre produktionskostnader ser jag ett ökat intresse för bränsleceller inom en rad applikationsområden, t ex materialhantering, bussar, tåg, lastbilar men även inom bilindustrin. För mig personligen känns det också oerhört positivt att få vara med och vidareutveckla denna typ av miljövänlig energikälla för framtida generationer, säger Achim Zeiss.

- Med sin tekniska kompetens, och över 30 års erfarenhet av försäljning till den tyska bilindustrin, är Achim ett mycket uppskattat tillskott till Cell Impacts ledning och med hans stöd ser jag möjligheten att öka tempot i att leverera både produkter och produktionskunnande för den nya generationen av mycket effektiva bränsleceller, säger Pär Teike, VD.

För mera information kontakta:
Pär Teike, VD, +46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com.

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser (CA).

Cell Impact informerar om omvandling av BTA till aktier

Cell Impact AB (publ) har genomfört en nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare samt en riktad emission som beslutades av styrelsen den 26 januari 2018, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2017. 


Kommuniké från Cell Impacts årsstämma 2018

Cell Impact AB (publ) höll under torsdagen den 12 april 2018 årsstämma för verksamhetsåret 2017 varvid följande huvudsakliga beslut fattades. 


Utfall i nyemissioner tillför Cell Impact 41 MSEK

Styrelsen för Cell Impact AB (publ) ("Cell Impact" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare samt i den riktade emission som beslutades av styrelsen den 26 januari 2018, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2017.


Cell Impact kallar till årsstämma

Aktieägarna i Cell Impact AB (publ), org. nr. 556576-6655, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 april 2018 klockan 14.00 i Erik Penser Banks lokaler på Apelbergsgatan 27 i Stockholm.


VD och ledande befattningshavare tecknar aktier i Cell Impacts pågående nyemission

Cell Impacts verkställande direktör Pär Teike och business controller Mats Svanberg tecknar aktier i den pågående företrädesemissionen genom teckningsrätter överlåtna från större ägare. Pär Teike tecknar aktier motsvarande ett värde om 500 000 kronor och Mats Svanberg tecknar aktier till ett värde om 105 000 kronor.Cell Impact får kinesisk beställning på egenutvecklad flödesplatta

Cell Impact AB (publ) har fått en beställning värd cirka 80.000 kronor till Kunshan  Innovation Institute of Nanjing University. Ordern omfattar flödesplattor till vätgasdrivna bränsleceller och är en provorder inom ramen för deras utvecklingsprogram.


Cell Impact offentliggör prospekt i samband med företrädesemission

Cell Impact AB (publ) offentliggör prospekt för beslutad företrädesemission och bjuder in till investerarträffar.


Cell Impact får beställning på utvecklingsprojekt av flödesplattor

Cell Impact AB (publ) har blivit utvald som utvecklingspartner till ett ledande nordamerikanskt utvecklings- och tillverkningsföretag av bränsleceller. Projektets inledande fas värderas till 850 000 SEK och planeras vara färdigställd under andra kvartalet 2018.


Cell Impact delårsrapport, januari-december 2017

Finansiell sammanfattning

  • Intäkterna för kvartalet uppgick till 0,05 mkr (0,5).
  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -7,6 mkr (-2,8).
  • Koncernens resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -7,7 mkr (-2,9).
  • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,56 kr (-0,30).
  • Eget kapital uppgick på bokslutsdagen till 23,1 mkr (41,4) eller 1,68 kronor per aktie (3,01). Soliditeten på balansdagen uppgick till 78 % procent (79).
  • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5,9 mkr (-2,5).
  • På bokslutsdagen uppgick koncernens likvida medel till 9,8 mkr (41,9). 

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: