Kommentar till artikeln i DI om Cardeons värdering

Datum 2021-02-21

Cardeons värdering före nyemissionen uppgår till ca 700 miljoner kronor. Värderingen bör inte jämföras mot substansvärdet (274 miljoner kronor) eftersom det inte tar hänsyn till att portföljen innehåller unga onoterade bolag med varsamma värderingar sett till bolagens potential.

"Cardeon har en bevisad förmåga att via egen expertis och ett utbrett kontaktnät identifiera och forma projekt med starka forskningsresultat till bolag med god kommersiell potential. Med vetskap om den tillväxt vi sett hittills, bedöms flera av Cardeons innehav kunna bli föremål för en rejäl uppvärdering inom närmaste året och förklarar en värdering över substansvärdet", säger Masoud Khayyami grundare och styrelseledamot i Cardeon.

Cardeon är en plattform som erbjuder möjligheten för aktieägarna att vara med från början i onoterade bolag. Eftersom merparten av portföljbolagen är verksamma inom medicinteknik är ledtiderna väsentligt kortare än i läkemedelsbranschen, vilket gör att Cardeon tack vare sitt teams kapacitet snabbt kan bygga noteringsbara kvalitetsbolag. Under 2021 beräknas tre till fyra av de onoterade bolagen att noteras.

Under det senaste året har Cardeon bland annat fattat viktiga strategiska beslut och gjort betydande investeringar i bolagen NanoEcho och TEQCool. I NanoEcho har man tillsatt alla ledande positioner och utvecklingsteamet har förstärkts för att påskynda utvecklingen av produktlanseringen. Bolaget står nu redo att påbörja kliniska studier på Sahlgrenska universitetssjukhus så fort Covid-restriktionerna lättar. I TEQCool har man bland annat färdigställt en prototyp som ska genomgå kliniska studier under sommaren och väntas slutföras under hösten 2021. Förhoppningen är att produkten ska godkännas och lanseras på marknaden senast mars 2022.

"Vi känner oss trygga med värderingen på bolaget. Cardeon ska inte värderas som ett investmentbolag där man tittar på substansvärdet av portföljbolagen. Bland annat har många av de onoterade bolagen ett starkt förväntansvärde som motiverar en premie. Som beslutsunderlag för värderingen har Cardeons tidigare styrelse beställt en för internt bruk oberoende värdering från en ledande amerikansk revisionsbyrå. Den satta värderingen före pengarna i nyemissionen är lägre än den värdering revisionsbyrån presenterade för oss", säger Masoud Khayyami.

För mer information, vänligen kontakta:

Masoud Khayyami, Styrelseledamot

mk@cardeon.se

+46 70-8152190

Kontaktuppgifter:
Cardeon AB
Gasverksgatan 1
222 29 Lund
046 - 16 20 75
info@cardeon.se

Nerladdningsbara filer

Cardeon offentliggör tilläggsprospekt med anledning av att Cardeons styrelse ger tecknare i Erbjudandet rätt att återkalla sin anmälan

Tillägg till Prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Cardeon AB (publ).





Cardeon - Offentliggörande av prospekt

Cardeon Futuring Finance offentliggör prospekt med anledning av Virtway Invest's försäljning av Cardeon-aktier till allmänheten.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted