Capacent Holding AB (publ) - Delårsrapport för januari - september 2018

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - september 2018.

Juli - september 2018

 • Omsättningen för perioden uppgick till 55,1 MSEK, en ökning med 46,4 procent jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA för perioden uppgick till 0,8 MSEK (-3,7)
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till 0,2 MSEK (-4,1)
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till 0,2 MSEK (-4,7)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,1 SEK (-1,1)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -13,9 MSEK (-1,5)

Januari - september 2018

 • Omsättningen för perioden uppgick till 185,9 MSEK, en ökning med 39,6 procent jämfört med samma period föregående år. Om Capacent Island ingått i koncernen under hela 2017 skulle ökningen ha uppgått till 32,0 procent.
 • EBITDA för perioden uppgick till 12,1 MSEK (-3,2)
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till 9,8 MSEK (-4,5)
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till 9,0 MSEK (-5,2)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 2,2 SEK (-1,3)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 3,1 MSEK (0,6)
 • Utdelning har utbetalats med 2,7 MSEK (8,1)

VD:s kommentar:

Den positiva trenden fortsätter även i kvartal tre med omsättnings- och resultatökningar på alla marknader jämfört med föregående år. Detta är även första gången som vi, sedan noteringen, levererar ett positivt resultat i tredje kvartalet som normalt sett är mycket svagt i vår bransch.

Den svenska konsultverksamheten går stabilt inom de flesta områden. Den nya analytikerkullen välkomnades i början av september och bidrar med positiv energi och tilläggsförmågor inom den datadrivna och verksamhetsnära analysen inom projekten. Vi har också anställt fler erfarna kolleger, som snabbt kommit igång både med försäljning och leverans och stärkt vårt Retailteam. Som tidigare rapporterats i Q2-rapporten har det svenska resultatet belastats av förhöjda kostnader inom ekonomifunktionen som en följd av ett omstruktureringsarbete som färdigställs under november 2018.

Capacent Finland uppvisar ett exceptionellt starkt kvartal. Projektportföljen består av flera stora projekt som drivs parallellt, vissa som nyligen initierats, andra som närmar sig slutfasen. Goda realiserade resultat i projektleveranser med prestationsbaserade modeller är en bidragande orsak till den höga lönsamheten.

Den isländska verksamheten uppvisade en omsättningsökning på över 60% mot samma period förra året. Resultatet förbättrades avsevärt och kröp upp nära nollstrecket. Business analytics och rekryteringsverksamheten åtnjöt hög efterfrågan. Tjänsteutbytet länderna emellan fortsätter och vi arrangerade ett pricingseminarium på Island under kvartalet.

Capasearch har fått en bra start med flera uppdrag genom Capacentnätverket, men också helt nya kunder. Vår plattform har givit det nystartade dotterbolaget möjlighet att snabbt etablera sig genom att få tillgång till befintlig infrastruktur och tydliga marknadsmässiga synergier med vår kärnverksamhet.

Dividuals affärsmodell, som bygger på ett stort externt nätverk, har utvecklats bra. Det har inneburit en växande verksamhet med ökad lönsamhet. Vi fortsätter justera leveransmodellen och tjänsteerbjudandet för att kunna skala upp ytterligare.

Vi utvärderar kontinuerligt expansionsmöjligheter både erbjudandemässigt och geografiskt och fokuserar fortsättningsvis på vårt arbete med att bygga en stark bas inför det kommande året.

2018-11-14

Edvard Björkenheim
Koncernchef och VD

Rapporten i sin helhet bifogas.

För ytterligare information kontakta:

Edvard Björkenheim, CEO
edvard.bjorkenheim@capacent.se
+46 76 001 58 01

Mattias Ek, CFO
mattias.ek@capacent.se
+46 73 533 00 13

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser
info@mangold.se
+46 8 5030 1550

Kort om Capacent Holding AB (publ):

Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 150 anställda på fem kontor i Sverige, Finland och Island har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.

Denna information är sådan information som Capacent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 november 2018 kl. 08.35 CET.

Anna Gernandt och Ilgi Evecan Duran nya styrelseledamöter och Joakim Hörwing ny styrelseordförande i Capacent Holding AB (publ)

På Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") årsstämma valdes idag Anna Gernandt och Ilgi Evecan Duran till nya ledamöter i bolagets styrelse. Årsstämman valde vidare Joakim Hörwing till ny styrelseordförande. I anslutning till årsstämman avtackades Håkan Erixon som fram till årsstämman varit styrelsen ordförande och som hade avböjt omval.Capacent Holding AB (publ) - Delårsrapport för januari - mars 2019

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - mars 2019.

Januari - mars 2019

- Omsättningen för perioden uppgick till 71,3 MSEK, en ökning med 10,4 procent jämfört med samma period föregående år.

- Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till 4,5 MSEK (6,6). Exklusive effekten av IFRS 16 uppgick rörelseresultatet (EBIT) till 4,0 MSEK.

- Resultat före skatt för perioden uppgick till 3,5 MSEK (6,4). Exklusive effekten av IFRS 16 uppgick resultatet före skatt till 3,6 MSEK.

- Resultat per aktie för perioden uppgick till 1,2 SEK (1,8). Exklusive effekten av IFRS 16 uppgick resultatet per aktie till 1,3 SEK.

- Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 0,6 MSEK (5,3). Exklusive effekten av IFRS 16 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden till 0,4 MSEK.


Anna Gernandt och Ilgi Evecan Duran föreslås till Capacents styrelse

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") har beslutat att föreslå årsstämman omval av styrelseledamöterna Per Granath, Joakim Hörwing, Cecilia Lager och Per Olof Lindholm samt nyval av Anna Gernandt och Ilgi Evecan Duran. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Joakim Hörwing. Det noteras att Håkan Erixon har avböjt omval.


Kallelse till årsstämma i Capacent

Aktieägarna i Capacent Holding AB (publ), org. nr 556852-5843, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2019, kl. 10.00 i Bolagets lokaler, Hamngatan 15, Stockholm.Capacent Holding AB (publ) - Bokslutskommuniké för januari - december 2018

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - december 2018.


Capacent ingår avtal om att förvärva ytterligare 4,1 procent i dotterbolaget Capacent ehf på Island

Capacent har den 28 december 2018 signerat ett avtal om att förvärva 4,1 procent av managementkonsultföretaget Capacent ehf ("Capacent Island"). Capacent äger sedan tidigare 62,5 procent av Capacent Island, efter ett förvärv som offentliggjordes den 2 feb 2017. Köpeskillingen baseras på en multipel på fem gånger EBITDA. Säljare är Capacent Island som ägde aktierna efter återköp från tidigare medarbetare som valt att lämna bolaget.


Capacent Holding AB (publ) - Delårsrapport för januari - september 2018

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - september 2018.

Juli - september 2018

 • Omsättningen för perioden uppgick till 55,1 MSEK, en ökning med 46,4 procent jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA för perioden uppgick till 0,8 MSEK (-3,7)
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till 0,2 MSEK (-4,1)
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till 0,2 MSEK (-4,7)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,1 SEK (-1,1)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -13,9 MSEK (-1,5)

Ny CFO till Capacent


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär