Cell Impact förstärker ledning och aktivitet i Europa

Användandet av bränsleceller intensifieras i Europa och därför har Cell Impact AB (publ) beslutat att öka närvaron på denna marknad. Bolaget har därför rekryterat Achim Zeiss som Area Manager Europe till Cell Impacts ledningsgrupp från den 8 januari 2018.

Achim kommer att ansvara för Cell Impacts försäljning av kunnande och produktion av flödesplattor till den europeiska marknaden med stort fokus på Tyskland. Genom sitt välutvecklade nätverk och byggande av partnerrelationer kommer Achim att ansvara för affärsutvecklingen i Europa, men även bidra till vidareutvecklingen av Cell Impacts unika produktionsmetod för avancerade flödesplattor.

- Jag ser fram emot att få vara del av den spännande utveckling vi nu ser för bränslecellsteknik inom en rad områden. Med effektivare teknologi och lägre produktionskostnader ser jag ett ökat intresse för bränsleceller inom en rad applikationsområden, t ex materialhantering, bussar, tåg, lastbilar men även inom bilindustrin. För mig personligen känns det också oerhört positivt att få vara med och vidareutveckla denna typ av miljövänlig energikälla för framtida generationer, säger Achim Zeiss.

- Med sin tekniska kompetens, och över 30 års erfarenhet av försäljning till den tyska bilindustrin, är Achim ett mycket uppskattat tillskott till Cell Impacts ledning och med hans stöd ser jag möjligheten att öka tempot i att leverera både produkter och produktionskunnande för den nya generationen av mycket effektiva bränsleceller, säger Pär Teike, VD.

För mera information kontakta:
Pär Teike, VD, +46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com.

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser (CA).

Cell Impact förstärker ledning och aktivitet i Europa

Användandet av bränsleceller intensifieras i Europa och därför har Cell Impact AB (publ) beslutat att öka närvaron på denna marknad. Bolaget har därför rekryterat Achim Zeiss som Area Manager Europe till Cell Impacts ledningsgrupp från den 8 januari 2018.


Cell Impact strengthens management and boosts activity in Europe

The use of fuels cells is intensifying in Euorpe and Cell Impact AB (publ) has decided to expand its presence in this market. The company has therefore recruited Mr. Achim Zeiss to Cell Impact's management team as Area Manager Europe, effective January 8, 2018.


Cell Impact får beställning på egendesignade flödesplattor

Cell Impact AB (publ) har fått en beställning värd SEK 200 000 på produktion och leverans av Cell Impacts egendesignade bipolära flödesplattor till det kinesiska forskningsbolaget State Power Investment Corporation Hydrogen Energy Development Co. Ltd (SPICHE). Leverans är planerad till andra kvartalet 2018.


Reservering av kundförluster avseende projekt med Suzhou China Hydrogen

Cell Impact (publ) kommunicerade den 27 april 2017 att förseningar uppstått med Suzhou China Hydrogen avseende ett avtal om strategiskt samarbete. Ett första steg i detta samarbete avsåg tillverkning av prototypplattor samt försäljning av en produktionslinje. Anledningen till förseningen var att Suzhou China Hydrogen inte erhållit investeringsfinansiering för köp av produktionslinjen som planerat.


Cell Impact får order på utveckling av flödesplattor

Cell Impact AB (publ) har fått en beställning värd SEK 800 000 på utveckling och produktion av bipolära flödesplattor till en tillverkare med en ledande marknadsposition. Leverans är planerad till första kvartalet 2018.


Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017

Finansiell sammanfattning tredje kvartalet 2017

 • Intäkterna för kvartalet uppgick till 0,2 mkr (0,2).
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -4,7 mkr (-1,8).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -4,8 mkr (-1,8).
 • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,35 kr (-0,20).
 • Eget kapital uppgick på bokslutsdagen till 30,7 mkr (1,4) eller 2,23 kronor per aktie (0,15). Soliditeten på balansdagen uppgick till 79 % procent (11).
 • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4,2 mkr (-1,8).
 • På bokslutsdagen uppgick koncernens likvida medel till 17,0 mkr (4,9).

Cell Impact informerar om VD-byte och från mässan i Beijing

Som tidigare kommunicerats den 10 mars i år kommer Pär Teike att senast i september tillträda som ny VD för Cell Impact. Hans första arbetsdag blir den 11 september. Pär kommer närmast från en befattning som VD för Elos Medtechs kinesiska dotterbolag Elos Medtech Tianjin Co, Ltd, och flyttar nu hem till Sverige. Nuvarande VD Mats Wallin kvarstår i Bolaget som vice VD och kommer att fortsätta att bidra med sin mångåriga erfarenhet och kunskap till verksamheten.


Cell Impact erhåller kinesisk order på flödesplattor till bränsleceller - förtydligande

I pressmeddelandet som offentliggjordes tidigare idag saknades information om kundens namn. I denna reviderade version har kundens namn adderats. I övrigt föreligger inga andra ändringar.


Cell Impact erhåller kinesisk order på flödesplattor till bränsleceller

Cell Impact har erhållit en order på bipolära flödesplattor till en stationär applikation med ett värde om ca 1 MSEK från en för Bolaget ny kinesisk kund. Målet med ordern, förutom att leverera flödesplattor, är att få fram en optimerad bipolär platta som är anpassad för kostnadseffektiv tillverkning i höga volymer. Det faller inom ramen för ett samarbete där respektive part bidrar med sin tekniska kompetens inom bränslecellsområdet. Ordern skall exekveras etappvis under en period om ca ett år, och är ämnad för den växande kinesiska bränslecellsmarknaden.


Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

Finansiell sammanfattning andra kvartalet 2017

 • Intäkterna för kvartalet uppgick till 0,2 mkr (0,8). 
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -4,6 mkr (-1,8). 
 • Koncernens resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -4,6 mkr (-1,9). 
 • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,33 kr (-0,20).
 • Eget kapital uppgick på bokslutsdagen till 35,4 mkr (3,2) eller 2,58 kronor per aktie (0,35). Soliditeten på balansdagen uppgick till 80 % procent (30). 
 • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3,7 mkr (-2,7).
 • På bokslutsdagen uppgick koncernens likvida medel till 23,4 mkr (3,8).

Kommuniké från årsstämma i Cell Impact den 11 maj 2017

Cell Impact AB (publ) höll under torsdagen den 11 maj 2017 årsstämma för verksamhetsåret 2016 varvid följande huvudsakliga beslut fattades. 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: