Capacent introducerar tjänster inom ledarutveckling och förändringsledning

Capacent erbjuder från och med idag tjänster inom ledarutveckling och förändringsledning genom det nystartade bolaget Capalead AB. Bolaget kommer att ledas av Maria Narbom tillsammans med Anna Ferneman som båda har unik och kvalificerad erfarenhet av att utveckla det ledarskap som krävs för att organisationer ska nå sin fulla potential både idag och i framtiden.

- Edvard Björkenheim, VD och koncernchef på Capacent, säger "Capacent är en ledande samarbetspartner för nordiska företag i deras förändringsresa. Det nya erbjudandet inom ledarskapsutveckling och förändringsledning är något som våra befintliga kunder efterfrågat och är ett mycket bra komplement till våra befintliga erbjudande inom Management Consulting, Executive Search och Interim Management."

- Maria Narbom säger: "Vi ser en stor potential i att få starta vårt bolag tillsammans med Capacent. Våra erbjudanden kompletterar varandra på ett unikt sätt. Att utveckla ledarskap och kultur är en förutsättning för att vara varaktigt konkurrenskraftig och kunna rekrytera de bästa medarbetarna.

Den nya verksamheten kommer att bedrivas i det nystartade och majoritetsägda dotterbolaget Capalead, enligt samma principer som Capacent tidigare startat Capasearch och Capacify som på ett framgångsrikt sätt förstärkt bolagets position på marknaden.

- Vi vill vara bäst på att hjälpa våra kunder i sina förflyttningar. Genom Capaleads tjänster kan vi utveckla ledarskapet och kulturen för att skapa bättre förutsättningar för att driva förändring och skapa värde för våra kunder, berättar Edvard Björkenheim.

Den nya verksamheten drivs som ett självständigt dotterbolag till Capacent Holding AB och kommer att jobba med egna kunder samt bistå i projekt som drivs av Capacent. Läs mer om Capaleads erbjudande på www.capalead.se

Edvard Björkenheim
Koncernchef och VD

För ytterligare information kontakta:

Edvard Björkenheim, Koncernchef och VD
edvard.bjorkenheim@capacent.se
+46 76 001 58 01

Maria Narbom, Vd Capalead
Maria.narbom@capalead.se
+46 73 521 65 11

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser
info@mangold.se
+46 8 5030 1550

Kort om Capacent Holding AB (publ):

Capacent är ett nordiskt konsultbolag som driver förändring i syfte att förbättra företags konkurrenskraft och förmåga att skapa bestående värde. Med ett brett tjänsteerbjudande inom Management Consulting, Executive Search och Interim Management och Ledarskapsutveckling har Capacent idag en stark position på den nordiska marknaden. Bolaget är ca 90 anställda i Sverige och Finland. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan den 2 oktober 2015.

Kallelse till extra bolagsstämma i Capacent Holding AB (publ)

Aktieägarna i Capacent Holding AB (publ), org.nr 556852-5843, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 14 december 2020.


Capacent Holding AB (publ) - presenterar nya finansiella mål

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag bolagets nya finansiella mål.


Capacent Holding AB (publ) - Delårsrapport för januari - september 2020

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - september 2020.Capacent Holding AB (publ) - Delårsrapport för januari - juni 2020

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - juni 2020.

April-juni 2020

  • Omsättningen för perioden uppgick till 45,8 MSEK, en minskning med 0,7 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till -30,8 MSEK (3,7). Rörelseresultatet (EBIT) exklusive jämförelsestörande kostnader, främst bestående av nedskrivning av goodwill, uppgick till -2,5 MSEK (3,7).
  • Resultat före skatt för perioden uppgick till uppgick till -30,5 MSEK (3,5).
  • Resultat per aktie för perioden för kvarvarande verksamheter uppgick till -0,7 SEK (0,9).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 20,7 MSEK (0,4).

Januari-juni 2020

  • Omsättningen för perioden uppgick till 97,2 MSEK, en ökning med 1,8 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till -29,4 MSEK (8,7). Rörelseresultatet (EBIT) exklusive jämförelsestörande kostnader, främst bestående av nedskrivning av goodwill, uppgick till -1,0 MSEK (8,7).
  • Resultat före skatt för perioden uppgick till uppgick till -29,9 MSEK (8,1).
  • Resultat per aktie för perioden för kvarvarande verksamheter uppgick till -0,6 SEK (2,5).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 28,7 MSEK (1,0).
Capacent Holding AB (publ) - Delårsrapport för januari - mars 2020

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - mars 2020.

Januari-mars 2020

- Omsättningen för perioden uppgick till 69,0 MSEK, en minskning med 3,2 procent jämfört med samma period föregående år.
- Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till 1,5 MSEK (4,5).
- Resultat före skatt för perioden uppgick till 0,3 MSEK (3,5).
- Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,0 SEK (1,2).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 8,0 MSEK (0,6).


Kallelse till årsstämma i Capacent Holding AB (publ)

Aktieägarna i Capacent Holding AB (publ), org. nr 556852-5843, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj 2020, kl. 10.00 i Bolagets lokaler, Hamngatan 15, Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted