Cell Impact får beställning på utvecklingsprojekt av flödesplattor

Cell Impact AB (publ) har blivit utvald som utvecklingspartner till ett ledande nordamerikanskt utvecklings- och tillverkningsföretag av bränsleceller. Projektets inledande fas värderas till 850 000 SEK och planeras vara färdigställd under andra kvartalet 2018.

Utvecklingsordern består av flera faser, där den första fasen innefattar utveckling av pressverktyg och en begränsad produktion av bipolära plattor för utvärdering. Ordern är en del av kundens ansträngning att utveckla framtida generationer av bränsleceller med hög energidensitet avsedda att användas i kraftfull transportutrustning.

- Om den första utvärderingen ger ett tillfredsställande resultat hoppas vi att denna order är ett första viktigt steg i ett långsiktigt samarbete mellan våra företag, med potential för ytterligare framtida beställningar. Ordern är också ytterligare ett bevis för att våra ansträngningar att bli en global leverantör av den nya generationens flödesplattor nu börjar ge resultat, säger Pär Teike, VD för Cell Impact.

2018-02-12

För mer information kontakta:
Pär Teike, VD, +46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com.

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser (CA).

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2018 kl. 10.00 CET.

Cell Impact får beställning på utvecklingsprojekt av flödesplattor

Cell Impact AB (publ) har blivit utvald som utvecklingspartner till ett ledande nordamerikanskt utvecklings- och tillverkningsföretag av bränsleceller. Projektets inledande fas värderas till 850 000 SEK och planeras vara färdigställd under andra kvartalet 2018.

Utvecklingsordern består av flera faser, där den första fasen innefattar utveckling av pressverktyg och en begränsad produktion av bipolära plattor för utvärdering. Ordern är en del av kundens ansträngning att utveckla framtida generationer av bränsleceller med hög energidensitet avsedda att användas i kraftfull transportutrustning.

- Om den första utvärderingen ger ett tillfredsställande resultat hoppas vi att denna order är ett första viktigt steg i ett långsiktigt samarbete mellan våra företag, med potential för ytterligare framtida beställningar. Ordern är också ytterligare ett bevis för att våra ansträngningar att bli en global leverantör av den nya generationens flödesplattor nu börjar ge resultat, säger Pär Teike, VD för Cell Impact.

2018-02-12

För mer information kontakta:
Pär Teike, VD, +46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com.

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser (CA).

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2018 kl. 10.00 CET.

Cell Impact får beställning på utvecklingsprojekt av flödesplattor

Cell Impact AB (publ) har blivit utvald som utvecklingspartner till ett ledande nordamerikanskt utvecklings- och tillverkningsföretag av bränsleceller. Projektets inledande fas värderas till 850 000 SEK och planeras vara färdigställd under andra kvartalet 2018.


Cell Impact delårsrapport, januari-december 2017

Finansiell sammanfattning

 • Intäkterna för kvartalet uppgick till 0,05 mkr (0,5).
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -7,6 mkr (-2,8).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -7,7 mkr (-2,9).
 • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,56 kr (-0,30).
 • Eget kapital uppgick på bokslutsdagen till 23,1 mkr (41,4) eller 1,68 kronor per aktie (3,01). Soliditeten på balansdagen uppgick till 78 % procent (79).
 • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5,9 mkr (-2,5).
 • På bokslutsdagen uppgick koncernens likvida medel till 9,8 mkr (41,9). 

Cell Impact genomför företrädesemission säkerställd till 85% samt riktad emission

Styrelsen i Cell Impact AB (publ) ("Cell Impact" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämma den 11 maj 2017, beslutat att genomföra:    

 1. en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 48,1 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 85 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
 2. en riktad emission av B-aktier om cirka 5 MSEK till Akilakonsulting AB (med närstående), Modelio Equity AB, Biljon AB, Formue Nord Markedsneutral A/S, Gerald Dal, Per Vasilis och Erik Fischbeck.

Cell Impact förstärker ledning och aktivitet i Europa

Användandet av bränsleceller intensifieras i Europa och därför har Cell Impact AB (publ) beslutat att öka närvaron på denna marknad. Bolaget har därför rekryterat Achim Zeiss som Area Manager Europe till Cell Impacts ledningsgrupp från den 8 januari 2018.


Cell Impact strengthens management and boosts activity in Europe

The use of fuels cells is intensifying in Euorpe and Cell Impact AB (publ) has decided to expand its presence in this market. The company has therefore recruited Mr. Achim Zeiss to Cell Impact's management team as Area Manager Europe, effective January 8, 2018.


Cell Impact får beställning på egendesignade flödesplattor

Cell Impact AB (publ) har fått en beställning värd SEK 200 000 på produktion och leverans av Cell Impacts egendesignade bipolära flödesplattor till det kinesiska forskningsbolaget State Power Investment Corporation Hydrogen Energy Development Co. Ltd (SPICHE). Leverans är planerad till andra kvartalet 2018.


Reservering av kundförluster avseende projekt med Suzhou China Hydrogen

Cell Impact (publ) kommunicerade den 27 april 2017 att förseningar uppstått med Suzhou China Hydrogen avseende ett avtal om strategiskt samarbete. Ett första steg i detta samarbete avsåg tillverkning av prototypplattor samt försäljning av en produktionslinje. Anledningen till förseningen var att Suzhou China Hydrogen inte erhållit investeringsfinansiering för köp av produktionslinjen som planerat.


Cell Impact får order på utveckling av flödesplattor

Cell Impact AB (publ) har fått en beställning värd SEK 800 000 på utveckling och produktion av bipolära flödesplattor till en tillverkare med en ledande marknadsposition. Leverans är planerad till första kvartalet 2018.


Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017

Finansiell sammanfattning tredje kvartalet 2017

 • Intäkterna för kvartalet uppgick till 0,2 mkr (0,2).
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -4,7 mkr (-1,8).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -4,8 mkr (-1,8).
 • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,35 kr (-0,20).
 • Eget kapital uppgick på bokslutsdagen till 30,7 mkr (1,4) eller 2,23 kronor per aktie (0,15). Soliditeten på balansdagen uppgick till 79 % procent (11).
 • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4,2 mkr (-1,8).
 • På bokslutsdagen uppgick koncernens likvida medel till 17,0 mkr (4,9).

Cell Impact informerar om VD-byte och från mässan i Beijing

Som tidigare kommunicerats den 10 mars i år kommer Pär Teike att senast i september tillträda som ny VD för Cell Impact. Hans första arbetsdag blir den 11 september. Pär kommer närmast från en befattning som VD för Elos Medtechs kinesiska dotterbolag Elos Medtech Tianjin Co, Ltd, och flyttar nu hem till Sverige. Nuvarande VD Mats Wallin kvarstår i Bolaget som vice VD och kommer att fortsätta att bidra med sin mångåriga erfarenhet och kunskap till verksamheten.


Cell Impact erhåller kinesisk order på flödesplattor till bränsleceller - förtydligande

I pressmeddelandet som offentliggjordes tidigare idag saknades information om kundens namn. I denna reviderade version har kundens namn adderats. I övrigt föreligger inga andra ändringar.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: