Capacent Holding AB (publ) - Delårsrapport för januari - september 2018

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - september 2018.

Juli - september 2018

 • Omsättningen för perioden uppgick till 55,1 MSEK, en ökning med 46,4 procent jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA för perioden uppgick till 0,8 MSEK (-3,7)
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till 0,2 MSEK (-4,1)
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till 0,2 MSEK (-4,7)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,1 SEK (-1,1)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -13,9 MSEK (-1,5)

Januari - september 2018

 • Omsättningen för perioden uppgick till 185,9 MSEK, en ökning med 39,6 procent jämfört med samma period föregående år. Om Capacent Island ingått i koncernen under hela 2017 skulle ökningen ha uppgått till 32,0 procent.
 • EBITDA för perioden uppgick till 12,1 MSEK (-3,2)
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till 9,8 MSEK (-4,5)
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till 9,0 MSEK (-5,2)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 2,2 SEK (-1,3)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 3,1 MSEK (0,6)
 • Utdelning har utbetalats med 2,7 MSEK (8,1)

VD:s kommentar:

Den positiva trenden fortsätter även i kvartal tre med omsättnings- och resultatökningar på alla marknader jämfört med föregående år. Detta är även första gången som vi, sedan noteringen, levererar ett positivt resultat i tredje kvartalet som normalt sett är mycket svagt i vår bransch.

Den svenska konsultverksamheten går stabilt inom de flesta områden. Den nya analytikerkullen välkomnades i början av september och bidrar med positiv energi och tilläggsförmågor inom den datadrivna och verksamhetsnära analysen inom projekten. Vi har också anställt fler erfarna kolleger, som snabbt kommit igång både med försäljning och leverans och stärkt vårt Retailteam. Som tidigare rapporterats i Q2-rapporten har det svenska resultatet belastats av förhöjda kostnader inom ekonomifunktionen som en följd av ett omstruktureringsarbete som färdigställs under november 2018.

Capacent Finland uppvisar ett exceptionellt starkt kvartal. Projektportföljen består av flera stora projekt som drivs parallellt, vissa som nyligen initierats, andra som närmar sig slutfasen. Goda realiserade resultat i projektleveranser med prestationsbaserade modeller är en bidragande orsak till den höga lönsamheten.

Den isländska verksamheten uppvisade en omsättningsökning på över 60% mot samma period förra året. Resultatet förbättrades avsevärt och kröp upp nära nollstrecket. Business analytics och rekryteringsverksamheten åtnjöt hög efterfrågan. Tjänsteutbytet länderna emellan fortsätter och vi arrangerade ett pricingseminarium på Island under kvartalet.

Capasearch har fått en bra start med flera uppdrag genom Capacentnätverket, men också helt nya kunder. Vår plattform har givit det nystartade dotterbolaget möjlighet att snabbt etablera sig genom att få tillgång till befintlig infrastruktur och tydliga marknadsmässiga synergier med vår kärnverksamhet.

Dividuals affärsmodell, som bygger på ett stort externt nätverk, har utvecklats bra. Det har inneburit en växande verksamhet med ökad lönsamhet. Vi fortsätter justera leveransmodellen och tjänsteerbjudandet för att kunna skala upp ytterligare.

Vi utvärderar kontinuerligt expansionsmöjligheter både erbjudandemässigt och geografiskt och fokuserar fortsättningsvis på vårt arbete med att bygga en stark bas inför det kommande året.

2018-11-14

Edvard Björkenheim
Koncernchef och VD

Rapporten i sin helhet bifogas.

För ytterligare information kontakta:

Edvard Björkenheim, CEO
edvard.bjorkenheim@capacent.se
+46 76 001 58 01

Mattias Ek, CFO
mattias.ek@capacent.se
+46 73 533 00 13

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser
info@mangold.se
+46 8 5030 1550

Kort om Capacent Holding AB (publ):

Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 150 anställda på fem kontor i Sverige, Finland och Island har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.

Denna information är sådan information som Capacent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 november 2018 kl. 08.35 CET.

Capacent Holding AB (publ) - Delårsrapport för januari - september 2018

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - september 2018.

Juli - september 2018

 • Omsättningen för perioden uppgick till 55,1 MSEK, en ökning med 46,4 procent jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA för perioden uppgick till 0,8 MSEK (-3,7)
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till 0,2 MSEK (-4,1)
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till 0,2 MSEK (-4,7)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,1 SEK (-1,1)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -13,9 MSEK (-1,5)

Ny CFO till CapacentCapacent Holding AB (publ) - Delårsrapport för januari - juni 2018

April - Juni 2018

 • Omsättningen för perioden uppgick till 66,2 MSEK, en ökning med 26,3 procent jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA för perioden uppgick till 4,2 MSEK (1,2)
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till 2,9 MSEK (0,7)
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till 2,4 MSEK (0,6)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,3 SEK (0,1)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 11,7 MSEK (-3,7)
 • Utdelning har utbetalats med 2,7 MSEK (8,1)

Managementkonsultföretaget Capacent AB breddar sin portfölj med rekryteringstjänster i form av search och headhunting i ett eget bolag under varumärket Capasearch

Grundarna till bolaget, Charlotte Mårdh och Sara Heimer, har de senaste åren mycket framgångsrikt hjälpt bolag att tillsätta chefer och andra nyckelpersoner. "Att få chansen att bygga upp den här verksamheten från grunden och göra det i en koncern som har samma värderingar som vi känns oerhört roligt och inspirerande" berättar Charlotte.


Capacent Holding - Delårsrapport för januari - mars 2018

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - mars 2018.

 • Januari - Mars 2018
   Omsättningen för perioden uppgick till 64,6 MSEK, en ökning med 49,9 procent jämfört med samma period föregående år. Justerat för förvärv ökade omsättningen med 36,0 procent.
 • EBITDA för perioden uppgick till 7,1 MSEK (-0,7)
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till 6,6 MSEK (-1,0)
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till 6,4 MSEK (-1,1)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 1,8 SEK (-0,3)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 5,3 MSEK (5,7)

Capacents CFO avgår

Capacents CFO Robin Paulsson har valt att avsluta sin tjänst för nya utmaningar utanför Capacent.Capacents årsredovisning för 2017 har publicerats

Årsredovisningen finns tillgänglig på www.capacent.se


Finska skattemyndigheten meddelar beslut om tillkommande skatt

Den finska skattemyndigheten har i ett beslut meddelat att det avser att höja Capacents skattepliktiga resultat i Finland med sammanlagt 11,3 MSEK avseende åren 2012-2015. Beslutet innebär ett tillkommande skattekrav om totalt 2,9 MSEK.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: